De monden van de Koning Willem-Alexandertunnel. © Fred Berghmans

Meer over tunnelveiligheid

Het ontwerp van de Koning Willem-Alexandertunnel, de voorzieningen en de 24-uurs bewaking vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgen er samen voor dat zowel de kans op een ongeval als de mogelijke gevolgen zo klein mogelijk worden gehouden. En dankzij regelmatig onderhoud blijft een veilig dagelijks gebruik van de tunnel gegarandeerd, ook op de lange termijn.

Landelijke Tunnelstandaard

Om tunnels optimaal te laten functioneren, heeft Rijkswaterstaat samen met overheden, organisaties uit de wereld van transport, marktpartijen en hulpdiensten in juli 2013 de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) ontwikkeld. Hierin is vastgelegd waaraan een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende (rijks)tunnel moet voldoen. De eisen liggen vast in de tunnelwet (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels). De Koning Willem-Alexandertunnel met alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties voldoet hieraan. 

Veilig wegontwerp

Niet alleen de uitrusting, ook het ontwerp van de tunnel zorgt ervoor dat automobilisten veilig en makkelijk door de tunnel rijden. In de Koning Willem-Alexandertunnel bestaat elke tunnelbuis uit twee rijstroken in dezelfde richting. Er is dus geen tegemoetkomend verkeer. Omdat de dubbellaagse tunnel met alle aansluitende wegen 'anders dan anders' is, heeft een verkeerspsycholoog het ontwerp nog eens extra beoordeeld vanuit de ogen en de beleving van de bestuurder. Daarbij ging veel aandacht uit naar het visueel begeleiden van verkeer. Bijvoorbeeld via wegmarkering en verlichting.

Begeleiden van bestuurders

In de tunnel hangt de verlichting precies boven het midden van de rijbaan. De verlichting geeft zo het verloop van de rijbaan weer. Hierdoor worden weggebruikers als het ware naar het midden van de rijbaan ‘getrokken’, zodat ze niet te ver naar buiten of binnen rijden. En wie toch te ver naar buiten uitwijkt, rijdt over een sterke ribbelrand. Die maakt duidelijk dat corrigeren noodzakelijk is. In de bochten is er zichtverbreding, zodat automobilisten beter vooruit kunnen kijken. Die verbreding is uitgevoerd met schuine brede strepen op het wegdek, zodat weggebruikers ook hierdoor alert blijven op de rijbaan.

212 - zicht tunnelbuizen VERKLEINEN.jpg
De schuine strepen voor de zichtverbreding, de ribbelrand en de verlichting in de tunnel. © Bert Janssen

Bovenste tunnelbuizen

Rust en overzicht in het verkeer was een belangrijk uitgangspunt bij het tunnelontwerp. Bij de bovenste tunnelbuizen is rekening gehouden met het feit dat doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer uit verschillende richtingen hier bij elkaar komt en van rijstrook wisselt. Daarom is de maximumsnelheid teruggebracht tot 80 kilometer per uur en worden de twee verkeersstromen eerst een tijdje gescheiden via een dubbele middenstreep, zodat er gewenning kan optreden. Pas daarna begin het weefvak en kan verkeer van rijstrook wisselen.

Zoran Kenjic en Chris Dortants.jpg

"Als je maatwerk moet toepassen, is het lastig de beste oplossing te bepalen. Daarom besloten we dit gedragskundig te bekijken en aan psychologen te vragen: welke oplossing is vanuit de gebruiker bezien de beste? "

Lees het interview met Zoran Kenjic en Chris Dortants over de verkeersveiligheid.

Continue bewaking vanuit verkeerscentrale

De medewerkers in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Helmond houden de Koning Willem-Alexandertunnel en weggebruikers 24 uur per dag zeven dagen per week in de gaten. Camera’s overzien de hele tunnel en de buitengebieden. Zodra er iets aan de hand is, wordt dit meteen opgemerkt en actie ondernomen. Als een auto langzamer gaat rijden, wordt dit ook meteen geregistreerd door de detectielussen in het asfalt en gaat er direct een waarschuwing naar de wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

Regelmatig onderhoud

Met betrouwbare installaties blijft een veilig dagelijks gebruik van de tunnel gegarandeerd, ook op de lange termijn. Via regelmatige inspecties en (preventief) maandelijks onderhoud van de installaties, zorgt tunnelbeheerder Rijkswaterstaat ervoor dat alles blijft werken. Dit reguliere onderhoud gebeurt ook bij alle andere tunnels in het land. In de eerste zeven jaar na openstelling voert Strukton onder de naam Avenue2 Instandhouding het onderhoud in de Koning Willem-Alexandertunnel uit. Het onderhoud gebeurt steeds 's avonds en 's nachts om hinder voor verkeer zoveel mogelijk te beperken. 

 

Het voordeel van de dubbellaagse tunnel is dat bij onderhoud altijd één tunnelniveau open kan blijven. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen (A2) kan verkeer doorrijden via de bovenste tunnelbuizen (N2). Wordt er gewerkt in de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer via de onderste buizen rijden. Alleen voor verkeer met bestemming (binnen)stad Maastricht gelden tijdens het onderhoudswerk in de bovenste tunnelbuizen (N2) omleidingen. Die worden aangegeven op de informatieborden langs de weg.  

Jean Luc Beguin.jpg

"A2 Maastricht is het eerste project waarbij de Landelijke Tunnelstandaard is toegepast. We vonden het daarom belangrijk dat er met name bij de installaties continuïteit kwam tussen oplevering en onderhoud."

Lees het interview met Jean Luc Beguin, Jan Hendrik Dronkers en Jannita Robberse over de inzet van Rijkswaterstaat bij A2 Maastricht.

Meer informatie... 

Wat zijn de belangrijkste rijroutes? Wanneer vindt onderhoud plaats? En wat te doen bij pech, een ongeval of een ernstig ongeluk zoals brand in de tunnel? In de aanloop naar de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel maakte A2 Maastricht een voorlichtingsfilm over de werking van de dubbellaagse tunnel. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Koning Willem-Alexandertunnel en de rijkswegen. Op hun website is ook allerlei informatie te vinden over tunnels in Nederland en thema's, zoals het tunneldoseren.

Top