Home / Bouw & Techniek / Wegenwerk
Tijdelijke verkeerssituatie bij Geusselt na ingebruikname Koning Willem-Alexandertunnel eind 2016 © Fred Berghmans

Wegenwerk

Voor de realisatie van de Koning Willem-Alexandertunnel, de 21 andere kunstwerken én het totale verkeerssysteem tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Europaplein is het werk van de wegenbouwers onmisbaar geweest. Zij maakten letterlijk ruimte voor werkzaamheden, door keer op keer te schuiven met wegen. Naar een tijdelijke dan wel definitieve locatie. Zo kon verkeer tijdens de uitvoering steeds blijven doorstromen. 

A2-Nachtvd4buizenAronNijs-127.jpg
Wegenwerk tijdens #nachtvd4buizen. © Aron Nijs

Tijdelijk verleggen van wegen

Eind 2011 werd knooppunt Europaplein voor de eerste keer omgebouwd. Dat was nodig voor de aanleg van de tunnelbouwkuip en de tijdelijke A2/N2. Kruispunt Geusselt volgde al snel en is drie keer aangepast om de noordelijke tunnelmonden aan te leggen. De N2 (de A2 tussen Geusselt en Europaplein) werd in verschillende fasen naar het westen verlegd. Dit kon niet in één keer gebeuren, omdat bestaande bebouwing nog moest verdwijnen.

In het hele uitvoeringsgebied

Niet alleen rond het tunneltracé werd geschoven met wegen. Ook in het noordelijke uitvoeringsgebied vonden allerlei verleggingen plaats om de ombouw van Kruisdonk tot een compleet knooppunt te kunnen realiseren. Van gemeentelijke wegen zoals de Ambyerstraat-Noord en Ambyerweg tot rijkswegen. De A2 en A79 wisselden meermaals van plek om plaats te maken voor allerlei bouwactiviteiten en uiteindelijk voor de nieuwe wegaansluitingen op de Koning Willem-Alexandertunnel.

‘Even’ een kruispunt verplaatsen

Het verleggen van wegen en complete kruispunten met alles erop en eraan gebeurde vaak in één weekend. Vrijdagavond ging de weg dicht, maandagochtend vroeg moest 'ie weer open, 64 uur in totaal. Meer dan 100 man knalden in wisselende diensten door om de ‘deadline’ te halen en de hinderperiode voor verkeer zo kort mogelijk te houden. Tijdens zo’n weekend zette Maastricht Bereikbaar regelmatig hinderbeperkende maatregelen in, zoals voordelige OV-kaartjes en gratis e-bikes.

nachtwerk - Bert Janssen (3).jpg
Frezen van asfalt voor één van de vele wegverleggingen. © Bert Janssen

Teamwork tussen disciplines

Het aanleggen van tijdelijke en definitieve wegen bestond uit meer dan alleen veel asfalt draaien. Team Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) werkte voor het tijdelijke en definitieve wegenwerk dan ook nauw samen met team Verkeerstechniek (VTI), dat aan de lat stond voor onder andere het plaatsen van vangrails, verlichting, portalen met bewegwijzering en de verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels en spanning.

Manoeuvreren op een postzegel

Ook kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg schoof een aantal keer op om de bouw van de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid door team Kunstwerken mogelijk te maken. Hier was nauwelijks werkruimte. Sommige afslaande bewegingen waren daarom in de tijdelijke situatie niet meer mogelijk. Verkeer reed vlak langs het werkterrein.

Koude kruising Scharnerweg.jpg
Tijdens de tunnelbouw mocht verkeer bij de Scharnerweg alleen rechtdoor rijden en niet afslaan. © Reen van Beek

Afslaan verboden

Kruispunt Scharnerweg werd in 2012 omgebouwd tot een koude kruising, waarbij alleen nog maar rechtdoorgaand verkeer mogelijk was. Dat was nodig om de doorstroming op de tijdelijke N2/A2 tijdens de tunnelbouw zo goed mogelijk te houden.

Wennen aan nieuwe situaties

Al die aanpassingen betekende dat de navigatiesystemen voor lange tijd op ‘uit’ konden. Het devies aan weggebruikers tijdens de hele uitvoeringsperiode was: wees alert en let goed op de borden. Soms was de verandering zo rigoureus dat er uitgebreide communicatietrajecten werden ingezet om automobilisten voor te bereiden op een nieuwe verkeerssituatie.

 • Wegenwerk voor de verknoping van de A2/A79 bij Kruisdonk. © Reen van Beek Wegenwerk voor de verknoping van de A2/A79 bij Kruisdonk. © Reen van Beek
 • Ophogen met bodemassen voor de Nieuwe Limmelderweg. © Reen van Beek Ophogen met bodemassen voor de Nieuwe Limmelderweg. © Reen van Beek
 • Asfalteren bij de Nieuwe Limmelderweg. © Reen van Beek Asfalteren bij de Nieuwe Limmelderweg. © Reen van Beek
 • Aanleggen van kabels voor de ombouw van Kruisdonk. © Reen van Beek Aanleggen van kabels voor de ombouw van Kruisdonk. © Reen van Beek
 • Aanpassen van bewegwijzering voor de ombouw van Kruisdonk. © Reen van Beek Aanpassen van bewegwijzering voor de ombouw van Kruisdonk. © Reen van Beek
 • Nieuwe verkeersregelinstallaties bij Kruisdonk. © Reen van Beek Nieuwe verkeersregelinstallaties bij Kruisdonk. © Reen van Beek

Aanleg van nieuwe wegen

Naast het aanleggen en weer opbreken van tijdelijke wegen, werden ook nieuwe, definitieve wegen gerealiseerd. Voor de definitieve inrichting van knooppunt Kruisdonk zijn in een klein gebied de A2 en A79 aan elkaar geknoopt en is er een afslag gemaakt naar bedrijventerrein Beatrixhaven: de Nieuwe Limmelderweg.  Deze weg ligt verhoogd in het landschap. Hiervoor zijn bodemassen gebruikt, een restmateriaal dat een prima vervanger is voor zand.

