KRUISDONK/BEATRIXHAVEN

Verknoping A2/A79 en directe aansluiting tussen autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven

Meer lezen & zien:

Kruisdonk in gebruik!

De nieuwe verbindingen bij Kruisdonk zijn donderdagavond 24 juli open gegaan voor verkeer.
Voorlopig sluit de verbindingsweg Beatrixhaven aan bij de Hoekerweg, maar later wordt deze nog doorgetrokken tot bij de Galjoenweg (grijze stippellijn in kaart). Voorlopig sluit de verbindingsweg Beatrixhaven aan bij de Hoekerweg, maar later wordt deze nog doorgetrokken tot bij de Galjoenweg (grijze stippellijn in kaart).

Welke rijroutes?

Wilt u weten hoe u van A naar B rijdt in de nieuwe situatie? Klik hier voor kaartjes met de verschillende rijroutes.

Of bekijk het filmpje:

P+R-Noord bereikt u voortaan via de nieuwe A2-afrit 52. P+R-Noord bereikt u voortaan via de nieuwe A2-afrit 52.
De blauwe ANWB-borden wijzen u de weg. De blauwe ANWB-borden wijzen u de weg.
Nieuwe oprit naar de A2 richting Eindhoven in aanleg Nieuwe oprit naar de A2 richting Eindhoven in aanleg

Tijdelijke aansluiting

Niet alle infrastructuur is deze zomer klaar. Zo is het wegdeel tussen de Hoekerweg en de Galjoenweg (Kraakweg) nog niet gereed. Dit stuk wordt later door de gemeente Maastricht aangelegd. Tot die tijd sluit de verbindingsweg aan bij de Hoekerweg, en moet verkeer naar en van de Beatrixhaven rijden via de kruising Hoekerweg-Fregatweg. Om het extra verkeer hier op te kunnen vangen, wordt de voorrangssituatie aangepast.

Zolang de Kraakweg er nog niet is, is ook de verkeersstructuur in de Beatrixhaven nog niet af en kan de doorstroming niet optimaal zijn.
Bouwkeet Kruisdonk blijft staan, naar verwachting tot eind 2016. Bouwkeet Kruisdonk blijft staan, naar verwachting tot eind 2016.
De verbindingsweg naar Beatrixhaven krijgt de naam Nieuwe Limmelderweg. De verbindingsweg naar Beatrixhaven krijgt de naam Nieuwe Limmelderweg.
De nieuwe verbindingsweg naar Beatrixhaven loopt onder de A2 door. De nieuwe verbindingsweg naar Beatrixhaven loopt onder de A2 door.
De Hoekerweg is al zoveel mogelijk als kruispunt ingericht, zodat de toekomstige verlenging van de Nieuwe Limmelderweg tot bij de Galjoenweg eenvoudig te realiseren is. De Hoekerweg is al zoveel mogelijk als kruispunt ingericht, zodat de toekomstige verlenging van de Nieuwe Limmelderweg tot bij de Galjoenweg eenvoudig te realiseren is.
Daar waar wegen elkaar gelijkvloers kruisen, komen verkeerslichten. Daar waar wegen elkaar gelijkvloers kruisen, komen verkeerslichten.

VRAAG EN ANTWOORD: OMBOUW KNOOPPUNT KRUISDONK

Algemeen

Nieuwe Limmelderweg = verbindingsweg Beatrixhaven

Algemeen

Wat houdt de ombouw van knooppunt Kruisdonk in?
De ombouw van knooppunt Kruisdonk - even ten noorden van Maastricht - bestaat uit de twee onderdelen:

