Home / Bouw & Techniek / In het kort

Bouw & Techniek: in het kort

Bij A2 Maastricht denken mensen vaak aan de dubbellaagse tunnel. De Koning Willem-Alexandertunnel is weliswaar het meest bekende onderdeel, maar het project omvat veel meer dan dat. De opgave was ook het ontwerpen en realiseren van een volledig nieuw verkeerssysteem dat meerdere problemen in en rond Maastricht zou oplossen. En van een nieuw woon-, werk- en verblijfsgebied dat de stad weer zou helen.

De tunnel was ‘slechts’ één onderdeel van die totaaloplossing. Net zo belangrijk waren de verknoping van de A2 en A79 bij Kruisdonk, de nieuwe verbinding tussen deze snelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven (de Nieuwe Limmelderweg), de uitbreiding van kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg en de bouw van nog 21 andere civiele ‘kunstwerken’. Daarna volgde tijdens de gebiedsontwikkeling de bouw van onder meer ruim duizend woningen.

De bijna vijftien jaar durende bouwwerkzaamheden midden in een stedelijk gebied brachten soms grote uitdagingen met zich mee. De doorstroming van verkeer tijdens de tunnelaanleg, en de leefbaarheid in de omgeving tijdens de vastgoedontwikkeling, mochten niet verslechteren. Bouwer Avenue2 bedacht slimme oplossingen om stad en regio bereikbaar te houden. Vastgoedontwikkelaar Ballast Nedam Development paste veel prefabricage toe om het werk op de bouw te beperken.

Voorbereiding op vele fronten

De jaren 2010 en 2011 stonden in het teken van voorbereidende werkzaamheden. Denk aan grond- en archeologieonderzoek, bomenkap, sloop van gebouwen en het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Zo werd ruimte gemaakt voor de aanleg van de tunnelbouwkuip en de tijdelijke N2/A2. Weggebruikers kregen te maken met nieuwe verkeerssituaties en het aanzicht van Maastricht-Oost veranderde in rap tempo.

 

> Lees meer

Een tunnel bouwen dwars door de stad

De bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel was een complex puzzelwerk, midden in een smal, bewoond gebied. De ruimte was zeer krap, het was continu passen en meten. Om ervoor te zorgen dat verkeer kon blijven doorstromen, werd een tijdelijke autoweg aangelegd: de tijdelijke N2/A2. Het verleggen van de bestaande N2/A2 naar het westen (richting Maas) was de eerste stap in het bouwproces. Zo ontstond ruimte om de bouwkuip voor de tunnel te graven. Op één locatie was er te weinig plek om de tunnelbouwkuip en de tijdelijke N2 naast elkaar te leggen. Daarom is de tijdelijke N2 hier via een zogenaamde wanden-dakconstructie gedeeltelijk over de bouwkuip heen gelegd.


> Lees meer

 

BVI_7829.jpg

24/7 een vinger aan de pols

De Maastrichtse bodem is 'anders dan anders'. Om meer zekerheid te hebben over het bouwen van een tunnel in de mergel, werden de bouwkuip én de omgeving tijdens het graafwerk voortdurend in de gaten gehouden met een monitoringssysteem: de Observational Method. Dat gebeurde 24 uur per dag, via een online verbinding.

 

> Lees meer

eventuele kopfoto - Reen van Beek (2).jpg

Slimme logistieke oplossingen

Een tunnel bouwen midden in de stad bracht ook logistieke uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je er voor dat alle werkzaamheden en transporten vlot kunnen doorgaan? Zonder dat regulier verkeer daar erge last van heeft? Avenue2 koos voor slimme logistieke oplossingen, in de vorm van een speciale route voor bouwverkeer en ‘hijskranen op rails’. 

 

> Lees meer

VOORKEURSFOTO N2-Bouwkuip 21022014 Reen van Beek.jpg

Maastricht bleef goed bereikbaar

Bij de start van de werkzaamheden was er bij velen de angst dat de stad 'op slot' zou raken. Dit schrikbeeld kwam niet uit. Tijdens de bouw bleef de doorstroming van verkeer gelijk, misschien zelfs iets beter. Dankzij slim plannen en bouwen, tijdelijke wegen  en oversteekplekken, intensieve communicatie en een programma voor 'slim reizen'.

