Home / Mensenwerk / Boegbeelden
© Aron Nijs

Boegbeelden

Het A2 Maastricht Model staat voor een intensieve samenwerking. Alle betrokkenen werkten  al vanaf de start bij de planontwikkeling  intensief met elkaar samen en gingen altijd voor dat ene gezamenlijke doel: Best for project. Best for city. Best for region.  Met het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht zijn infrastructuur en vastgoed gerealiseerd die het leven van mensen beter maken. In die zin is het een maatschappelijk project. Op deze pagina brengen we enkele sleutelfiguren voor het voetlicht. Oude bekenden en nieuwe gezichten. 

  

Karla Peijs en Gerd Leers

Voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en voormalig burgemeester van Maastricht

 

Toen Gerd Leers in 2002 burgemeester werd van Maastricht, waren de geesten in politiek Den Haag rijp voor ondertunneling van de A2. De race was echter nog niet gelopen. Daarvoor moest er ‘bloed aan komen’: ‘ons probleem moest ook in Den Haag pijn gaan doen’. Leers, niet wars van ongebruikelijke acties, haalde een onverwacht drukmiddel uit de kast toen A2 Maastricht onder het kabinet-Balkenende II weer van de agenda leek te verdwijnen. In partijgenote en minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs vond hij vervolgens een medestander om voor A2 Maastricht een toekomstbestendige oplossing te realiseren.

Karla Peijs.jpg

“Het is fijn om als minister te hebben meegewerkt aan een project dat zo is omarmd door de bevolking. Ik heb A2 Maastricht leren kennen als een sympathiek project."

Lees het interview met Karla Peijs.

Gerd Leers.jpg

“In de Tweede Kamer heb ik geleerd dat je alleen iets gedaan krijgt als jouw probleem ook een probleem voor Den Haag wordt. Het moet ook daar pijn doen."

Lees het interview met Gerd Leers.

John Aarts

Wethouder mobiliteit in drie periodes en voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht in twee periodes

 

Al twintig jaar politiek betrokken bij de A2 in Maastricht: als weinig anderen weet John Aarts hoeveel energie het heeft gekost om de ondertunneling van de autoweg gerealiseerd te krijgen. Toen hij in 1998 wethouder werd van mobiliteit in Maastricht, vond hij dat zijn stad kapot ging aan de A2. Hij accepteerde daarom niet dat het Rijk voorlopig geen geld had voor de A2-traverse in Maastricht en begon een kruistocht om A2 Maastricht terug op de landelijke agenda te krijgen. Omdat het niet lukte op inhoud, volgde hij de politieke weg. Een terugblik op een periode die Aarts bij vlagen bijna traumatische herinneringen bezorgde. Maar die ook de weg opende naar het latere succes en naar wat de wethouder de ‘Gouden Eeuw van Maastricht’ noemt.

John Aarts.jpg

“Bij alles wat ik doe, staat het belang van mijn stad centraal. Het gaat mij om de inhoud, niet om mijn carrière of om politieke spelletjes. Alleen bij A2 Maastricht heb ik echt politiek moeten bedrijven."

Lees het interview met John Aarts.

Louis Prompers

Directeur Projectbureau A2 Maastricht

 

Alle betrokkenen verliefd laten worden op de opgave en de aanpak van A2 Maastricht: dat was in essentie de opdracht die Louis Prompers zich stelde toen hij directeur werd van Projectbureau A2 Maastricht. Hij noemt zichzelf een verbinder, het ‘oliemannetje’ dat er alles aan deed om van de mensen die aan A2 Maastricht werkten bondgenoten te maken. Zijn gereedschapskist werd niet gedomineerd door harde procedures, managementmodellen, protocollen en afvinklijstjes, maar door zachte instrumenten als enthousiasmeren, elkaar leren kennen, onderling begrip kweken, overtuigen, moed en volharding. Een gesprek over hoe je door intensieve samenwerking kwaliteit en snelheid organiseert.

Louis Prompers.jpg

“Ik denk dat communicatie het succes en de slagkracht van A2 Maastricht heeft bepaald, naast de focus op inhoud in plaats van proces, samenwerking in plaats van concurrentie en participatie in plaats van inspraak."

Lees het interview met Louis Prompers.

