Home / Bouw & Techniek / Bouwmethode vastgoed
© Aron Nijs

Bouwmethode vastgoed

Woningbouw met veel prefab-elementen, die tegelijkertijd een grote mate van diversiteit bevat. Aannemer Laudy Bouw & Ontwikkeling, een dochterbedrijf van Ballast Nedam, maakt gebruik van bouwmethodes waarmee in de huidige krappe arbeidsmarkt op een efficiënte manier snel woningen kunnen worden gebouwd. Woningen die bovendien duurzamer zijn dan de huidige standaard en de eisen uit het Bouwbesluit.

Grote verscheidenheid

De woningbouw langs de Groene Loper kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan grondgebonden woningen (herenhuizen, stadswoningen en laanvilla’s) en appartementencomplexen. In de eerste fasen van de woningbouw, die plaatsvonden in het noordelijk deel van de Groene Loper, is hiervoor een bouwmethode ontwikkeld die in de volgende fasen is geoptimaliseerd. De straatwanden langs de Groene Loper tonen veel variatie. Alleen al bij de 53 grondgebonden woningen in fase 1 was sprake van zestien verschillende woningontwerpen. De 46 grondgebonden woningen uit fase 2a bevatten achttien woningtypes. Ook de volgende fases laten een grote diversiteit aan woningtypes zien. Achter de gevels van de verschillende woningen gaat echter een uitgekiend bouwsysteem schuil waarin prefab-elementen een grote rol spelen. Dit vroeg om een intensieve voorbereiding van de bouw: de engineering van het systeem kostte in de eerste fasen van de vastgoedontwikkeling meer tijd dan de feitelijke bouw zelf. 

  • © Aron Nijs © Aron Nijs
  • © Aron Nijs © Aron Nijs
  • © Aron Nijs © Aron Nijs
  • © Aron Nijs © Aron Nijs
  • © Aron Nijs © Aron Nijs
  • © Aron Nijs © Aron Nijs
  • © Bert Janssen © Bert Janssen

Prefab casco

Vooral de grondgebonden woningen zijn vrijwel volledig opgebouwd uit geprefabriceerde elementen. Het casco komt feitelijk uit de fabriek en kan binnen pakweg anderhalve dag worden opgebouwd. Aannemer Laudy Bouw & Ontwikkeling werkt hiervoor samen met de MBS Groep, een specialist in prefab beton. Elke verdieping wordt opgebouwd uit zeven elementen van prefab beton: de twee zijwanden, de voor- en achtergevel en drie vloerelementen. Dat laatste heeft te maken met de transporteerbaarheid van de elementen over de weg; hiervoor geldt een maximum-breedte van 3,10 meter. De erkers waarvan sommige woningen zijn voorzien, zijn zodanig ontworpen dat ze zelfdragend zijn en geen constructieve elementen bevatten. Zo konden ze in aparte elementen worden aangevoerd. Ook de daken van de grondgebonden woningen bestaan uit geprefabriceerde elementen. Het zijn schuine, geïsoleerde daken met scharnierkappen die ‘ingeklapt’ over de weg kunnen worden vervoerd.

Raymond Veugelers.jpeg

"Werken met pre-fab elementen maakt de bouw veel efficiënter en bespaart kosten. Ook beperkt het de werkzaamheden en dus overlast op de bouwplaats. In een krappe arbeidsmarkt is het zo toch mogelijk aan de grote vraag te kunnen blijven voldoen."

Raymond Veugelers, directeur Laudy Bouw & Ontwikkeling.

Installaties

Ook het leidingwerk voor de E-installaties (elektra, internet, telefonie, televisie) is vooraf al in de wanden geplaatst; de installaties worden op de bouw afgemaakt. In de vloerelementen zijn in de fabriek al wel het leidingwerk en de aansluitingen voor de W-installaties (verwarming, water, sanitair) opgenomen. Voor de verwarming en ventilatie, die bestaan uit een warmtepomp en ventilatiesysteem met warmteterugwinning, werkt Laudy samen met MCC Installaties. Dit bedrijf ontwierp een complete opstelling die vooraf in de fabriek werd gemaakt en in het werk werd aangebracht en aangesloten. Ook dit vroeg om een intensieve voorbereiding, om de opstelling goed te laten passen in de prefab betonelementen.

Prefab bij appartementen

Bij de appartementencomplexen zijn net als bij de grondgebonden woningen prefab-elementen gebruikt, maar de mate van prefabricage is hier kleiner. De ontwerpen waren hier niet in een systeem te gieten. De complexen zijn daardoor voor een groter deel op de bouwplaats zelf en op een meer traditionele manier gebouwd. De appartementen zijn opgebouwd met wanden van kalkzandsteen. De kozijnen zijn ter plekke in de wanden gemonteerd. De vloeren zijn opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaatvloeren. Deze zijn op de bouw, samen met het leidingwerk, afgestort. Zeker de hogere appartementencomplexen bevatten meer prefab-elementen. Om ook hier metselwerk toe te passen, zijn de gevels van deze complexen afgewerkt met geprefabriceerde panelen met baksteen. 