 • De volledige verknoping van de A2 en A79
 • Een directe aansluiting tussen de autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven
Bij knooppunt Kruisdonk was nooit sprake van een echte verknoping. Een directe verbinding bestond alleen voor de richtingen Maastricht - Eindhoven en Maastricht - Heerlen. Verkeer op de A2 vanuit Eindhoven kon bij Kruisdonk niet rechtstreeks naar de A79 richting Heerlen of andersom. Wisselen van snelweg moest via de afritten bij Meerssen (afrit 51 van de A2) en Rothem (afrit 1 van de A79) en verder via de wijk. Dat is nu anders. Sinds eind juli 2014 is knooppunt Kruisdonk uitgebreid, als belangrijk onderdeel van A2 Maastricht. Het knooppunt is zo aangelegd, dat verkeer gemakkelijk en snel van de A2 naar de A79 kan rijden en andersom. Ook bestemmingsverkeer richting Amby en Rothem is mogelijk. Bovendien is er in de nieuwe situatie een directe verbinding vanaf beide autosnelwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven en het P+R-terrein Maastricht Noord: de Nieuwe Limmelderweg.
Welke nieuwe mogelijkheden zijn er voor verkeer?
Sinds donderdagavond 24 juli is een belangrijk deel van de nieuwe infrastructuur bij knooppunt Kruisdonk open voor verkeer. Het gaat dan om de verbindingen A t/m G uit het overzicht met definitieve rijrichtingen hiernaast. U kunt nu:
 • gemakkelijk en snel wisselen tussen de A2 en A79
 • rechtstreeks van de A2/A79 naar bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R    Maastricht-Noord
 • vanuit Beatrixhaven naar A2/A79 richting noorden (Eindhoven/Heerlen) 
 • via de nieuwe afritten van de A2 en A79 naar Amby, Rothem, Meerssen en Bunde
De doorstroming bij knooppunt Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nu niet optimaal. Hoe kan dat?
De infrastructuur bij knooppunt Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nog niet af. Stap voor stap wordt toegewerkt naar een definitieve situatie. Meer informatie en een planning vindt u hier. Van een volwaardige verkeerssituatie is sprake na openstelling van de A2-tunnel, volgens planning vanaf eind 2016. Pas dan kan de verkeersdoorstroming bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven optimaal zijn.
Wat zijn de voordelen van de nieuwe verkeerssituatie?
Dankzij de verknoping bij Kruisdonk, kunt u gemakkelijk en snel van de A2 naar de A79 rijden en andersom. Bovendien is bestemmingsverkeer naar de wijken Amby en Rothem mogelijk. En door de directe aansluiting tussen de autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven, hoeft (vracht)verkeer niet meer via de afrit Meerssen (afrit 51) of via kruispunt Geusselt te rijden. Op deze plekken wordt het dus ook minder druk.
 
Tegelijkertijd blijft het belangrijk om te vermelden is dat de doorstroming van verkeer nu niet optimaal kan zijn. Dat kan pas na openstelling van de A2-tunnel, volgens planning vanaf eind 2016. Dan is de verkeersinfrastructuur helemaal compleet en is er - ook bij Kruisdonk - sprake van een definitieve verkeerssituatie.
Hoe weet ik waar ik naartoe kan?
De verschillende rijroutes zijn met bewegwijzering aangegeven. Let dus goed op de borden en zet uw navigatie uit. Er zijn twee nieuwe afritten bijgekomen:

 • afrit 52 van de A2: voor verkeer vanuit het noorden naar Maastricht Noord (bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Noord), Valkenburg/Heerlen (A79) of naar de wijken Rothem of Amby
 • afrit 1 van de A79: voor verkeer vanuit Maastricht naar Amby, Rothem, Maastricht Noord (bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Noord) Meerssen of Bunde.
Op welke nieuwe afritnummers moet ik letten?
De A2 van Eindhoven naar Maastricht heeft er een nieuwe afrit bij: afrit 52, met omschrijving Maastricht-Noord, Heerlen (A79) en Valkenburg (A79). Komt u over de A2 vanuit het noorden en wilt u naar de Beatrixhaven, het P+R-terrein Maastricht Noord, Valkenburg/Heerlen (A79) of naar de wijken Rothem of Amby? Vergeet dan afrit 51 (Meerssen / Valkenburg / Bunde). U kunt doorrijden en de nieuwe afrit 52 nemen.
Ook de A79 vanuit Maastricht naar Heerlen telt een extra afrit. Verkeer naar Amby, Rothem, Maastricht-Noord (Beatrixhaven en P+R-terrein), Meerssen of Bunde kan nu 25 afrit 1 (Bunde / Meerssen) nemen.

Bedrijventerreinen worden steeds aangegeven met het industrielogo en de industrienummers. Bijvoorbeeld 20500-21300 voor bedrijventerrein Beatrixhaven. De naam 'Beatrixhaven' op de borden verdwijnt dus. Komt u over de A2 vanuit het noorden? Dan volgt u 'Maastricht Noord' voor het bedrijventerrein Beatrixhaven. Dat is afrit 52.

Voor het P+R-terrein Maastricht Noord volgt u ‘P+R Noord’.

