Home / Mensenwerk / Team VGM
Tijdens de tunnelbouw oefenden de hulpdiensten regelmatig in en om de bouwkuip. © Reen van Beek

Team Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Hoe zorg je ervoor dat iedereen die meewerkt aan de Koning Willem-Alexandertunnel aan het einde van de dag weer gezond en wel naar huis gaat? Dat was de uitdaging waar team Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor aan de lat stond. 

   

Vanlnaarr Mark Joziasse - Laurens Tummers -Stephan Kessels - Ben Paspont - stagiair - foto Bert Janssen (3).jpg
Team VGM in 2013. Van links naar rechts: Mark Joziasse, Laurens Tummers, Stephan Kessels, Ben Paspont en een stagiair © Bert Janssen

Risico's onder controle

Tijdens de drukste bouwperiode was team VGM zo’n vier man sterk, terwijl buiten ruim 600 mensen van zowel Avenue2 als onderaannemers actief waren. De risico's waren groot. Tijdens de ruwbouw werd immers met groot en zwaar materieel gewerkt, terwijl tegelijkertijd zware bekistingen werden opgebouwd en afgebroken. Het was werken op een postzegel, soms tot 24 meter diep. Alleen door een strakke planning, voortdurend overleg én teamspirit konden de risico's onder controle worden gehouden. Voor aanvang van elke klus werd een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld. Via toolboxmetingen kregen medewerkers voorafgaand aan de uitvoering van een klus zorgvuldige instructies. Zo nodig werden deze vertaald vanwege de vele (30) nationaliteiten van de mensen die meewerkten aan de bouw van de dubbellaagse tunnel. 

 

Tijdens de uitvoering stond team VGM steeds open voor verbeterpunten. Medewerkers van hoog tot laag werden serieus genomen en de dialoog werd voortdurend opgezocht. Het leverde de teamleden een breed draagvlak op. Een praktisch middel dat door team VGM werd ingezet was een zogenaamde 'LMRA': een kaartje in zakformaat waarop veiligheidsvragen stonden die vóór aanvang van elke klus met ja moesten worden beantwoord. Bij één of meerdere nee's volgde overleg en de nodige maatregelen. Verder had elke medewerker een SOS-boekje op zak waarmee gevaarlijke situaties en/of handelingen konden worden gemeld. Daar bleef het niet bij: regelmatige zero-accident metingen leverden een goed beeld op van de werkomgeving en de onderlinge verhoudingen. Via databestanden kon snel worden nagegaan of bepaalde veiligheidsmaatregelen waren genomen. Was dat niet het geval? Dan trok team VGM meteen aan de bel en werden de maatregelen alsnog doorgevoerd.

9L0A0980.jpg

“Gemiddeld vallen bij een project van deze omvang twee of drie doden. Statistisch waren het er bij deze aanneemsom 2,7. Dat wilden we per se voorkomen. Ons motto was daarom steeds: ‘Werk veilig of werk niet'.” 

Lees het interview met Bauke Lobbezoo, directeur Avenue2

Het 24safe logo was overal terug te vinden - Aron Nijs.jpg
Het 24Safe logo was overal terug te vinden. © Aron Nijs

Strukton Civiel 24Safe

Team VGM paste de richtlijnen van het uniforme veiligheidsprogramma van Strukton Civiel 24Safe toe. Het programma omvat eisen, regels en richtlijnen voor veilig werken en richt zich op medewerkers, ingehuurde krachten, onderaannemers, opdrachtgevers en omgeving.

Bouwkuipoefeningen met hulpdiensten

Teamleider Mark Joziasse onderhield goede contacten met de hulpdiensten. Samen organiseerden ze regelmatig grootschalige oefeningen in de bouwkuip. Daarbij werden ongevallen in scène gezet en kon bijvoorbeeld geoefend worden hoe te handelen als een auto binnen het werkterrein verongelukte. Of hoe een medewerker kon worden bereikt als er een ongeval gebeurde tijdens het aanvullen van grond tussen tunnel- en bouwkuipwanden. Alles onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’.  Team VGM mag met recht trots zijn op hun rol bij A2 Maastricht. Het is voor een belangrijk deel aan hun inzet te danken dat er tijdens de bouw geen grote ongevallen zijn gebeurd en het doel werd bereikt: alle medewerkers zijn veilig en wel thuisgekomen.

  • Veilig werken begon met het aantrekken van hesje en schoenen met stalen neuzen en het opzetten van een helm. © Reen van Beek Veilig werken begon met het aantrekken van hesje en schoenen met stalen neuzen en het opzetten van een helm. © Reen van Beek
  • Basisschoolkinderen dragen hesjes, helmen en schoenen met stalen neuzen tijdens het begraven van een tijdscapsule. © Bert Janssen Basisschoolkinderen dragen hesjes, helmen en schoenen met stalen neuzen tijdens het begraven van een tijdscapsule. © Bert Janssen
  • In de tunnelbouwkuip was een strakke planning een vereiste voor de veiligheid. © Reen van Beek In de tunnelbouwkuip was een strakke planning een vereiste voor de veiligheid. © Reen van Beek
  • Ook bezoekers van de bouwkuip moesten helm, hesje en schoenen met stalen neuzen dragen. © Huub Giesbertz Ook bezoekers  van de bouwkuip moesten helm, hesje en schoenen met stalen neuzen dragen. © Huub Giesbertz
  • Ook tijdens de bouw oefenden de hulpdiensten in de tunnel. © Reen van Beek Ook tijdens de bouw oefenden de hulpdiensten in de tunnel. © Reen van Beek
Top