De aansluiting tussen de A2 en A79 én de verbinding naar bedrijventerrein Beatrixhaven zijn sinds 24 juli open voor verkeer. Dat zijn de nummers A t/m G uit het overzicht hierboven. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel (eind 2016).

Van tijdelijk naar definitief

Weet u nog? In de eerste maanden na openstelling van de nieuwe wegen bij Kruisdonk stonden er tijdelijke verkeerslichten. In november 2014 plaatste Avenue2 het definitieve materiaal. Wel ontbreken nog sommige blauwe wegwijzers aan de masten. Deze worden nog aangebracht.

Hoe verder?

De gemeente Maastricht streeft ernaar om in de loop van 2015 duidelijkheid te hebben over de mogelijke aanleg van de Kraakweg, of één van de alternatieven waaronder een rotonde bij de kruising Hoekerweg-Fregatweg. Meer informatie is tevens te vinden op www.maastrichtbereikbaar.nl/ fregatweg.
Huidige, tijdelijke voorrangssituatie bij kruising Hoekerweg-Fregatweg. Verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg heeft voorrang op het verkeer over de Fregatweg. Huidige, tijdelijke voorrangssituatie bij kruising Hoekerweg-Fregatweg. Verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg heeft voorrang op het verkeer over de Fregatweg.

Naar de Beatrixhaven?

Van de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven - de Nieuwe Limmelderweg - wordt al goed gebruik gemaakt. Maar we zien ook dat een deel van het verkeer nog rijdt over de oude route via Bunde. De ervaring leert dat altijd even duurt voordat weggebruikers gewend zijn aan nieuwe routes. En navigatiesystemen zijn nog niet altijd bijgewerkt. Daarom blijven we de boodschap communiceren: “Wilt u vanaf de A2 of A79 naar de Beatrixhaven? Rij dan via afrit 52 van de A2 of afrit 1 van de A79.”

Maar onthoud: tot aan de openstelling van de A2-tunnel, kan de doorstroming niet optimaal zijn.

Blijf op de hoogte

Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen? Hier kunt u zich aanmelden voor het digitale voortgangsbericht. U ontvangt dan elke week het laatste A2-nieuws.

DOORSTROMING KRUISDONK EN BEATRIXHAVEN IN DE TIJDELIJKE SITUATIE

Bijgewerkt op 15 juli 2015

Vanuit de omgeving komen er soms vragen of opmerkingen over de doorstroming bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven. Belangrijk om te blijven vermelden is dat nog niet alle infrastructuur gereed is.

Pas als het verkeer tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein door de A2-tunnel rijdt - volgens planning vanaf eind 2016 - kunnen we toewerken naar een definitieve situatie bij Kruisdonk. De verbindingen H en I uit het overzicht hiernaast worden dan ook in gebruik genomen. Tot die tijd kan de doorstroming niet optimaal zijn. In de tijdelijke situatie hebben we immers nog steeds te maken met een wachtrij op de A2 voor Geusselt en sluipverkeer dat zich een andere weg zoekt, bijvoorbeeld via afrit 52 van de A2. Drukte op deze routes is dan onvermijdelijk.

Verkeersstructuur in de Beatrixhaven
Ook in de Beatrixhaven is de verkeersstructuur niet af. Hier mist nog het geplande wegdeel van de Nieuwe Limmelderweg tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. De gemeente Maastricht wil dit stuk - de Kraakweg - graag aanleggen. Bij de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg is door Avenue2 ook rekening gehouden met de aanleg van de Kraakweg. De kruising met de Hoekerweg is al zoveel mogelijk ingericht als kruispunt voor 4 richtingen.
Onderzoek naar nieuwe verbinding
De gemeente Maastricht onderzoekt de haalbaarheid van de aanleg van de Kraakweg en kijkt tegelijkertijd ook naar andere alternatieven. De resultaten van het onderzoek worden medio 2015 verwacht. Zodra er duidelijkheid is, kan de gemeente Maastricht toewerken naar een definitieve structuur in de Beatrixhaven. Als de gemeente Maastricht de Kraakweg kan aanleggen, zullen de verkeersstromen sterk wijzigen en zal de kruising Hoekerweg-Fregatweg weer worden teruggebracht naar de oude situatie. Mocht het zo zijn dat de Kraakweg onverhoopt niet kan worden aangelegd, dan zal de kruising Hoekerweg-Fregatweg moeten worden omgebouwd om de verkeersstromen beter te kunnen verwerken. Verschillende varianten zijn dan mogelijk, maar het meest reëel lijkt een kruispunt met verkeerslichten, waarbij zoveel mogelijk rijrichtingen een eigen rijstrook krijgen. Een andere mogelijkheid is de aanleg van een rotonde. Beide scenario’s worden overigens door de gemeente Maastricht voorbereid.
In de tijdelijke situatie sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. De gemeente Maastricht wil de Nieuwe Limmelderweg graag doortrekken tot bij de Galjoenweg, en onderzoekt de haalbaarheid daarvan. In de tijdelijke situatie sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. De gemeente Maastricht wil de Nieuwe Limmelderweg graag doortrekken tot bij de Galjoenweg, en onderzoekt de haalbaarheid daarvan.
Tijdelijke situatie Hoekerweg - Fregatweg
Zolang de Kraakweg er niet is, sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg en moet verkeer van en naar de Beatrixhaven rijden via de kruising Hoekerweg-Fregatweg. Om het verkeer hier op te kunnen vangen, heeft de gemeente Maastricht de voorrangssituatie aangepast.