120 miljoen kilo asfalt

Team GWW begon als eerste op het project A2 Maastricht en blijft als laatste over. De wegenbouwers verwerkten in de ruim zeven jaar tussen start en finish zo’n 120 miljoen kilo asfalt, waarvan grofweg de helft voor tijdelijke wegen en kruispunten. In 2018 ronden zij de aanleg van de Groene Loper af. 

PC032450-r1.jpg
Drie op een rij: asfalteren bij knooppunt Kruisdonk. © Reen van Beek

Stevige bodem van AGRAC

Onder elke weg zit een fundering. Vaak wordt hiervoor gebroken asfalt (freesmateriaal of granulaat genoemd) of ander puin gebruikt. Ook bij A2 Maastricht is het asfalt van oude wegen en puin van sloopflats hergebruikt. Maar voor zwaar belaste routes zoals de A2, A79 en Nieuwe Limmelderweg moet de onderlaag sterk genoeg zijn om het (vracht)verkeer te kunnen dragen. Daarom koos Avenue2 voor AGRAC: een mix van freesmateriaal, cement, zand en water. De Koning Willem-Alexandertunnel is de eerste tunnel in Nederland waarin agrac is toegepast. Inmiddels is het standaard bij de tunnelbouw.

Aansluitingen op de tunnel

Om al het verkeer naar en vanuit de tweelaagse tunnel af te wikkelen, moesten de bestaande rijbanen tussen Kruisdonk en Geusselt en tussen Oeslingerbaan (Randwyck) en Europaplein fors worden aangepast. Dat gebeurde stapsgewijs, om ervoor te zorgen dat verkeer ten alle tijden kon doorgaan. De afbouw van knooppunt Europaplein en kruispunt Geusselt werd in 2017 volledig afgerond. Sinds het najaar van 2017 is het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht compleet in gebruik, met uitzondering van de bovengrondse Groene Loper. 

Mart Dominikus, Ralf Blom en Jan van Thoor.jpg

"We zijn hier met alle disciplines van de grond-, weg- en waterbouw bezig geweest. Het ging nooit vervelen, want als het saai dreigde te worden, was er weer wat nieuws om aan te beginnen."

Lees het interview met Mart Dominikus, Ralf Blom en Jan van Thoor over de wegenaanleg.

Ondergronds wegenwerk

Bovengronds rijden vrachtwagens met asfalt af en aan en kiepen ze hun lading uit op een weg. In de tunnel kon dat niet. En dus werden aparte vrachtwagens met een duwbakinstallatie ingezet. Daarvan zijn er niet veel in Nederland. Buiten de tunnel werd het asfalt overgeladen, waarna de vrachtwagens achteruit de tunnel inreden. Keren was immers niet mogelijk. Overigens was het asfalt voor de toplaag in de tunnel een primeur. Rijkswaterstaat en Avenue2 ontwikkelden samen een mengsel dat twintig jaar meegaat en minder snel onderhoud nodig heeft.

 • Team GWW brengt asfalt aan in de tunnelbuizen. © Bert Janssen Team GWW brengt asfalt aan in de tunnelbuizen. © Bert Janssen
 • Vrachtwagens met duwbakinstallatie brengen het asfaltmengsel de tunnel in. © Bert Janssen Vrachtwagens met duwbakinstallatie brengen het asfaltmengsel de tunnel in. © Bert Janssen
 • Ondergronds is het passen en meten. © Bert Janssen Ondergronds is het passen en meten. © Bert Janssen
 • Na ingebruikname van de tunnel zijn nog niet alle rijroutes mogelijk. © Fred Berghmans Na ingebruikname van de tunnel zijn nog niet alle rijroutes mogelijk. © Fred Berghmans
 • Afbouw knooppunt Europaplein. © Fred Berghmans Afbouw knooppunt Europaplein. © Fred Berghmans
 • Afbouw knooppunt Europaplein. © Fred Berghmans Afbouw knooppunt Europaplein. © Fred Berghmans
 • Tijdelijke rotonde bij Europaplein. © Fred Berghmans Tijdelijke rotonde bij Europaplein. © Fred Berghmans
 • Afbouw knooppunt Europaplein. © Fred Berghmans Afbouw knooppunt Europaplein. © Fred Berghmans
 • Aanbrengen van vangrails. © Fred Berghmans Aanbrengen van vangrails. © Fred Berghmans
 • Afbouw van wegen rondom Geusselt. © Fred Berghmans Afbouw van wegen rondom Geusselt. © Fred Berghmans

Bovengronds verder

Na de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel eind 2016, zat het wegenwerk er nog niet op. Naast de afbouw van het totale verkeerssysteem bij Geusselt en Europaplein, stond bovengronds ook de volgende mega klus te wachten: de aanleg van de Groene Loper en de inrichting van het openbaar gebied met alle lokale wegaansluitingen. Een tracé van ruim 2 kilometer lang, met het goudgele middenpad voor fietsers en voetgangers en aan weerzijden één rijstrook voor autoverkeer. Streven is om de Groene Loper in de eerste helft van 2018 open te kunnen stellen voor verkeer. 

Fred Berghmans (6).jpg
Ombouw van Scharnerweg tot rotonde (voorjaar 2017) © Fred Berghmans
Top