Jan Hendrik Dronkers, Jean Luc Beguin en Jannita Robberse

Directeur-generaal, hoofdingenieur-directeur Programma's, Projecten en Onderhoud en hoofdingenieur-directeur Zuid-Nederland bij Rijkswaterstaat

 

Rijkswaterstaat betaalde het grootste deel van de rekening en leverde de meeste medewerkers aan het Projectbureau A2 Maastricht. Er was de bouwer en beheerder van de rijkswegen in Nederland veel aan gelegen om van A2 Maastricht een succes te maken. Het was het eerste project waarin de nieuwe landelijke tunnelwetgeving werd toegepast en de geloofwaardigheid stond na tegenvallers bij eerdere tunnelprojecten nogal onder druk. Drie hoge (voormalige) vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers, Jean Luc Beguin en Jannita Robberse, laten hun licht schijnen over het bijzondere karakter van A2 Maastricht. Dronkers was van 2010 tot 1 april 2017 als directeur-generaal de hoogste baas van Rijkswaterstaat. Beguin werkte van begin 2007 tot voorjaar 2012 als hoofdingenieur- directeur (HID) Limburg en was lid van de Stuurgroep A2 Maastricht. Daarna bleef hij zijdelings bij het project betrokken als HID Programma’s, Projecten en Onderhoud. Robberse was sinds najaar 2013 als HID Zuid-Nederland lid van de Stuurgroep A2 Maastricht.

Jan Hendrik Dronkers.jpg

“Je voelde een gemeenschappelijkheid, saamhorigheid en trots die ik maar bij weinig andere projecten heb gevoeld. We realiseerden bij A2 Maastricht samen meerwaarde. Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet."

Lees het interview met Jan Hendrik Dronkers.

Jean Luc Beguin.jpg

“Ik was vanaf het begin zeer te spreken over de intensieve samenwerking tussen de overheden, de samenwerking met de aannemer en later de gezamenlijke communicatie naar alle betrokkenen en belanghouders."

Lees het interview met Jean Luc Beguin.

Jannita Robberse.jpg

“Ik neem mee van A2 Maastricht dat in welk project dan ook mensen en hun relaties er in hoge mate toe doen. Het is belangrijk om mensen bij elkaar te brengen, elkaars positie te begrijpen en elkaar wat te gunnen."

Lees het interview met Jannita Robberse.

Gerard Sanderink

Directievoorzitter Strukton

 

Gerard Sanderink, directievoorzitter van Strukton, bemoeide zich ten tijde van de financiële problemen bij Avenue2 en na het faillissement van Imtech intensief met de voortgang van A2 Maastricht. Met zijn ict-achtergrond trok hij de aansturing van de installaties naar zich toe en wist hij met een door hemzelf samengesteld team het project vlot te trekken. Sanderink vindt A2 Maastricht door de goede samenwerking met het Projectbureau A2 Maastricht een positieve uitschieter te midden van de grote Strukton-projecten die de laatste jaren verlies opleverden. De ervaringen in Maastricht en elders hebben zijn ideeën gevormd over hoe overheid en bouwers samen tot innovatieve projecten kunnen komen.

Gerard Sanderink.jpg

“De Best for Project-gedachte werd op het projectbureau niet alleen met de mond beleden, maar ook echt doorleefd. Aan de opdrachtgeverskant was er een sterk projectmanagement dat altijd bereid was te helpen."

Lees het interview met Gerard Sanderink.

Bauke Lobbezoo

Projectdirecteur Infra Avenue2, daarna voorzitter projectdirectie Avenue2

 

Bauke Lobbezoo was vanaf oktober 2009 tot aan de oplevering van de Groene Loper directeur Infra bij Avenue2. Hij leidde het infrastructurele deel van A2 Maastricht door een aantal moeilijke periodes heen. Lobbezoo kijkt terug op een ‘uniek en mooi project’, maar ook op een bedrijf dat financieel zware tijden doormaakte. Een onderneming die hem vanwege de grote waardering van de omgeving en de vele bijzondere momenten regelmatig rillingen bezorgde, maar ook de nodige slapeloze nachten.  

Bauke Lobbezoo.jpg

“Qua creativiteit hebben we hier met de tweelaagse tunnel en de bovengrondse Groene Loper een drievoudig ruimtegebruik gerealiseerd. Dat is in West-Europa wel uniek."

Lees het interview met Bauke Lobbezoo.

Onno Dwars en Olav Padberg

Lid Raad van Bestuur Ballast Nedam en directeur Ballast Nedam Development

 

In 2015 begon een nieuwe fase in de gebiedsontwikkeling. Strukton bouwde de infrastructuur verder af en Ballast Nedam startte met de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Een rolverdeling die goed aansloot bij de core-business van de beide bedrijven. Olav Padberg, die namens Ballast Nedam onderhandelde over nieuwe rolverdeling, kijkt met trots terug op de jaren dat hij bij A2 Maastricht was betrokken. Hij noemt het een voorbeeld-project. De ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit zijn hoog, vertelt Onno Dwars. Zo wordt er straks aan de Groene Loper gasloos en energieneutraal gewoond.

Olav Padberg en Onno Dwars.jpg

"Door in het begin van het proces een consortium te vormen, konden we risico’s spreiden, capaciteit verdelen en ambities overtreffen."

Lees het interview met Onno Dwars van Olav Padberg.

Meer informatie over deze en andere sleutelfiguren is te vinden in het boek Het A2 Maastricht model.

Top