Home / Ontwerp & Resultaat / In het kort

Ontwerp & Resultaat: in het kort

De Groene Loper voor A2 Maastricht.  Het is geen infrastructureel project voor een betere bereikbaarheid en doorstroming van verkeer, maar een gebiedsontwikkelingsproject met volop kansen voor de omgeving. Of anders gezegd: het is één totaalproject met oplossingen voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Voor iedereen.   

Dankzij een slim verkeersontwerp over een lengte van zes kilometer, zijn meerdere problemen in Maastricht tegelijk opgelost. Door de ondertunneling is het litteken van de N2 tussen Geusselt en Europaplein verdwenen en zijn wijken met elkaar verbonden. Het resultaat is een betere leefomgeving met meer verkeersveiligheid, minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit.

Bovengronds ontstaat een nieuw stuk stad. De Groene Loper biedt volop kansen voor nieuw vastgoed. De eerste voorbeelden zijn er al: een nieuwe Albert Heijn en gerestaureerde Gemeenteflat. 1.800 bomen langs de fiets- en voetgangerszone en een mooi stadspark maken van de Groene Loper daarnaast een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en te recreëren. 

Zes kilometer verkeerssysteem

Voor A2 Maastricht is een compleet verkeerssyteem gerealiseerd tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein. Naast het ondertunnelen van de A2, waren er nog meer onderdelen: onder andere de verknoping van de A2 en A79 bij Kruisdonk, een nieuwe verbinding tussen deze snelwegen en bedrijventerein Beatrixhaven, het optimaliseren van de Viaductweg met de Noorderbrug en binnenstad en de aanleg van een stadsboulevard boven op de tunnel.

 

> Lees meer

Duurzaam gebiedsontwerp

Vanaf het begin af aan was de tweelaagse tunnel geen doel op zich, maar een middel om tegelijkertijd de vraagstukken op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid aan te pakken. Met één plan werden drie hogere doelen bereikt: het helen van Maastricht-Oost, versterken van de relatie met de groene omgeving én het verbeteren van het nationaal, regionaal en stedelijk verkeerssysteem. Een inspirerend voorbeeld van een duurzaam gebiedsontwerp. Niet voor niets werd A2 Maastricht in 2017 bekroond met de Schreudersprijs, dé vakprijs voor vernieuwende ondergrondse bouwprojecten.


> Lees meer

 

 

buitengebied geul en maas - Reen van Beek.jpg

Ruimte voor groen en natuur

Het beschermen, behouden én versterken van natuur was een belangrijk projectonderdeel. In het wegontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met leefgebieden van (beschermde) dieren en planten. Toch is zo’n 15 hectare bestaande natuur op de schop gegaan. Dat is ruimschoots gecompenseerd, met 26 hectare nieuwe natuur.

 

> Lees meer

opname-zonder-titel-9069_29846250828_o Fred Berghmans.jpg

Gezonde Groene Loper

Sinds eind 2016 rijdt 80% van het verkeer  ondergronds door. De lengte van de tunnel, de verspringende tunnelmonden, de verdiepte ligging van wegen richting tunnel en het verdwijnen van stoplichten komt ten goede aan de luchtkwaliteit. De ambitie is verder om bovengronds een fijn verblijfsgebied te maken, waar mensen graag zijn.

 

> Lees meer

Vaan werknaam naar gebiedsnaa, - 03_overzicht vanuit zuidoost_A3_150dpi.jpg

Van werknaam tot gebiedsnaam

De Groene Loper was de naam voor het totaalplan voor A2 Maastricht. Maar ook na de realisatie blijft de naam in gebruik, als aanduiding voor het gebied tussen Avenue Céramique en Landgoed Vaeshartelt. Groen is dit gebied zeker, met zo’n 1.800 bomen, en een goudgele halfverharding die bijdraagt aan een natuurlijke, parkachtige sfeer.

 

> Lees meer

Gloednieuw stukje Maastricht

Inwoners en bezoekers raken steeds nieuwsgieriger naar de bovengrondse inrichting van het gebied tussen Geusselt en Europaplein. Hier ontstaat in de periode tot 2026 een nieuw stuk stad. De autoluwe bomenlaan is al aangelegd. Langs de Groene Loper is verder plek voor zo’n 1.000 nieuwe woningen en maximaal 30.000 m² commercieel vastgoed. De bebouwing wordt gevarieerd – alsof het door de jaren heen is ontstaan – en energieneutraal.

 

> Lees meer

Olav Padberg en Onno Dwars.jpg

"Bij de vastgoedontwikkeling zijn de ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit hoog. Zo wordt er langs de Groene Loper straks gasloos gebouwd. Maar we denken bij duurzaamheid ook aan design, door bijvoorbeeld zonnepanelen te integreren in het ontwerp."

Lees het interview met Onno Dwars van Olav Padberg van Ballast Nedam over de vooruitzichten van de vastgoedontwikkeling.

Ontwikkelingen aan de Groene Loper 

Sinds 2018 wordt gewerkt aan de vastgoedontwikkeling. Ballast Nedam Development ontwikkelt de projecten, laat ze uitvoeren en verkoopt ze na oplevering aan consumenten en beleggers. Koopwoningen worden verkocht aan individuele bewoners, huurwoningen aan een belegger of woningcorporatie. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten op en ontwikkelingen aan de Groene Loper? Dat kan via www.mijngroeneloper.nl.

NCE Tunnelling Award

Op 6 december 2018 werd in Londen bekend gemaakt dat project A2 Maastricht de  New Civil Engineer (NCE) Tunnelling Award voor Underground Space Project of the Year wint. De jury beoordeelde o.a. op kwaliteit van ontwerp en uitvoering, veilige bouwmethode, teamwork en innovatieve oplossingen. Ruim 30 wereldwijd genomineerde projecten deden mee.

Top