Home / Ontwerp & Resultaat / Slim verkeerssysteem
Bebording bij Europaplein. © Fred Berghmans

Slim verkeerssysteem

A2 Maastricht is méér dan alleen maar een tunnel. Avenue2 heeft een compleet verkeerssysteem ontworpen over een lengte van zes kilometer, tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein. Dat verkeerssysteem bestaat uit verschillende onderdelen. De Koning Willem-Alexandertunnel van ruim twee kilometer is 'slechts' één onderdeel van dit totale verkeerssysteem en gebiedsontwikkelingsproject. 

verkeessysteem.png

Volledige verknoping A2 en A79

Even ten noorden van Maastricht ligt knooppunt Kruisdonk. Dit knooppunt werd omgebouwd tot een volledige verknoping van de autosnelwegen A2 en A79 via een kort stuk onderliggend wegennet en nieuwe op- en afritten. Hierdoor kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd en is bestemmingsverkeer richting Rothem (Meerssen) en Amby (Maastricht) mogelijk. Dit heeft gezorgd voor een betere bereikbaarheid en doorstroming van verkeer. En tegelijkertijd voor een betere leefbaarheid door een afname van sluip- en vrachtverkeer via de binnenwegen.

Verknoping A2 A79 van boven - Aron Nijs.jpg
Verknoping A2 en A79 bij Kruisdonk en de Nieuwe Limmelderweg vanuit de lucht gezien. © Aron Nijs

Nieuwe verbindingsweg met Beatrixhaven

Om de bereikbaarheid van Beatrixhaven – het grootste bedrijventerrein van Maastricht – te verbeteren, werd een nieuwe verbindingsweg vanaf de A2 en A79 bij Kruisdonk aangelegd: de Nieuwe Limmelderweg. Hierdoor kan (vracht)verkeer rechtstreeks vanaf de autosnelwegen naar het bedrijventerrein rijden en weer terug. Dit transport hoeft niet meer door Maastricht of Meerssen. Dankzij de Nieuwe Limmelderweg en de komst van station Maastricht Noord in 2013 is ook P+R Maastricht Noord makkelijk bereikbaar voor forenzen en bezoekers aan de stad. De verbindingsweg werd tegelijk met het vernieuwde knooppunt Kruisdonk in gebruik genomen, in de zomer van 2014. Ecologische verbindingen onder en boven de weg zorgen ervoor dat de leefomgeving van diverse diersoorten behouden blijft. 

Vroegtijdig splitsen van verkeer

In het noorden maken weggebruikers bij knooppunt Kruisdonk al een keuze waar ze naartoe willen: naar bedrijventerrein Beatrixhaven, richting stad of de regio of juist verder naar Luik. In het zuiden maken weggebruikers die keuze ter hoogte van Randwyck. Zo wordt doorgaand verkeer (A2) en lokaal/regionaal verkeer (N2) al vroegtijdig van elkaar gescheiden. Een handige tip voor verkeer dat over de snelweg komt: rechts aanhouden voor de regio en het stadscentrum (N2). Doorgaand verkeer naar Luik of Eindhoven (A2) kan links aanhouden. Informatie over werkzaamheden aan en tijdelijke sluiting van de Koning Willem-Alexandertunnel wordt gecommuniceerd vanuit www.maastrichtbereikbaar.nl

Klik op de plaatjes hieronder voor een grotere weergave.

Vroegtijdig splitsen van verkeer - A2 ANWB borden Facebook richting Zuiden.jpg
Vroegtijdig splitsen van verkeer richting zuiden.

Betere verkeersfunctie Viaductweg

De capaciteit van de kruising Viaductweg - Meerssenerweg was beperkt. Door de aanleg van twee nieuwe viaducten op deze locatie en een ‘vrije rechtsaffer’ bij kruispunt Geusselt (voor verkeer vanuit het noorden richting stadscentrum) is de doorstroming verbeterd. Sinds juni 2017 kunnen automobilisten komende vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) direct  – dus zonder verkeerslichten – doorrijden richting Noorderbrug/stadscentrum en omgekeerd via de twee viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid. Verkeer naar en vanuit de omliggende wijken Nazareth en Wyckerpoort maakt gebruik van de gelijkvloerse kruising. Zo zijn doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden.

Betere verkeersfunctie Viaductweg - Peter Wijnands.jpg
Bij de Viaductweg zorgen twee viaducten voor een vlotte doorstroming voor verkeer van en naar het stadscentrum. © Peter Wijnands

Tunnel tussen Geusselt en Europaplein

De Koning Willem-Alexandertunnel werd aangelegd voor een betere doorstroming tussen kruispunt Geusselt (aan de noordkant) en knooppunt Europaplein (aan de zuidkant). Sinds de ingebruikname van de tunnel rijdt auto- en vrachtverkeer tussen Geusselt en Europaplein ondergronds door. Bovengronds is de hoeveelheid voertuigen afgenomen met 80%.

Vier buizen, twee rijstroken, vier gebieden

De Koning Willem-Alexandertunnel bestaat uit vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. De onderste twee buizen (A2) zijn voor het doorgaand verkeer richting Luik of Eindhoven. De bovenste twee (N2) voor het lokale en regionale verkeer, dat in Maastricht of omgeving moet zijn. Op die manier zijn vier gebieden te onderscheiden: Maastricht-Noord, Maastricht-Centrum Noord, Maastricht-Zuid en Maastricht-Centrum Zuid.

Tunnelmond Europaplein AronnijsFotogr-1mei21.jpg
De tunnelmonden bij Europaplein (mei 2021). © Aron Nijs

Verfijning bewegwijzering in 2018

Voor A2 Maastricht is een compleet en complex verkeerssysteem aangelegd in een krap gebied. Omdat er veel maatwerk nodig was, werden verkeerspsychologen en experts ingeschakeld. Het resultaat is een verkeerssysteem dat goed en veilig werkt. In het begin is zo'n nieuwe situatie altijd wennen. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat sommige borden niet overal even duidelijk waren voor automobilisten. Om weggebruikers beter te begeleiden, werd de bewegwijzering in 2018 op een aantal punten geoptimaliseerd. Zo zijn in de bovenste tunnelbuizen (N2) de richtingen Liège, Eindhoven en Centrum toegevoegd op de borden.

Het verkeer op en rond de Groene Loper 

In het ontwerp van de Groene Loper staat langzaam verkeer centraal. Het wegprofiel is erop gericht het gebied verkeersluw te houden en op het gele middenpad staat verblijven, ontmoeten en ontspannen centraal. Dat verschillende verkeersdeelnemers hier rekening met elkaar (moeten) houden, is een van de uitgangspunten voor het ontwerp van de Groene Loper. 

Slim verkeerssysteem_Gebruikers gele middenpad_Bert Janssen.jpg
Samen op het gele middenpad © Bert Janssen
Top