Home / Ontwerp & Resultaat / Duurzaam ontwerp
Groene Loper by night. © Fred Berghmans

Duurzaam ontwerp

Hoe realiseer je een nieuw verkeerssysteem dat ook een positieve uitwerking heeft op milieu, mens en ruimte? Aan die vraag werd door opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht en bouwer Avenue2 al vroegtijdig veel aandacht besteed. Want duurzaam bouwen begint bij een duurzaam ontwerp.

 

Cover ZW groter.jpg

Gestapelde tunnel: meer capaciteit, minder ruimtegebruik

De Koning Willem-Alexandertunnel bestaat uit 2 x 2 tunnelbuizen. Elke tunnelbuis heeft 2 rijstroken. Dat zijn dus 2 x 4 rijstroken boven elkaar. Twee meer dan de oorspronkelijke gedachte van 2 x 3 rijkstroken naast elkaar. Hierdoor heeft de dubbellaagse tunnel een grotere verkeerscapaciteit. Bovendien is de dubbellaagse tunnel smaller dan 2 x 3 rijstroken op één niveau (destijds het referentieontwerp voor de tunnel die er moest komen). Een smallere tunnel in de stad betekende dat er bovengronds minder oude bebouwing gesloopt hoefde te worden, dat de naoorlogse monumentale Gemeenteflat behouden kon worden en er meer bouwgrond is vrijgekomen.

gestapelde tunnel - Peter Wijnands.jpg
Betonnen ruwbouw van tunnelmonden bij Europaplein. © Peter Wijnands

Waardevol gebied behouden

Door te kiezen voor een dubbellaagse tunnel dwars door de stad in plaats van een omleidingsweg om de stad heen, is verder 36 hectare heuvellandschap (gelijk aan zo'n 50 voetbalvelden) gespaard gebleven. Net als drie waterwinningsgebieden. Daarmee is 12 miljoen m3 drinkwater per jaar behouden, wat overeenkomt met het jaarverbruik van zo’n 273.744 mensen of 2,3 keer de bevolking van Maastricht.

Edzo Bindels en Bas van Aart.jpg

"Vanaf het begin hebben Avenue2 en West 8, onderling en met het Projectbureau A2 Maastricht, samengewerkt om te ontdekken hoe de inpassing van de tunnel het meest kon opleveren voor de stad en de omgeving."

Lees het interview met Edzo Bindels en Bas van Aart over het ontwerp van de dubbellaagse tunnel en de Groene Loper.

Compacte verknoping A2-A79 - Aron Nijs.jpg
Knooppunt Kruisdonk vanuit de lucht gezien. © Aron Nijs

Compacte verknoping A2 en A79 spaart natuur

Voor de verknoping de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk is door Avenue2 een compact ontwerp bedacht. Dit niet alleen vanwege ruimtegebrek, maar ook om de natuur in het Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone) te sparen. De oplossing bleek een primeur voor Nederland: geen verknoping van twee snelwegen via het gebruikelijke klaverblad, maar een slimme vervlechting van afslagen en opritten op een beperkt oppervlak. Met onverwachte rijrichtingen en zwenkingen die soms onlogisch overkomen, maar elke automobilist toch brengen waar hij moet zijn.

Hoe duurzaam is A2 Maastricht tot nu toe?

Enkele voorbeelden:

  • 80% van de auto’s onder de grond
  • 70-80% daling van fijnstof en stikstofdioxide
  • 60% minder geluidshinder
  • 160.000 ton (gezuiverd) materiaal uit plangebied hergebruikt voor landscaping tunnelmonden
  • 70.000 ton (gezuiverd) materiaal hergebruikt voor fundering wegverharding.
AronNijsFotogr-LuFo-A2_18april18-028.jpg
Groene Loper ter hoogte van kruispunt Geusselt (april 2018). © Aron Nijs

Ruimte voor een nieuw stuk stad bovenop de tunnel

Door de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel, is bovengronds 6 hectare (8 voetbalvelden) nieuwe ruimte ontstaan. Met veel groen, een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers en plek voor circa 1.000 woningen en maximaal 30.000 m2 commercieel vastgoed. De 2,3 kilometer lange ‘muur’ van de voormalige autoweg dwars door de stad is weg. Maastricht-Oost en -West zijn opnieuw met elkaar verbonden en dat geeft volop mogelijkheden voor de verdere duurzame ontwikkeling van beide gebieden. De ambitie is hoog. Wilt u de actualiteiten en ontwikkelingen volgen? Kijk op www.mijngroeneloper.nl.

Olav Padberg en Onno Dwars.jpg

"Het gaat er om dat we het vastgoedprogramma niet benaderen als een huisvestingsopgave, maar als een bredere opgave om vastgoed te realiseren dat past in een duurzaam systeem."

Lees het interview met Onno Dwars van Olav Padberg van Ballast Nedam over de vooruitzichten van de vastgoedontwikkeling.

Duurzame aanpak krijgt vervolg met Mijn (Gezonde) Groene Loper

Projectbureau A2 Maastricht en haar partners zijn sinds ongeveer 2016 bezig met een nieuw type gebiedsontwikkeling. Daarin staat niet de grondposities en bouwvolumes voorop, maar de beste keuzes die voortvloeien uit de betrokkenheid en afwegingen van alle belanghebbenden voor een gezond, wonen, werken en recreëren, óók van de toekomstige generaties. Daarom is het actieprogramma 'Mijn Gezonde Groene Loper' ontwikkeld om in brede zin, commercieel en maatschappelijk, tot de beste keuzes te kunnen komen. Duurzaamheid begint niet alleen met de techniek van warmtepompen en zonnepanelen, maar het gaat vooral ook over de toekomst van mensen en partijen die samen werken aan een gezonde, actieve en groene leefomgeving.

Schreudersprijs 2017

In 2017 won het project A2 Maastricht de Schreudersprijs: de vakprijs voor vernieuwende ondergrondse bouwprojecten. De jury loofde de innovatieve ondergrondse dubbellaagse oplossing en de bovengrondse mogelijkheden die dit biedt voor het helen van Maastricht-Oost.

A2 Maastricht wint Schreudersprijs 2017.jpg
A2 Maastricht wint Schreudersprijs 2017. © Vincent Basler
Top