 

> Lees meer

Werk aan de weg!

Voor de aanleg van Koning Willem-Alexandertunnel, de 21 andere kunstwerken én het totale verkeerssysteem tussen Kruisdonk en Europaplein is ontzettend veel wegenwerk verricht. Maar liefst 120 miljoen kilo asfalt is verwerkt, waarvan grofweg de helft voor tijdelijke wegen en kruispunten. Door keer op keer te schuiven met verkeer, werd steeds ruimte gemaakt voor nieuwe bouwactiviteiten. Bovengronds is op en aan de Groene Loper een verkeersluw gebied ontstaan met voorrang voor fietsers en voetgangers.

 

> Lees meer

De 22 kunstwerken van A2 Maastricht

Voor A2 Maastricht zijn 22 civiele kunstwerken gerealiseerd. Van brug, fly-over, viaduct en tunnel (groot én klein) tot ecoduct, ecoduiker en geluidsscherm. Ze liggen verspreid over het hele uitvoeringsgebied van Kruisdonk tot aan Europaplein. Dankzij een afwerking met vuursteen, hebben veel van de kunstwerken een natuurlijke ‘Maastrichtse’ uitstraling.

> Lees verder

Bauke Lobbezoo.jpg

"Voor mij domineert de herinnering aan een uniek en mooi project, waarmee veel mensen een goede boterham hebben verdiend en waaraan zij met veel plezier hebben gewerkt. En daar heeft de grote waardering vanuit de omgeving reusachtig in meegeholpen."

Lees het interview met Bauke Lobbezoo, directeur infra van bouwer Avenue2.
 

Grondwater in bouwkuip - Reen van Beek (6).jpg

Grip op grondwater

Tijdens de bouw werd het grondwaterniveau via een bemalingssysteem op peil gehouden. Maar er was ook een oplossing nodig voor daarna. Want anders zou de betonnen tunnel de natuurlijke grondwaterstromen verstoren. Om dit te voorkomen, is een sifonconstructie aangelegd. Via buizen stroomt het water nu onder de tunnel door. 

 

> Lees meer

Openstellingsvergunning - Laurens Bouvrie.JPG

640 vergunningen

Voor de uitvoering van A2 Maastricht waren een omgevingsvergunning, diverse verkeersbesluiten, hindervergunningen, een openstellingsvergunning voor de tunnel en bouwvergunningen nodig. In totaal werden 640 vergunningen verleend door instanties als Rijkswaterstaat, de gemeenten Maastricht en Meerssen en Waterschap Limburg.

 

> Lees meer

_MG_9621.JPG

Een stukje geschiedenis ontbloot

In 2011 en 2013 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederzone) en op de Cannerberg. Tijdens de opgravingen zijn bijzondere vondsten gedaan die ons mooie verhalen vertellen uit lang vervolgen tijden. Bijvoorbeeld een bronzen hielbijl en resten van een oud boerendorpje.

 

> Lees meer

Woningbouw met veel prefabricage

In de woningbouw langs de Groene Loper is zeker bij de eengezinswoningen veel gewerkt met prefab-elementen, die toch een grote mate van diversiteit mogelijk maken. Aannemer Laudy Bouw & Ontwikkeling ontwierp een bouwmethode waarmee in de huidige krappe arbeidsmarkt op een efficiënte manier snel woningen kunnen worden gebouwd. Woningen die bovendien duurzamer zijn dan de huidige standaard en de eisen uit het Bouwbesluit.

> Lees verder

De wereld van VTTI

Na afronding van de betonnen ruwbouw, ging het werk ondergronds verder. Onder andere met het monteren van alle VTTI: de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties. In de tunnel zitten meer dan 50 verschillende systemen, die nodig zijn om de tunnel dagelijks op een veilige manier te kunnen gebruiken. Aan het testen van al die installaties, werd veel tijd en aandacht besteed.

 

> Lees meer

Top