Asfalteren Nieuwe Limmelderweg. © Reen van Beek

Team Grond-, Weg- en Waterbouw

Team Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is het team dat het langst betrokken is geweest bij de realisatie van A2 Maastricht: ruim 7 jaar. Het takenpakket was dan ook breed, van sloop en afbraak naar op- en afbouw van het bovengrondse gebied en alles wat daar tussenin zat.

In 2015 werd team GWW uitgedund. Bij de tunnelmonden van Europaplein gingen ze nog één keer samen op de foto.
Team GWW ging in 2015 bij de tunnelmonden van Europaplein samen op de foto. © Reen van Beek

Van voorbereidingen...

In 2009 begon team GWW met de voorbereidende werkzaamheden voor A2 Maastricht. Kabels, leidingen en rioleringen werden opgespoord en in de daaropvolgende jaren verlegd. Rioleringen werden verlegd door GWW, terwijl het verleggen van kabels en leidingen vooral een klus die door firma BAM werd uitgevoerd. Grondboringen brachten tijdens de voorbereidingen de kwaliteit van de bodem in kaart en via asfaltboringen werd bekeken of het oude asfalt van de A2/N2 geschikt was voor hergebruik in nieuwe wegfunderingen. In 2010 werden de werkzaamheden van team GWW met de kap van zo’n 600 bomen en de sloop van de eerste flats steeds zichtbaarder. Maar er werd niet alleen maar afgebroken: speciaal voor leerlingen van het Sint Maartenscollege werd de eerste tijdelijke voetgangersbrug in september 2010 vervroegd aangelegd. 

...naar uitvoering

De eerste wegverleggingen begonnen in 2011 bij knooppunt Europaplein. In de daaropvolgende jaren werd knooppunt Europaplein nog verschillende keren onder handen genomen, net als kruispunt Geusselt. De N2 schoof stapsgewijs op in westelijke richting. En in het noorden werkte team GWW – samen met team Kunstwerken en team VerkeersTechnische Installaties (VTI) – volop door aan de ombouw van knooppunt Kruisdonk.  In de avond en nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december 2016 werden de vier tunnelbuizen in gebruik genomen. Een speciale gebeurtenis voor team GWW. “Enerverend”, aldus projectleider Ralf Blom. “Na afloop hebben we in de keet een fles champagne opengetrokken!” Team GWW moest daarna weer vol aan de bak: eind 2017 waren alle gemeentelijke wegen en rijkswegen aangesloten op de Koning Willem-Alexandertunnel. 

 • De Burgemeester Bauduinstraat kreeg een heel nieuw riool. © Reen van Beek De Burgemeester Bauduinstraat kreeg een heel nieuw riool. © Reen van Beek
 • In 2011 werd de flat bij de Viaductweg als eerste gesloopt. © Reen van Beek In 2011 werd de flat bij de Viaductweg als eerste gesloopt. © Reen van Beek
 • Vanaf 2011 deelden de teams GWW, Kunstwerken en VTI een grote keet bij knooppunt Kruisdonk. © Reen van Beek Vanaf 2011 deelden de teams GWW, Kunstwerken en VTI een grote keet bij knooppunt Kruisdonk. © Reen van Beek
 • Het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen was steeds één van de laatste klussen voor de wegenbouwers. © Reen van Beek Het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen was steeds één van de laatste klussen voor de wegenbouwers. © Reen van Beek
 • Teamwork voor de asfaltploeg tijdens de ingebruiknamenacht. © Aron Nijs Teamwork voor de asfaltploeg tijdens de ingebruiknamenacht. © Aron Nijs
 • De planning voor de ingebruikname aan de wand van keet Kruisdonk. © Aron Nijs De planning voor de ingebruikname aan de wand van keet Kruisdonk. © Aron Nijs
 • Tijdens de enerverende nacht van ingebruikname stond voortdurend een warme hap klaar in keet Kruisdonk. © Aron Nijs Tijdens de enerverende nacht van ingebruikname stond voortdurend een warme hap klaar in keet Kruisdonk. © Aron Nijs
 • Ook de kantinedame stond tijdens ingebruiknamenacht voortdurend paraat. © Aron Nijs Ook de kantinedame stond tijdens ingebruiknamenacht voortdurend paraat. © Aron Nijs

Komplimente aus Deutschland

Team GWW bewees vanaf het begin dat de werkzaamheden voor A2 Maastricht niet betekenden dat de stad op slot zou gaan. Het leverde hen complimentjes op van weggebruikers én van Clemens Mairhofer, één van de medewerkers van firma Züblin: “Wat we mee naar huis nemen is een fijne herinnering. En oh ja: de manier waarop jullie in Nederland een weg omleggen: in één nacht is dat kunstje geklaard. Daar kunnen we in Duitsland nog iets van leren!”

