Home / Innovatieve aanpak / Integraal gebiedsontwerp
De N2 en President Rooseveltlaan op een zeldzaam rustig moment in 2011. © Robert Lambrix

Eén plan voor stad en snelweg

De Groene Loper voor A2 Maastricht is één totaalplan voor stad en snelweg. Voor infrastructuur en stadsontwikkeling. Voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Voor bezoekers en bewoners. Voor stedenbouw en een betere leefomgeving met meer verkeersveiligheid, betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en volop ruimte voor ontmoeting.

eventueel bij integraal gebiedsontwerp - 15_parklaan bij voltastraat_A3_150dpi.jpg
Sfeerimpressie van de Groene Loper bij Voltastraat, uit het plan van Avenue2 (2009).

Maatschappelijk project

A2 Maastricht wordt vaak gekenmerkt als een infrastructureel project. Of zelfs alleen als een tunnelproject. Dat is te kort door de bocht. A2 Maastricht is eerder een maatschappelijk project dan een infrastructureel project. Alles draaide om mobiliteit én leefbaarheid. De samenwerkende publiekspartijen zagen de tunnel niet als doel, maar als middel om meerdere problemen in en om de stad aan te pakken. Niet voor niets koos ontwerper en bouwer Avenue2 voor de naam de Groene Loper.

Mirjam Clermonts-Aretz, Theo Bovens en Annemarie Penn-te Strake.jpg

"De A2-tunnel is in alle opzichten een cadeau voor de stad, of het nu voor het verkeer is, het economische vestigingsklimaat, de luchtkwaliteit of de verbindingen in de stad."

Lees het interview met Annemarie Penn-te Strake, Mirjam Clermonts-Aretz en Theo Bovens over de betekenis van A2 Maastricht voor stad en regio.

Doelstellingen A2 Maastricht

In 2003 formuleerden de opdrachtgevers Rijkswaterstaat, de gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg de integrale doelstellingen van het project A2 Maastricht:

  • Betere bereikbaarheid van Maastricht en regio, inclusief bedrijventerrein Beatrixhaven.
  • Doorstroming van verkeer op de A2/N2 tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein.
  • Verbeteren van verkeersveiligheid en leefbaarheid (lucht en geluid) in omliggende wijken.
  • Nieuwe kansen voor wijken rond de N2 door stedelijke vernieuwing en opheffen van de barrièrewerking van de 'stadstraverse'. 
  • Helen van Maastricht-Oost.
nb-3204.jpg
De Groene Loper in 2018. © Fred Berghmans

Integrale aanpak

Om de verschillende vraagstukken met één aanpak op te lossen, kozen de vier overheidspartners er voor om gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur aan te besteden als één integraal gebiedsontwerp. En zo werd op zoek gegaan naar een oplossing waarin de ondertunneling van de A2/N2 slechts een middel is om mobiliteit, bereikbaarheid én leefbaarheid samen aan te pakken. Uiteindelijk werd in 2009 ter afsluiting van de aanbestedingsprocedure het plan de Groene Loper van Avenue2 gekozen tot beste plan voor stad en snelweg.

02_overzicht vanuit het zuiden_A3_150dpi.jpg
De Groene Loper vanuit het zuiden gezien, uit het plan van Avenue2 (2009).

Vraag aan de markt

Het integrale plan moest minimaal voldoen aan een aantal 'basiseisen', die waren vastgelegd in het zogenaamde 'Programma van Eisen'. Deze eisen bestonden uit: 

Realisatie totaal verkeerssysteem

Het totale verkeerssysteem moest bestaan uit:

  • De volledige verknoping van A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk.
  • Een verbindingsweg tussen A2 en A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven.
  • Optimaliseren van de verkeersfunctie Viaductweg (die de A2 verbindt met de Noorderbrug en het stadscentrum).
  • Een tunnelpassage met 2 × 3 rijstroken plus doorlopende weefvakken en volledige aansluitingen op het kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein.
  • Aanleg van een nieuwe bovengrondse stadsboulevard tussen Geusselt en Europaplein.
Ontwikkeling vastgoedprogramma

Op diverse bouwlocaties langs de N2 en rond de stadsentrees Geusselt en Europaplein. 

Bereikbaarheid tijdens de bouw

Het nemen van tijdelijke maatregelen om de doorstroming op de N2 (de A2 tussen Geusselt en Europaplein ) en de bereikbaarheid van de stad en de buurten rond de stadstraverse tijdens de werkzaamheden te garanderen. 

Overige zaken 

Zoals het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden (denk aan het verleggen van kabels en leidingen en sloop) om de verschillende bouwactiviteiten mogelijk te maken, maar ook het meewerken aan de communicatie met de omgeving. 

integraal gebiedsontwerp p22.png

14 aanvullende wensen

Naast het Programma van Eisen was er het Ambitiedocument ‘De vraag aan de markt’ uit april 2007. Hierin stonden de ambities van de opdrachtgevers: veertien wensen waaraan het ontwerp moest voldoen. De belangrijkste was het realiseren van synergie en integraliteit. Deze wens telde in de beoordeling van de plannen dubbel. De deelnemers aan de aanbesteding mochten in hun plan gemotiveerd en met een andere (lees: betere) oplossing van de wensen afwijken. Daarnaast hadden ze alle ruimte om met verbeteringen te komen. Het Ambitiedocument vroeg ook om een plan van aanpak voor de doorstroming van verkeer en het beperken van bouwhinder tijdens de werkzaamheden. In beide documenten was het plangebied nauwkeurig omschreven. Smal tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein om sloop van woningen zo veel mogelijk te voorkomen, breed erbuiten om ruimte te bieden aan goede verkeerskundige oplossingen en de verbinding van de stad met het omringende groene landschap. 

04_overzicht geusselt_A3_150dpi.jpg
Impressie van het gebied rondom Geusselt, uit het plan van Avenue2 (2009).
Top