Metselwerk maakt het verschil

De variatie aan de Groene Loper ontstaat door de verscheidenheid aan woningtypes, het metselwerk van de gevels en het ‘spelen’ met de hoogteverschillen (zie hierna). De bakstenen gevels van de grondgebonden woningen zijn ter plekke gemetseld. Architecten kozen in hun ontwerpen elk voor een eigen steen, wel binnen een vooraf afgesproken reikwijdte van kleuren (met geel als uitgangspunt). Verder varieerden ze met metselverbanden, detailleringen in de gevel en het voegwerk. Om de verschillende mogelijkheden te laten zijn, heeft Laudy al vroeg in het bouwproces enkele proefmuurtjes opgetrokken. De toekomstige bewoners konden zo proeven hoe hun huizen er uit zouden gaan zien.

Metselwerk AronNijs Feb22-037.jpg
© Aron Nijs

Hoogteverschillen

Langs de Groene Loper is sprake van hoogteverschillen, niet alleen langs de straatwand, maar ook tussen de voor- en achterzijde van de woningen. Bij de eerste fasen ligt de achterzijde pakweg een halve verdieping lager dan de voorzijde. Dit is in het ontwerp van de grondgebonden woningen met verschillende varianten opgelost. In de ene woning staat de voordeur aan de Groene Loper op de begane grond, waardoor aan de achterzijde een extra hoge begane grondvloer ontstaat. Andere woningen hebben een souterrain, waarbij de voordeur hoger ligt, op een bordes, op wat in de woning feitelijk de eerste verdieping is. Dit bevordert de variatie en speelsheid in het straatbeeld.

 

Aan de achterzijde van de woningen, waar de afgesloten parkeerterreinen liggen, zijn de toegangen steeds op de begane grond. Zo zijn alle woningen ook toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Keuzevrijheid

Zoals te doen gebruikelijk heeft de ontwikkelaar ook aan de Groene Loper de kopers keuzemogelijkheden geboden. In de eerste fase was dat nog uitgebreid: kopers konden bij de grondgebonden woningen ook de plattegrond kiezen. Later is dat enigszins beperkt, omdat het in de praktijk te lastig bleek om dit efficiënt te blijven organiseren. Het bleef echter mogelijk de inrichting en afwerking van keuken, badkamer en toilet te kiezen, alsmede de precieze plaats van deuren en de hoeveelheid (extra) stopcontacten, lichtpunten en loze elektraleidingen. Ook hadden kopers de mogelijkheid om aan de achterzijde van de woning een uitbreiding te realiseren op de begane grond en eerste verdieping. 

 

Kopers hebben in het algemeen ruim gebruik gemaakt van de extra opties bij hun woning. Ook omdat dit later – als de woning eenmaal gereed is – veel lastiger (en tegen hogere kosten) te realiseren is. Laudy Bouw & Ontwikkeling heeft, mede ingegeven door de situatie tijdens corona, voor met name het kiezen van de vloer- en wandtegels en het sanitair een digitale showroom ingericht. Kopers kunnen hier als in een webshop hun voorkeuren kiezen. Verder is voor de kopers een digitale omgeving gemaakt, waarin zij altijd alle keuzes, documenten en contracten voor hun woningen kunnen terugvinden. 
 

Gasloos en (bijna) energieneutraal

De grondgebonden woningen langs de Groene Loper hebben geen van alle een gasaansluiting en zijn energieneutraal (EPC 0). Verwarming van lucht en water gebeurt met een warmtepomp, die wordt gevoed met de in de daken geïntegreerde zonnepanelen. Hiermee komen de woningen tegemoet aan de hoge duurzaamheidsambities van ontwikkelaar Ballast Nedam Development (BND). Die gelden ook voor de appartementencomplexen, waar BND een EPC nastreeft van maximaal 0,26, ruim onder de bij de start van de bouw nog geldende wettelijke eis uit het Bouwbesluit van 0,4. In de praktijk heeft BND bij verschillende appartementengebouwen een energieneutraal complex weten te realiseren. Dat is bijvoorbeeld gebeurd door het achterliggende parkeerterrein deels te overkappen en de overkapping te bekleden met zonnepanelen.    
 

Gasloos en energien Aronnijs 13okt21.jpg
Zonnepanelen op de nieuwe woningen aan de Groene Loper. © Aron Nijs
Top