Home / Ontwerp & Resultaat / In het kort

Ontwerp & Resultaat: in het kort

De Groene Loper voor A2 Maastricht. Het is geen infrastructureel project voor een betere bereikbaarheid en doorstroming van verkeer, maar een gebiedsontwikkeling met volop kansen voor de omgeving. Eén plan voor stad en snelweg. Eén totaalproject met oplossingen voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Voor iedereen.  

Dankzij een slim verkeersontwerp over een lengte van zes kilometer zijn meerdere problemen in Maastricht tegelijk opgelost. Door de ondertunneling is het litteken van de N2 tussen Geusselt en Europaplein verdwenen en zijn wijken met elkaar verbonden. Resultaat is een gezondere en aantrekkelijke leefomgeving met meer verkeersveiligheid, minder geluidsoverlast, een betere luchtkwaliteit en nieuwe natuur en biodiversiteit.

Bovengronds ontstaat een nieuw stuk stad. Met 1.200 nieuwe woningen, diverse vernieuwingen in de omgeving, een mooi nieuw stadspark en een met 1.800 bomen omzoomde recreatieve verbinding met het buitengebied van Maastricht. Zo reikt de invloed van de integrale en duurzame gebiedsontwikkeling in A2 Maastricht verder dan alleen het plangebied van de Groene Loper zelf.  

Zes kilometer verkeerssysteem

Voor A2 Maastricht is een compleet verkeerssyteem gerealiseerd tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein. Naast het ondertunnelen van de A2, waren er nog meer onderdelen: onder andere de verknoping van de A2 en A79 bij Kruisdonk, een nieuwe verbinding tussen deze snelwegen en bedrijventerein Beatrixhaven, het optimaliseren van de Viaductweg met de Noorderbrug en binnenstad en de aanleg van een stadsboulevard boven op de tunnel.

 

> Lees meer

Duurzaam gebiedsontwerp

Vanaf het begin af aan was de tweelaagse tunnel geen doel op zich, maar een middel om tegelijkertijd de vraagstukken op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid aan te pakken. Met één plan werden drie hogere doelen bereikt: het helen van Maastricht-Oost, versterken van de relatie met de groene omgeving én het verbeteren van het nationaal, regionaal en stedelijk verkeerssysteem. Een inspirerend voorbeeld van een duurzaam gebiedsontwerp. Niet voor niets werd A2 Maastricht in 2017 bekroond met de Schreudersprijs, dé vakprijs voor vernieuwende ondergrondse bouwprojecten.


> Lees meer

 

 

Meer biodiversiteit

Bij alle ontwikkelingen in en rond de Groene Loper heeft (het bevorderen van de) biodiversiteit altijd veel aandacht gekregen. Er is niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en planten een aantrekkelijke omgeving gecreëerd. Vooral de bij kreeg veel aandacht door de aanplant van (soms tijdelijke) bloemenweides en -linten en het plaatsen van bijenhotels.

> Lees meer

buitengebied geul en maas - Reen van Beek.jpg

Natuurbehoud en -compensatie

Het beschermen, behouden én versterken van natuur was een belangrijk projectonderdeel. In het wegontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met leefgebieden van (beschermde) dieren en planten. Toch is zo’n 15 hectare bestaande natuur op de schop gegaan. Dat is ruimschoots gecompenseerd, met 26 hectare nieuwe natuur.

 

 

 

> Lees meer

opname-zonder-titel-9069_29846250828_o Fred Berghmans.jpg

Gezondere omgeving

Sinds eind 2016 rijdt 80% van het verkeer ondergronds door. De lengte van de tunnel, de verspringende tunnelmonden, de verdiepte ligging van wegen richting tunnel en het verdwijnen van stoplichten komt ten goede aan de luchtkwaliteit. De ambitie is verder om de gebouwde omgeving zodanig in te richten dat mensen zich gezonder gaan voelen en/of gedragen.

 

 

> Lees meer

Vaan werknaam naar gebiedsnaa, - 03_overzicht vanuit zuidoost_A3_150dpi.jpg

Aantrekkelijk nieuw gebied

De Groene Loper was de naam voor het totaalplan voor A2 Maastricht. Maar ook na de realisatie blijft de naam in gebruik, als aanduiding voor het gebied tussen Avenue Céramique en Landgoed Vaeshartelt. Het is een groen gebied met een aantrekkelijke openbare ruimte. Tal van elementen – van nieuwe horeca, watertappunten, bankjes tot een nieuw stadspark – zorgen er voor dat mensen hier graag verblijven en recreëren. 

 

> Lees meer

Gloednieuw stukje Maastricht

Bovengronds, bovenop de tunnel voor de A2/N2, is een nieuw stuk stad ontstaan. Langs de Groene Loper ontwikkelt Ballast Nedam Development ruim duizend duurzame en (bijna) energieneutrale woningen, in een mix van koop, sociale huur en vrije sectorhuur. Aan de basis ligt een stedenbouwkundig masterplan dat voortbouwt op de historische singels van de stad Maastricht. Door de nauwe samenwerking tussen de architecten is een ‘eenheid in verscheidenheid’ tot stand gebracht.

 

> Lees meer

Olav Padberg en Onno Dwars.jpg

"Bij de vastgoedontwikkeling zijn de ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit hoog. Zo wordt er langs de Groene Loper straks gasloos gebouwd. Maar we denken bij duurzaamheid ook aan design, door bijvoorbeeld zonnepanelen te integreren in het ontwerp."

Lees het interview met Onno Dwars van Olav Padberg van Ballast Nedam over de vooruitzichten van de vastgoedontwikkeling.

Hefboom voor vernieuwing

De invloed van de Groene Loper reikt verder dan alleen het plangebied van A2 Maastricht zelf. De impact op de directe en wijdere omgeving is groot. De komst van de Groene Loper fungeert als hefboom voor tal van andere verbeteringen en vernieuwingen, zoals de nieuwbouw van een supermarkt, de aanleg van een nieuw stadspark, nieuwe verbindingen en de komst van een kern kind centrum (KKC).
> Lees meer 

NCE Tunnelling Award

Op 6 december 2018 werd in Londen bekend gemaakt dat project A2 Maastricht de  New Civil Engineer (NCE) Tunnelling Award voor Underground Space Project of the Year wint. De jury beoordeelde o.a. op kwaliteit van ontwerp en uitvoering, veilige bouwmethode, teamwork en innovatieve oplossingen. Ruim 30 wereldwijd genomineerde projecten deden mee.

Top