Verkeer van en naar de Nieuwe Limmelderweg heeft nu voorrang op het verkeer dat de (oude) route over de Fregatweg rijdt. Op die manier wordt voorkomen dat meerdere vlakbij elkaar gelegen kruispunten vastlopen. Er zijn wel twee nadelen:

  • het verkeer op de Fregatweg komende vanaf het noorden (Bunde/Meerssen) moet voorrang verlenen. Hierdoor ontstaat vaker een wachtrij op de Fregatweg, zeker tijdens de spits.
  • fietsers hebben geen voorrang meer bij het oversteken van de Hoekerweg, omdat anders in de nieuwe voorrangsregeling onveilige situaties ontstaan. Dit brengt een langere wachttijd met zich mee. Vooral tijdens de spits is het soms lastig oversteken.
Verbeterde bereikbaarheid in de tijdelijke situatie
stand van zaken medio juli 2015
Sinds begin juni 2015 is er de mogelijkheid het verkeer vanaf de Nieuwe Limmelderweg beter gedoseerd de Hoekerweg op te laten rijden. Tijdens vaste tijdsblokken gedurende de spits is hierdoor meer ruimte voor het verkeer op de Fregatweg, om het kruispunt met de Hoekerweg te passeren. Dit heeft geleid tot een flinke reductie van de wachtrij op de Fregatweg.

Inmiddels zijn ook de detectielussen in het asfalt van de Fregatweg aangesloten op de verkeerslichten bij Kruisdonk. Met de lussen in het wegdek van de Fregatweg wordt de actuele drukte op alle takken van het kruispunt met de Hoekerweg gemonitord. Nu wordt niet meer op basis van vaste tijdsblokken, maar op basis van actuele gegevens het verkeer gestuurd. Is het bijvoorbeeld erg druk op de Fregatweg? Dan wordt het verkeer op de Nieuwe Limmelderweg automatisch wat langer tegengehouden. Zo krijgt verkeer op de Fregatweg meer ruimte en zal de wachtrij korter worden. Wel zitten er grenzen aan dit doseersysteem, omdat het tegenstrijdig is met het doel om zoveel mogelijk verkeer via de nieuwe route, de Nieuwe Limmelderweg, af te wikkelen. Bovendien lost deze maatregel de wachtrij op de Fregatweg niet op. In de tijdelijke situatie moet verkeer hier rekening houden met vertraging.

De komende tijd worden de effecten bij het kruispunt Hoekerweg-Fregatweg nader bekeken door de gemeente Maastricht. Omdat in de zomerperiode het verkeer niet representatief is, worden de instellingen van de software voor de verkeerslichten - indien nodig - verder geoptimaliseerd vanaf september.

Planning - stap voor stap naar definitieve situatie

Afgerond:
       
  • juni-juli 2014: tijdelijke verkeerssituatie Hoekerweg - Fregatweg gerealiseerd door de gemeente Maastricht.
  • 24 juli 2014: vernieuwd knooppunt Kruisdonk open voor verkeer, met tijdelijke verkeersregelinstallaties.
  • eind november 2014: plaatsen definitieve verkeersregelinstallaties bij Kruisdonk-Beatrixhaven door Avenue2.
  • medio 2015: aansluiten detectielussen bij Fregatweg op verkeerslichten knooppunt Kruisdonk door de gemeente Maastricht.
Toekomstig:
  • 2015: onderzoek naar Kraakweg en alternatieven door de gemeente Maastricht. Uitvoering naar verwachting in de eerste helft van 2016.
  • eind 2016: ingebruikname A2-tunnel, definitieve verkeersstructuur Kruisdonk-Beatrixhaven.

Meer weten