9L0A6952kopie.jpg

"De afbouw van knooppunt Kruisdonk kostte bloed, zweet en tranen. Zo kwamen de verkeersregelinstallaties niet op tijd aan waardoor we plots tijdelijke installaties moesten inzetten. Uit heel Nederland hebben we die bij elkaar weten te schrapen." 

Lees het interview met Mart Dominikus, Ralf Blom en Jan van Thoor van Team GWW.

Bovengrondse op- en afbouw

De afbouw van de bovengrondse Groene Loper is de laatste klus voor team GWW. Kabels, leidingen en rioleringen zijn nieuw aangelegd, net als de goudgele GraviLyn die van noord tot en met zuid het gloednieuwe fiets- en voetgangersdomein markeert. Nieuwe straatlantaarns verlichten de rijbanen aan weerszijden. Waar nodig zijn nieuwe parkeervakken beklinkerd en trapjes en voetpaden aangebracht. Team GWW zet in de loop van 2018 de kroon op het harde werk. Dan komt er een einde aan ruim zeven jaar aanwezigheid in Maastricht-Oost.

 • Ombouw van de Terblijterweg-Viaductweg in het najaar van 2017. © Fred Berghmans Ombouw van de Terblijterweg-Viaductweg in het najaar van 2017. © Fred Berghmans
 • Kruispunt Scharnerweg werd in 2017 rotonde Scharnerweg. © Fred Berghmans Kruispunt Scharnerweg werd in 2017 rotonde Scharnerweg. © Fred Berghmans
 • Planten van de 'boombogen' op de Groene Loper. © Fred Berghmans Planten van de 'boombogen' op de Groene Loper. © Fred Berghmans
 • Aanleg van de Groene Loper bij de Kolonel Millerstraat. © Fred Berghmans Aanleg van de Groene Loper bij de Kolonel Millerstraat. © Fred Berghmans
 • Eind 2017 wordt ook de Dr. Schaepmanstraat opnieuw ingericht door team GWW. Eind 2017 wordt ook de Dr. Schaepmanstraat opnieuw ingericht door team GWW.

Intensieve samenwerking in wegbeheerdersoverleg

Gemeentelijke wegen en rijkswegen werden tijdens de uitvoering van A2 Maastricht telkens weer afgesloten. Soms voor korte tijd, maar regelmatig ook voor lange(re) duur. Beslissingen over afsluitingen en omleidingen werden door de teams GWW en VTI vooraf uitgebreid besproken in het gezamenlijke wegbeheerdersoverleg met Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht. Daar stonden telkens weer de volgende vragen centraal: is de oplossing technisch en maatschappelijk haalbaar, veilig en voldoet deze aan de geldende richtlijnen? Komt de doorstroming en bereikbaarheid van Maastricht niet in het gedrang? Een toename van files tijdens de bouw werd niet geaccepteerd. Dankzij de goede en intensieve samenwerking is dat gelukt: de doorstroming in Maastricht-Oost bleef tijdens de realisatie van A2 Maastricht nagenoeg gelijk.

Hoofdkantoor: keet Kruisdonk

Zeven jaar lang was de keet bij knooppunt Kruisdonk het hoofdkantoor van team GWW. Een infrawereld in ’t klein, waar de teamleden zich volledig thuisvoelden. Ze betrokken de keet eind 2011. In februari 2018 verhuisde het grootste deel van het resterende team GWW naar Maastricht-West en betrok een deel de Frontenkeet aan de Bosscherweg. In het andere deel van de Frontenkeet zaten de collega-wegenbouwers van het Noorderbrugtracé al sinds 2015. De afwerking van knooppunt Kruisdonk startte in het voorjaar van 2018.

Top