Home / Tijdlijn / 2003 - 2006 | Planvoorbereiding

2003 - 2006

Voorbereiding door overheden

 

In de jaren 2003 - 2006 slaan het Rijk, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen de handen ineen om te komen tot één totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid.

 

Er worden financiële afspraken gemaakt en de opdrachtgeversrol wordt overgedragen aan een gezamenlijk Projectbureau A2 Maastricht. 

© Zuiderlicht
© Archief Projectbureau A2 Maastricht
April 2005

Gemeente: vaststelling nota 'Ruimte rond de A2'

De in december 2004 aan de stad voorgelegde nota 'Ruimte rond de A2' wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Januari 2006

Asfaltboringen op de stadstraverse

Als onderdeel van het vooronderzoek vinden asfaltboringen plaats. Die zijn nodig om de kwaliteit van asfalt, de daaronder liggende fundering en bodem te kunnen vaststellen. De bevindingen bepalen of en hoe het materiaal opnieuw gebruikt kan worden. 

© Archief Projectbureau A2 Maastricht
Juni 2006

Rijk: Trechteringsbesluit

Op basis van het 1e fase MER-rapport en de consultatie kiezen de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor een tunneltracé voor de ombouw van de N2 (autoweg) in een A2 (autosnelweg). Het besluit wordt gemeld aan de Tweede Kamer.

Top