Wat gebeurt met bestaande bebording?
Borden langs de A2 met verwijzing naar Valkenburg, bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R-Noord via afrit 51 zijn nu afgeplakt en worden op den duur vervangen door nieuwe borden.
Waarom staat Amby niet aangegeven op de borden?
Conform de Richtlijn Bewegwijzering krijgen wijknamen doorgaans geen plekje op de bewegwijzeringsborden. In plaats daarvan wordt de richting aangegeven aan de hand van dorpsnamen of plaatsen. Ook Rothem staat niet op de wegwijzers, maar wel Meerssen en Bunde. Bovendien moet de wijk Amby geen doorgaande route worden richting Maastricht. Hiervoor gelden in de eindsituatie bij Kruisdonk andere verbindingen. Klik hier voor het overzicht
Waarom is de naam ‘Beatrixhaven’ als verwijzing naar het bedrijventerrein van de borden verdwenen?
In de nieuwe situatie komt de naam 'Beatrixhaven' niet meer voor op de borden. In plaats daarvan wordt gewerkt met het industrielogo en de industrienummers in combinatie met de aanduiding ‘Zuid Limburg'. Dit numerieke systeem is conform het beleid door Provincie, gemeente en Rijkswaterstaat en wordt ook elders in Limburg toegepast. Elke bedrijfskavel heeft dan een uniek nummer en elk gebied een nummerreeks. Zowel Nederlandse als buitenlandse chauffeurs kunnen zo gemakkelijk en snel zien waar ze naartoe moeten rijden. Het nummersysteem voorkomt zoekgedrag en zorgt ervoor dat woonwijken worden ontzien. Bovendien zorgt het provinciebreed voor eenduidigheid.

Om automobilisten aan de nieuwe situatie te laten wennen, wordt nu nog gebruik gemaakt van tijdelijke verwijsborden langs de A2 komende vanuit het noorden. Hier staan gele borden langs de weg met de tekst 'Beatrixhaven, volg Maastricht-Noord'. Automobilisten worden daarmee verwezen naar de nieuwe afrit 52. Overigens zijn nog niet alle definitieve borden geplaatst. Ook de blauwe ANWB-borden langs de A2 - die nu nog zijn afgeplakt - worden nog vervangen door nieuwe borden.
Is de infrastructuur bij knooppunt Kruisdonk en in de Beatrixhaven nu klaar? 
Nee, de verkeersinfrastructuur bij knooppunt Kruisdonk en in de Beatrixhaven is niet gereed. Bij Kruisdonk ontbreken nog enkele aansluitingen naar het zuiden (de verbindingen H en I uit het overzicht met definitieve rijrichtingen). Deze worden in gebruik genomen na openstelling van de tunnel eind 2016. Daarnaast mist in de Beatrixhaven nog het geplande wegdeel van de Nieuwe Limmelderweg tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. De gemeente Maastricht wil dit stuk - de Kraakweg - graag aanleggen. Maar dit is afhankelijk van de nog uit te werken beveiliging van de spoorwegovergang tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. Naar verwachting duurt de huidige situatie tot medio 2015.
 
Pas als het verkeer tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein door de A2-tunnel rijdt - volgens planning vanaf eind 2016 - is sprake van een volwaardige verkeersinfrastructuur en kunnen we toewerken naar een definitieve situatie bij Kruisdonk. Tot die tijd kan de doorstroming hier niet optimaal zijn. In de huidige, tijdelijke situatie hebben we immers nog steeds te maken met een wachtrij op de A2 voor Geusselt en sluipverkeer dat zich een andere weg zoekt via Kruisdonk. Drukte en wachttijden op deze routes zijn dan onvermijdelijk, met name tijdens de spits.
Nog later is de oprit vanaf de verbindingsweg Beatrixhaven richting zuiden (H uit het overzicht) aan de beurt. Die kan pas worden opengesteld na ingebruikname van de tunnel eind 2016. Datzelfde geldt voor de naastgelegen rijbaan (I). Al met al loopt het werk in de omgeving Kruisdonk dus nog door tot eind 2016.
Hoe lang blijft bouwkeet Kruisdonk nog staan?
Volgens huidige inzichten blijft de bouwkeet Kruisdonk staan totdat de gehele infrastructuur bij Kruisdonk gereed is, dus tot eind 2016. Bouwkeet Kruisdonk is de werkplek voor de wegenbouwers en mannen van team Kunstwerken van Avenue2.
Waarom is niet gekozen voor een volledig klaverblad of viaducten om de verbinding tussen de A2 en A79 te realiseren?
De aansluiting van de snelwegen A2 en A79 bij Kruisdonk moest worden ingepast in de omgeving. Bij het ontwerp moest niet alleen rekening worden gehouden met bestaande bebouwing en met de aangrenzende natuur in de Landgoederenzone, maar ook met hoogteverschillen. Daarom is gekozen voor een  compact knooppunt via een kort stukje onderliggend wegennet. Niet alle verbindingen zijn dus op snelwegniveau. Vanwege de beperkte ruimte, zitten er daarnaast veel bochten in de nieuwe verbindingen.

