Home / Mensenwerk / In het kort

Mensenwerk: in het kort

De aanpak van A2 Maastricht is anders dan anders en wordt ook wel het ‘Maastrichtse Model’ genoemd. Het Maastrichtse Model geldt voor de realisatie van het ‘grijze’ deel (de verkeersinfrastructuur) en het ‘groene’ deel (de gebiedsontwikkeling). Maar boven alles geldt het Maastrichtse Model voor het menselijke deel. Want alleen door een geslaagde samenwerking gingen alle betrokkenen voor datzelfde doel: Best for Project.

In het boek ‘Het A2 Maastricht model’ komt een keur van betrokkenen aan het woord. Politici, ambtenaren, bouwers en vertegenwoordigers van bedrijven en buurten. Maar er is ook plek ingeruimd voor tunnelwatchers, heuse fans die de werkzaamheden op de voet volgden. Gaandeweg het project werden ze allemaal verliefd op A2 Maastricht. En veranderden ze van ‘stakeholders’ in ‘shareholders’.

Op deze website ruimen we plek in voor de teams die tijdens de tunnelaanleg een hoofdrol speelden, zoals team GWW, team Tunnel en team VTTI. We besteden daarnaast aandacht aan het team dat de vastgoedontwikkeling op zich nam. Ongeacht de omvang en aard van de werkzaamheden was elk team even belangrijk voor de totstandkoming van A2 Maastricht. Niet voor niets hanteerden we jarenlang de slogan 'A2 Maastricht: we werken er samen aan!'.

Van vrees naar trots

De uitvoering van A2 Maastricht begon in 2010. Binnen het stedelijke gebied was het voor bewoners en omliggende bedrijven niet altijd even makkelijk. Straten werden opgebroken om kabels, leidingen en rioleringen te verleggen en ruimte vrij te maken voor de tunnelbouwkuip. De aanvankelijke vrees voor overlast en schade maakte gaandeweg plaats voor bewondering en waardering toen het tunnelwerk zichtbaar werd. Maastricht werd trots op de tunnel én op de mensen die betrokken waren bij de realisatie van A2 Maastricht.

Bouwen aan teams

In de loop van de jaren waren honderden mensen betrokken bij de realisatie van A2 Maastricht. Projectmanagers, werkvoorbereiders en uitvoerders van verschillende afkomst, met verschillende talen, achtergronden en vaardigheden. Het bouwen van teams was daarom nog de grootste uitdaging die veel energie vergde. Maar ook eentje die dubbel en dwars werd terugverdiend: de betrokken teams kijken allemaal met een gevoel van trots – en soms weemoed – terug naar hun A2 Maastricht-jaren.

Reen van Beek (2).jpg

Limburgse bedrijvigheid

Het was crisis tijdens de bouwjaren van A2 Maastricht. Avenue2 schakelde zoveel mogelijk lokale bedrijven in. Van verkeersregelaars en timmerlieden tot transportbedrijven en cement- en betonleveranciers: A2 Maastricht was voor veel bedrijven een geschenk uit de hemel dat hielp om de moeilijke jaren goed te doorstaan.

 

> Lees meer

A2Maastricht20161125-54.jpg

Beter een goede buur...

De bouwteams waren zich goed bewust van de overlast voor omgeving en omwonenden. Daarom werkten ze graag mee aan verzoeken en initiatieven uit de buurt. De meest in het oog springende samenwerking was wel met pastoor Mattie Jeukens die niet één, maar twéé heiligen introduceerde.

 

> Lees meer

Team Veiligheid - Bert Janssen (1).jpg

Veiligheid voorop!

Tijdens de bouwjaren werd deze kreet steeds weer herhaald. En het was geen loze kreet: het bewaken van de veiligheid van bouwers was een topprioriteit voor team Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de topjaren waren ze vier man sterk. Door intensieve samenwerking zijn de bouwwerkzaamheden zonder grote ongevallen afgerond.

 

> Lees meer

Team Vastgoed

Ook de vastgoedontwikkeling na de tunnelaanleg in A2 Maastricht verliep anders dan anders. Ballast Nedam Development ontwikkelde het vastgoed vanuit een stedenbouwkundig masterplan. Op de uitvoering daarvan werd toegezien door twee supervisors. Onderscheidend was daarnaast vooral de intensieve samenwerking tussen de architecten, die in gezamenlijke ontwerpsessies hun ontwerpen fijn slepen en op elkaar afstemden.

> Lees meer

Betrokkenen van het eerste uur blikken terug

Het A2 Maastricht Model staat voor een intensieve samenwerking. Alle betrokkenen werkten vanaf de start intensief met elkaar samen en gingen altijd voor dat ene gezamenlijke doel: Best for Project. Enkele hoofdrolspelers delen hun ervaringen.

 

> Lees meer

Top