Home / Mensenwerk / Team Vastgoed
© Aron Nijs

Team Vastgoed

Na voltooiing van de tunnelbouw en aanleg van de Groene Loper heeft Team Vastgoed van Ballast Nedam Development het stokje overgenomen van de teams van Strukton die in de periode 2009-2018 bezig waren met de aanleg van de infrastructuur en de openbare ruimte. Opdracht is het realiseren van het - in het in 2009 vastgestelde plan Groene Loper opgenomen - vastgoedprogramma van ruim 1.100 woningen. Net als bij de tunnelaanleg werken de betrokken partijen ook bij de vastgoedontwikkeling intensief samen. Het hiervoor ingerichte proces garandeert dat de hoge kwaliteitsambities worden waargemaakt. 

Strak proces

Verantwoordelijk voor de vastgoedontwikkeling langs de Groene Loper is Ballast Nedam Development. Deze ontwikkelaar ontwikkelt het volledige vastgoedprogramma. Dat gebeurde binnen de kaders van het in december 2017 geactualiseerde stedenbouwkundig masterplan ‘Vormgevingsvisie C’. In deze visie staan de basisprincipes voor de architectuur van de bouwprojecten aan de Groene Loper. 

 

In het contract met Projectbureau A2 Maastricht is vastgelegd dat Ballast Nedam Development werkt met twee supervisors die toezien op de uitvoering van de Vormgevingsvisie C. Dit zijn Edzo Bindels van West8 uit Rotterdam en Fred Humblé van Martens Willems & Humblé Architecten uit Maastricht. Projectbureau A2 Maastricht ziet als publieke opdrachtgever er op toe dat de uitgangspunten en doelen van A2 Maastricht ook in de vastgoedprojecten worden gerealiseerd. De gemeente Maastricht bewaakt als bevoegd gezag via de Adviescommissie welstand en monumentenzorg de kwaliteit van de bouwprojecten. Hiervoor is een strak proces ingericht

Over Ballast Nedam Development

Ballast Nedam Development is onderdeel van de wereldwijd opererende Rönesans holding en is een dochteronderneming van Ballast Nedam. Ballast Nedam Development ontwikkelt aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgevingen in binnenstedelijke gebieden in tal van projecten verspreid over Nederland. Duurzaamheid speelt een grote rol in alle projecten van Ballast Nedam Development. Ook streeft de ontwikkelaar altijd naar het toevoegen van waarde voor alle betrokkenen, niet alleen de directe opdrachtgevers. Het vastgoedprogramma in A2 Maastricht wordt ontwikkeld door de Regio Zuid van Ballast Nedam Development.

foto_onno_1.JPG

"We benaderen het vastgoedprogramma aan de Groene Loper niet als een huisvestingsopgave, maar als een bredere opgave om een volhoudbare gezonde leefomgeving te realiseren die positief bijdraagt aan de maatschappij."

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development

Ontwerpsessies

De vastgoedprojecten langs de Groene Loper zijn ontworpen door een keur aan Nederlandse architecten, deels uit Maastricht, deels uit andere delen van ons land. De meeste architecten zijn geselecteerd op hun vermogen om op een betrekkelijk bescheiden manier te ontwerpen ‘in de context’, op hun bereidheid dus om hun ontwerpen af te stemmen op die van collega-architecten en de directe omgeving. Bij specifieke projecten selecteerde Ballast Nedam Development een specialistisch architect of architect die zich heeft bewezen met ‘eigenwijze’, iconische ontwerpen.
   
De architecten hebben hun ontwerpen deels uitgewerkt in gezamenlijke ontwerpsessies, waarin ze hun ontwerpen presenteerden aan collega-architecten en (aan vertegenwoordigers van) Projectbureau A2 Maastricht, Ballast Nedam Development, de supervisors, de welstandscommissie, de aannemer, de gemeentelijke stedenbouwkundige en regelmatig ook de bij A2 Maastricht betrokken woningcorporaties. Dit bevorderde de onderlinge afstemming van de ontwerpen en verhoogde de kwaliteit ervan. De architecten zijn allemaal zeer te spreken over deze werkwijze.

De architecten van de Groene Loper

Voor de uitwerking van de verschillende bouwplannen werkt Ballast Nedam Development met verschillende architecten. Anno april 2022 waren de volgende architecten ingeschakeld:

Schermafbeelding 2022-11-11 om 16.54.36.png

"Ik ervaar de ontwerpsessies als een rijkdom. Ze helpen om je gedachten over de architectuur scherper te krijgen. En zorgen ervoor dat de afstemming op de omgeving heel zorgvuldig gebeurt."

Liesbeth Brink, BRINK architectuur & stedenbouw

Uitvoering

Voor de bouw van het vastgoed langs de Groene Loper heeft Ballast Nedam Development Laudy Bouw & Ontwikkeling uit Sittard ingeschakeld. Dit bedrijf is een dochteronderneming van het concern Ballast Nedam. Vanwege de relatief grote schaal van A2 Maastricht heeft Laudy veel energie en tijd gestoken in het ontwikkelen van een specifiek op de Groene Loper afgestemd bouwsysteem. Een systeem dat de bouw efficiënter maakt, maar toch de nagestreefde ‘eenheid in verscheidenheid’ mogelijk maakt. De zoektocht resulteerde in een systeem waarmee het casco van de grondgebonden woningen volledig kon worden opgebouwd met prefab-elementen. De appartementencomplexen, waaronder de woontorens, zijn op een meer traditionele wijze gebouwd.


Bij de uitvoering heeft Ballast Nedam Development diverse specialistische adviseurs ingeschakeld. Voor de verkoop van de woningen wordt samengewerkt met makelaars.

 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
 • © Aron Nijs © Aron Nijs
Top