Home / Tijdlijn / 2007 - 2009 | Planprocedures

2007 - 2009

Op zoek naar beste plan voor stad en snelweg

 

In de jaren 2007 - 2009 worden de drie verplichte procedures verder doorlopen om te komen tot de beste totaaloplossing voor verkeersinfrastructuur en gebiedsontwikkeling. In 2009 wordt de aanbestedingsprocedure afgerond.

 

 

De Groene Loper van Avenue2 wordt gekozen tot beste plan voor stad en snelweg en verder uitgewerkt in de Tracé/MER-procedure van het Rijk en in bestemmingsplannen voor de gemeente Maastricht. 

© Archief Projectbureau A2 Maastricht
© Archief Projectbureau A2 Maastricht
Juli 2009 - 2010

Uitwerking van de Groene Loper in OTB en OBP

Het plan de Groene Loper van Avenue2 wordt vertaald in het Ontwerp-TracéBesluit met milieueffectrapport (OTB/MER) en in Ontwerp-Bestemmingsplannen (OBP). Een kwalitatief en stabiel team bij opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalt de kwaliteit.

Oktober 2009

Ondertekening contract Groene Loper

Op 7 oktober tekenen het ministerie voor Verkeer en Waterstaat en de gemeente Maastricht (namens de vier opdrachtgevers) met Avenue2 (Ballast Nedam en Strukton) het contract voor de uitvoering van A2 Maastricht volgens het plan de Groene Loper.

Top