Home / Communicatie / Aanpak tijdens gebiedsontwikkeling
© Aron Nijs

Communicatie tijdens gebiedsontwikkeling

Na de opening van de Koning Willem-Alexandertunnel verplaatste de aandacht zich naar het nieuwe stuk stad dat bovengronds ontstond. Met tal van kansen, initiatieven en ontwikkelingen bloeide en groeide het gebied. Projectbureau A2 Maastricht concentreerde zich op de communicatie over de gebiedsontwikkeling (place to be) en Ballast Nedam Development (BND) op de communicatie over het nieuwe vastgoed (place to buy).  

 

Er was geen gezamenlijk communicatieteam meer en de communicatiecapaciteit was flink kleiner dan tijdens de tunnelbouw, maar de nauwe samenwerking bleef. Samen zorgden het projectbureau en Ballast Nedam Development voor berichtgeving en ondersteunden ze bij allerlei activiteiten en producties.

 

Na ingebruikname van de tunnel ging het werk om zoveel mogelijk kansen te benutten door. Om wonen, leven, recreëren en werken op en rond de Groene Loper zo fijn mogelijk te maken. Dát is waar het project altijd al om draaide. Laten zien (en ervaren) wat dat betekende, was waar de communicatie in deze fase om draaide. 

Samenwerking

Het projectbureau had in deze fase veelal geen formele rol meer. Meestal waren andere partijen in de lead. Zoals de gemeente Maastricht als beheerder van de openbare ruimte, Ballast Nedam Development als vastgoedontwikkelaar en Laudy Bouw en Ontwikkeling als aannemer. Nauwe afstemming met de betrokken communicatieadviseur(s) van de verantwoordelijke partij(en) was dan ook erg belangrijk.

Communicatiekanalen

Het projectbureau communiceerde over de gebiedsontwikkeling via de kanalen Mijn Groene Loper. Dat waren een website, social media (Facebook, Instagram en Twitter) en een (digitale en papieren) nieuwsbrief. Het nieuws op Mijn Groene Loper bestond uit een verzameling van achtergrondartikelen, themapagina’s, portretten en interviews, series en beeldmateriaal van en over het gebied. 

 

Ballast Nedam Development communiceerde over de vastgoedontwikkeling via de kanalen Wonen aan de Groene Loper. Dat ging van achtergrondartikelen over de bouw(ontwikkeling) en informatie over de verkoop van nieuwe woningen tot verhalen van nieuwe bewoners en het vieren van mijlpalen. Deze berichten werden verspreid via online kanalen zoals een website, social media (Facebook, Instagram, Twitter) en nieuwsbrief.

 

Aan het einde van ieder jaar maakten het projectbureau en Ballast Nedam Development een jaaroverzicht van de belangrijkste en leukste momenten aan de Groene Loper. Daarnaast maakte het projectbureau om de twee jaar Voortgangsrapportages over de ontwikkelingen in het gebied, over de kansen waarop werd ingezet, wat al bereikt was en waar nog aan gewerkt werd. Verder zijn meerdere video’s gemaakt. Deze zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van A2 Maastricht

Foto rondleiding_voor bij tekst communicatie gebiedsontwikkeling.jpg

Online en offline

Communicatie vond grotendeels online plaats. Zo werd een breed publiek bereikt. Aanvullend werd ‘op papier’ gecommuniceerd. Dit was meestal gericht op de (nieuwe) bewoners aan de Groene Loper en omwonenden van het gebied daaromheen. Een voorbeeld was het verspreiden van een papieren versie van de nieuwsbrief op centrale locaties in de omgeving. Bewoners waarderen deze informatiebron en het droeg bij aan de betrokkenheid en dialoog in de wijk.

 

Een andere gewaardeerde offline-activiteit waren de rondleidingen die het projectbureau in 2019 samen met Maastricht Marketing organiseerde. Deze wandel- en fietstochten over de Groene Loper werden verzorgd door de gidsen die ook rondleidingen gaven tijdens de bouw van de tunnel. Ze vertelden over de verschillen met vroeger, deelden bijzondere feitjes en namen de deelnemers mee in de nieuwste ontwikkelingen. Door de coronapandemie kregen de rondleidingen helaas geen vervolg meer.

Schrijverscollectief

Om te zorgen voor voldoende en constante inhoud is ervoor gekozen om met twee vaste schrijvers te werken: John Cüsters en Karin Somers. Beiden kenden de geschiedenis en het gebied goed. Ze hadden hun eigen aandachtsgebied en Projectbureau A2 Maastricht en Ballast Nedam Development zorgden voor coördinatie en aansturing. 

