2013

Op volle kracht vooruit

 

De hinder verschuift van de wijken naar de N2. De laatste flats die nodig zijn voor de aanleg van de tunnel worden gesloopt, waardoor ook het laatste stukje autoweg verlegd kan worden naar de tijdelijke locatie. Zo ontstaat ruim baan voor het tunnelwerk. Vanaf de zomer vinden overal langs het 2,3 kilometer lange tracé bouwactiviteiten plaats.

 

 

Ten noorden van Maastricht wordt gestaag verdergewerkt aan de nieuwe verkeers­infrastructuur. De bouw van een aantal kunstwerken wordt afgerond, aan andere kunstwerken wordt pas net begonnen. Aan het eind van het jaar is de officiële opening van de twee ecoducten ten noorden van Kruisdonk.

 

 

Op de Cannerberg worden de eerste bomen aangeplant. De uitbreiding van het bestaande Millenniumbos met maar liefst 16 voetbalvelden aan nieuwe natuur, is een belangrijk onderdeel van de natuurcompensatie voor A2 Maastricht.

 

 

Januari 2013

Start sloop flats President Rooseveltlaan-West

De sloop van de zogenaamde blokken 2, 3 en een deel van 4 begint. Het merendeel van het slooppuin wordt gebruikt voor de fundering van de tijdelijke N2, die op de plek van de sloopflats komt te liggen. 

© Reen van Beek
Maart 2013

Tijdelijke verkeersbrug Scharnerweg

Kruispunt Scharnerweg is 9 weken afgesloten voor verkeer van Scharn naar Wyckerpoort en andersom. Verkeer op de N2/A2 ondervindt geen hinder. Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar via omleidingen.

Maart 2013

Uittrillen damwandplanken Europaplein

Nu de betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel bij Europaplein-Noord bijna gereed is, is de tijdelijke bouwkuip hier niet meer nodig. De damwandplanken worden één voor één uitgetrild.

© Reen van Beek
© Huub Giesbertz
© Reen van Beek
April 2013

Archeologische opgraving Cannerberg van start

Vanwege de toekomstige uitbreiding van het Millenniumbos op de Maastrichtse Cannerberg wordt archeologisch onderzoek gedaan. Bij de opgraving van de 3,5 hectare grond verwachten archeologen vondsten uit de periode Bandkeramiek, de Brons- en IJzertijd en de Romeinse periode.

Mei 2013

‘Vliegend viaduct’ A2/A79 in gebruik

Het nieuwe viaduct A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk wordt in de nacht van 14 op 15 mei in gebruik genomen door verkeer in de richting Eindhoven.

Mei 2013

Graven onder wanden-dakconstructie

De wanden-dakconstructie tussen Koningsresidentie (beter bekend als ANWB-flat) en Gemeenteflat is klaar. Ondergronds wordt de grond in fasen weggegraven.

© Reen van Beek
Mei 2013

Voorbereidingen laatste verlegging Terblijterweg

Het betonwerk bij Geusselt-Noord is klaar. Het tunneldak naast de Terblijterweg wordt aangevuld met grond. In juni wordt de Terblijterweg namelijk op het tunneldak gelegd. De weg komt dan op z'n definitieve plek te liggen. 

Juni 2013

Dag van de Bouw

Albert Nuss (voorzitter stuurgroep A2 Maastricht) en Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) openen de Dag van de Bouw. Ruim 8.500 mensen bezoeken het bouwterrein en de tunnelbouwkuip bij Europaplein. 

© Bert Janssen
Juni 2013

7.000 jaar oude Bandkeramische nederzetting

Archeologen doen verschillende vondsten op de Cannerberg. Het meest speciaal zijn de bandkeramische vondsten, die aantonen dat Bandkeramiekers de eerste echte Maastrichtenaren waren. Zij bouwden een dorp met boerderijen op de berg.

Juni 2013

Laatste verlegging voor tijdelijke N2

Na de sloop van de flats aan de President Rooseveltlaan-West, kan ook het laatste stukje N2 (tussen Professor Quixstraat en Professor Cobbenhagenstraat) worden verlegd naar het westen om ruimte te maken voor de tunnelbouwkuip.

© Reen van Beek
© Frans Senden
© Bert Janssen
© Peter Wijnands
Juli 2013

Inzet tweede ‘tunnelbouwtrein’

Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht besluiten een tweede bouwstroom in te zetten voor de ruwbouw van de tunnel. Firma Züblin start met het maken van het laatste stuk bouwkuip langs de President Rooseveltlaan. 

© Reen van Beek
© Reen van Beek
Augustus 2013

Start bouw viaduct A2 Beatrixhaven

Bij knooppunt Kruisdonk start team Kunstwerken met de bouw van het viaduct A2 Beatrixhaven, één van de vier viaducten onder de Nieuwe Limmelderweg, de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.

© Reen van Beek
© Reen van Beek
September 2013

Tijdelijke verkeersbrug Voltastraat

Vanaf 6 september tot 7 november is de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat afgesloten voor alle oost-west verkeer. Er wordt een tijdelijke gelijkvloerse verkeersbrug voor alle verkeer geplaatst over de bouwkuip.

© Reen van Beek
© Bert Janssen
September 2013

Bekendmaking naam dubbellaagse tunnel

Op 24 september wordt de naam voor de eerste dubbellaagse tunnel van Nederland bekendgemaakt in het stadhuis van Maastricht: de Koning Willem-Alexandertunnel.

© Peter Wijnands
September 2013

Start ophogen voor Nieuwe Limmelderweg

De Nieuwe Limmelderweg – de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven – komt verhoogd te liggen in het landschap, op een soort dijk. Voor de ophoging van circa 8 meter gebruikt Avenue2 bodemas.  

© Reen van Beek
© Reen van Beek
Oktober 2013

Bezoek Vlaams-Nederlandse regeringstop

Afgevaardigden van de Nederlandse en Vlaamse regeringen bezoeken de tunnelbouwkuip bij Europaplein. Aanwezig zijn onder andere minister-president Rutte, de Vlaamse minister-president Peeters, minister Kamp en minister Schultz van Haegen.

© Bert Janssen
© Reen van Beek
© Bert Janssen
November 2013

Opening tijdelijke verkeersbrug Voltastraat

Na een 8 weken durende afsluiting gaat de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat weer open voor alle verkeer. Tijdens het openingsfeestje krijgen kinderen uit de buurt een workshop 'Pimp-je-helm'. De lokale C1000 (nu Jumbo) ondersteunt de organisatie.

November 2013

Verlegging kruispunt Viaductweg - Meerssenerweg

Na maandenlange voorbereidingen wordt het hele kruispunt Viaductweg - Meerssenerweg in één weekend tijd naar het zuiden opgeschoven. Dat is nodig om ruimte te maken voor de bouw van viaduct Noorderpoort-Noord.

© Bert Janssen
© Bert Janssen
November 2013

Start bouw viaduct Noorderpoort-Noord

Team Kunstwerken start met de eerste fase van de meest complexe klus voor A2 Maastricht: de bouw van de viaducten bij kruispunt Meerssenerweg - Viaductweg. Het noordelijke viaduct – Noorderpoort-Noord – is als eerste aan de beurt.

© Reen van Beek
December 2013

Oostzijde viaduct Gelei gereed

Het eerste deel van het viaduct Gelei (tijdens de bouw bekend als viaduct A2 Beatrixhaven) is klaar. Dat moet ook, want met de wegverlegging aan het eind van het jaar gaat verkeer op de A2 richting Eindhoven over dit deel van het viaduct rijden. Dat blijft overigens zo. 

© Reen van Beek
© Reen van Beek
Top