Home / Ontwerp & Resultaat / Slim verkeerssysteem
Bebording bij Europaplein. © Fred Berghmans

Slim verkeerssysteem

A2 Maastricht is méér dan alleen maar een tunnel. Avenue2 heeft een compleet verkeerssyteem ontworpen over een lengte van zes kilometer, tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein. Dat verkeerssysteem bestaat uit verschillende onderdelen. De tunnel van ruim twee kilometer is 'slechts' één onderdeel van dit totale verkeerssysteem en gebiedsontwikkelingsproject.  

verkeessysteem.png

Volledige verknoping A2 en A79

Even ten noorden van Maastricht ligt knooppunt Kruisdonk. Dit knooppunt werd omgebouwd tot een volledige verknoping van de autosnelwegen A2 en A79 via een kort stuk onderliggend wegennet en nieuwe op- en afritten. Hierdoor kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd en is bestemmingsverkeer richting Rothem (Meerssen) en Amby (Maastricht) mogelijk. Dit heeft gezorgd voor een betere bereikbaarheid en doorstroming van verkeer. En tegelijkertijd voor een betere leefbaarheid door een afname van sluip- en vrachtverkeer via de binnenwegen.

Verknoping A2 A79 van boven - Aron Nijs.jpg
Verknoping A2 en A79 bij Kruisdonk en de Nieuwe Limmelderweg vanuit de lucht gezien. © Aron Nijs

Nieuwe verbindingsweg met Beatrixhaven

Om de bereikbaarheid van Beatrixhaven – het grootste bedrijventerrein van Maastricht – te verbeteren, werd een nieuwe verbindingsweg vanaf de A2 en A79 bij Kruisdonk aangelegd: de Nieuwe Limmelderweg. Hierdoor kan (vracht)verkeer rechtsstreeks vanaf de autosnelwegen naar het bedrijventerrein rijden en weer terug, en hoeft dit transport niet meer door Maastricht of Meerssen. Dankzij de Nieuwe Limmelderweg is ook P+R Maastricht Noord makkelijk bereikbaar voor forenzen en bezoekers aan de stad. De verbindingsweg werd tegelijk met het vernieuwde knooppunt Kruisdonk in gebruik genomen, in de zomer van 2014. Ecologische verbindingen onder en boven de weg zorgen ervoor dat de leefomgeving van diverse diersoorten behouden blijft.

Vroegtijdig splitsen van verkeer

In het noorden maken weggebruikers bij knooppunt Kruisdonk al een keuze waar ze naartoe willen: naar bedrijventerrein Beatrixhaven, richting stad of de regio of juist verder naar Luik. In het zuiden maken weggebruikers die keuze ter hoogte van Randwyck. Zo wordt doorgaand verkeer (A2) en lokaal/regionaal verkeer (N2) al vroegtijdig van elkaar gescheiden. Klik op de plaatjes hieronder voor een grotere weergave. 

Vroegtijdig splitsen van verkeer - A2 ANWB borden Facebook richting Zuiden.jpg
Vroegtijdig splitsen van verkeer richting zuiden.

Betere verkeersfunctie Viaductweg

De capaciteit van de kruising Viaductweg - Meerssenerweg was beperkt. Door de aanleg van twee nieuwe viaducten op deze locatie en een ‘vrije rechtsaffer’ bij kruispunt Geusselt (voor verkeer vanuit het noorden richting stadscentrum) is de doorstroming verbeterd. Sinds juni 2017 kunnen automobilisten komende vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen)  direct  – dus zonder verkeerslichten – doorrijden richting Noorderbrug/stadscentrum en omgekeerd via de twee viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid. Verkeer naar en vanuit de omliggende wijken Nazareth en Wyckerpoort maakt gebruik van de gelijksvloerse kruising. Zo zijn doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden.

Betere verkeersfunctie Viaductweg - Peter Wijnands.jpg
Bij de Viaductweg zorgen twee viaducten voor een vlotte doorstroming voor verkeer van en naar het stadscentrum. © Peter Wijnands

Tunnel tussen Geusselt en Europaplein

De Koning Willem-Alexandertunnel werd aangelegd voor een betere doorstroming tussen kruispunt Geusselt (aan de noordkant) en knooppunt Europaplein (aan de zuidkant). Sinds de ingebruikname van de tunnel rijdt autoverkeer en vrachtverkeer tussen Geusselt en Europaplein ondergronds door. Bovengronds is de hoeveelheid voertuigen afgenomen met 80%. De tunnel bestaat uit vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. De onderste twee buizen (A2) zijn voor het doorgaand verkeer richting Luik of Eindhoven. De bovenste twee (N2) voor het lokale en regionale verkeer, dat in Maastricht of omgeving moet zijn. 

Tunnelmonden Europaplein - Aron Nijs.jpg
De tunnelmonden bij Europaplein. © Aron Nijs

Rijroutes A2 Maastricht

Sinds de ingebruikname van het totale verkeerssysteem zijn de routes anders. Als u de borden naar uw bestemming volgt, komt u vanzelf op de juiste rijbaan terecht. Op de verkeersborden staat een aantal nieuwe benamingen:

  • Maastricht Centrum-Noord: naar het stadscentrum via de Noorderbrug (noordkant stad). Volg afrit 53.
  • Maastricht Centrum-Zuid: naar het stadscentrum en Avenue Céramique/Limburglaan via de John F. Kennedybrug (zuidkant stad). Volg afrit 54.
  • Maastricht Noord: voor bedrijventerrein Beatrixhaven, P+R Maastricht Noord en de noordkant van de stad. Neem afrit 52 van de A2 of afrit 1 van de A79.
  • Maastricht Zuid: voor azM/MUMC+, MECC, P+R Maastricht Zuid en de zuidkant van de stad.

Een handige tip voor verkeer dat over de snelweg komt: rechts aanhouden voor de regio en het stadscentrum (N2). Doorgaand verkeer naar Luik of Eindhoven (A2) kan links aanhouden. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl/a2-tunnel

Verfijning bewegwijzering in 2018

Voor A2 Maastricht is een compleet en complex verkeerssysteem aangelegd in een krap gebied. Omdat er veel maatwerk nodig was, werden verkeerspsychologen en experts ingeschakeld. Het resultaat is een verkeerssysteem dat goed en veilig werkt. In begin is zo'n nieuwe situatie altijd wennen. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat sommige borden niet overal even duidelijk waren voor automobilisten. Om weggebruikers beter te begeleiden, werd de bewegwijzering in 2018 op een aantal punten geoptimaliseerd. Zo zijn in de bovenste tunnelbuizen (N2) de richtingen Liège, Eindhoven en Centrum toegevoegd op de borden. 

Top