Fotografie

De kracht van beeld is immens, zeker ook bij de Groene Loper. Iedere maand ging een fotograaf, in de laatste jaren vooral Aron Nijs, op pad. Van activiteiten in het park en de eerste terrasjes tot een update van de woningbouw en bloeiend groen. 

 

Daarnaast kreeg fotograaf Bert Janssen de opdracht om de transformatie van de Groene Loper vast te leggen. Zo werd de geschiedenis-in-wording bijgehouden. Daarbij ging het juist om de tussentijd, de doorkijkjes die na verloop van tijd compleet veranderen. Bekijk de meest sprekende en opvallende foto’s van Bert.

Series

Verhalen prikkelen en verbinden. Ze zorgen voor herkenning en zetten aan het denken. Dat geldt ook voor foto’s. Door de jaren heen verschenen verschillende series. Dat ging van filosofische beschouwingen tot ‘toen en nu’-vergelijkingen.

Van wie is de Groene Loper?

In de serie ‘Van wie is de Groene Loper?’ gingen achtereenvolgens stadsfilosoof Govert Derix (2019), Wyckeneer (Wyck is een wijk in Maastricht) Jan Janssen (2020) en fotograaf Bert Janssen (2022) op zoek naar een antwoord op deze vraag. Dat leverde boeiende ontmoetingen, verrassende invalshoeken en filosofische beschouwingen op.

In gesprek met…

Er werd vanaf het begin volop gebruik gemaakt van de Groene Loper. Door wandelaars, fietsers en hardlopers. In de serie ‘In gesprek met…’ werd dat in beeld gebracht en vertelde mensen over hun relatie met de Groene Loper.

 Herinneringen aan Wyckerpoort

Een van de wijken aan de Groene Loper is Wyckerpoort. Een buurtbewoner deelde als amateur-historicus zijn herinneringen aan de hand van oude foto’s uit zijn archief.  Deze werden naast foto’s van de hedendaagse situatie gelegd en leverde zo mooie anekdotes en verhalen op.

In gesprek met de architecten van de Groene Loper

Het nieuwe vastgoed aan de Groene Loper is door meerdere architecten ontworpen. Al deze architecten hebben hun eigen verhaal en ideeën over het ontwerp. In de serie ‘In gesprek met de architecten van de Groene Loper’ vertelden zij hierover en namen ze de lezer mee in het proces achter het ontwerp en de de daarbij gemaakte keuzes.

Toen en nu

In de serie ‘Toen en nu’ werden oude foto’s van het gebied vergeleken met nieuwe foto’s. Vanuit hetzelfde punt werd het ‘nu’ van een oude foto in beeld gebracht en zo was de transformatie goed te zien.

  • Van een grote hijskraan en weggebruikers die geregeld omgeleid worden tijdens de werkzaamheden… Van een grote hijskraan en weggebruikers die geregeld omgeleid worden tijdens de werkzaamheden…
  • … naar bruin dat verruild is voor groen, en weggebruikers die de rotonde gebruiken onder het toeziend oog van d’n Ingel. © Bert Janssen … naar bruin dat verruild is voor groen, en weggebruikers die de rotonde gebruiken onder het toeziend oog van d’n Ingel. © Bert Janssen
  • Van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk die uitkijkt op één grote bouwplaats… © Reen van Beek Van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk die uitkijkt op één grote bouwplaats… © Reen van Beek
  • … naar de kerk die eindelijk weer ‘in het midden’ staat. © Bert Janssen … naar de kerk die eindelijk weer ‘in het midden’ staat. © Bert Janssen
  • Van files, uitlaatgassen, gebrom van vrachtwagens en de bekende oude flats… Van files, uitlaatgassen, gebrom van vrachtwagens en de bekende oude flats…
  • …naar een plek om aangenaam te vertoeven, te ontspannen en te sporten, en met nieuwe appartementen en woningen in aanbouw. © Bert Janssen …naar een plek om aangenaam te vertoeven, te ontspannen en te sporten, en met nieuwe appartementen en woningen in aanbouw. © Bert Janssen

Participatie

Het project van A2 Maastricht staat bekend om haar participatie. In de fase van de vastgoed- en gebiedsontwikkeling bleef daar aandacht voor. Het projectbureau stimuleerde, faciliteerde en dacht mee waar mogelijk en gewenst. Zo werd de Theresiaschool vaak ter beschikking gesteld voor het organiseren van bijeenkomsten over bijvoorbeeld het nieuwe kernkindcentrum, tuintips voor nieuwe bewoners en de ontwikkelingen op en rond de Groene Loper. Voor het daadwerkelijke organiseren van de participatie waren veelal andere partijen aan zet.
 

Top