Verbindingsweg Beatrixhaven

Welke naam krijgt de nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven?
De nieuwe verbindingsweg krijgt de naam ‘Nieuwe Limmelderweg’.
Wat is de toegestane snelheid op de verbindingsweg Beatrixhaven?
De toegestane snelheid op de Nieuwe Limmelderweg is 80 km/h, behalve op het deel tussen de A2 en A79: hier mag 50 km/h per uur worden gereden.
Waarom is de verbindingsweg Beatrixhaven gedeeltelijk onverlicht?
De Nieuwe Limmelderweg loopt dwars door de Landgoederenzone; een gebied tussen Meerssen en Maastricht met belangrijke ecologische waarden. En dus moeten we rekening houden met allerlei (beschermde) diersoorten, zoals de kamsalamander, das en vleermuis. Zij moeten hun plekje kunnen behouden en zo min mogelijk gestoord worden in hun leefgebied. Daarom worden hier geen lichtmasten geplaatst. Verlichting komt alleen daar waar het voor de verkeersveiligheid nodig is. Dat is het geval bij de verschillende kruispunten: bij het viaduct aan de Ambyerweg, de kruising met de verlegde Ambyerweg en afrit A2 en bij de aansluiting Hoekerweg.
Wanneer wordt de verbindingsweg Beatrixhaven verlengd tot bij de Galjoenweg?
De gemeente Maastricht trekt de Nieuwe Limmelderweg nog door tot bij de Galjoenweg. Het wegdeel tussen de Hoekerweg en Galjoenweg krijgt dan de naam ‘Kraakweg’. Binnen welke termijn de verlenging wordt uitgevoerd, is nu nog niet precies duidelijk. Dit is afhankelijk van de nog uit te werken beveiliging van de spoorwegovergang tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. Tot die tijd sluit de verbindingsweg aan bij de Hoekerweg, en moet verkeer naar en van de Beatrixhaven rijden via  kruising Hoekerweg - Fregatweg.
Om het extra verkeer hier op te kunnen vangen, is de voorrangssituatie aangepast. Naar verwachting duurt de huidige situatie tot medio 2015.

Zolang de Kraakweg nog niet gereed is, is ook de verkeersstructuur in de Beatrixhaven niet af en kan de doorstroming nog niet optimaal zijn. De gemeente Maastricht houdt het verkeer in de tijdelijke situatie in de gaten, en treft – naar verwachting nog voor het eind van het jaar – een extra voorziening. Lees meer.
Moet de Hoekerweg dan nog een keer worden aangepast?
Avenue2 heeft de Hoekerweg al zoveel mogelijk ingericht als kruispunt voor 4 richtingen. Sinds de openstelling van de Nieuwe Limmelderweg deze zomer geldt een T-splitsing. Immers: de Kraakweg – het geplande wegdeel tussen Hoekerweg en Galjoenweg – is er nog niet. Dat betekent onder andere dat in de praktijk bepaalde rijstroken zijn dichtgezet.

Op welke plekken komen verkeerslichten?
De Nieuwe Limmelderweg kruist een aantal wegen bovenlangs of onderlangs. Op deze plekken zorgen zogenaamde ‘kunstwerken’ ervoor dat verkeer op de verbindingsweg naar Beatrixhaven vlot kan doorstromen. De bouw van 3 viaducten (bij Mariënwaard, het spoor en de A2) en 1 tunneltje (bij de Beukenlaan) is begin 2014 helemaal afgerond.

Daar waar wegen elkaar gelijkvloers kruisen, staan verkeerslichten:

 • bij het viaduct over de A79 (Ambyerweg)
 • bij de kruising Nieuwe Limmelderweg – Ambyerweg
 • bij de kruising Nieuwe Limmelderweg – afrit 52 A2
 • bij de kruising Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg
Wanneer kan ik vanaf de Nieuwe Limmelderweg naar het zuiden rijden?
De oprit vanaf de verbindingsweg Beatrixhaven richting zuiden (H uit het overzicht) kan pas worden opengesteld na ingebruikname van de tunnel eind 2016. Datzelfde geldt voor de naastgelegen parallelrijbaan vanaf de A2/A79 (I uit het overzicht). Beiden sluiten te zijner tijd aan op de bovenste tunnelbuis, Centrum of Viaductweg / Terblijterweg.
Fotografie: Reen van Beek