Home / Mensenwerk / Team GWW / Kabel- en leidingwerk
Kabel- en leidingwerk rondom kruispunt Kruisdonk. © Reen van Beek

Kabel- en leidingwerk voor A2 Maastricht

Voor de realisatie van A2 Maastricht werden zo'n 12.000 kabels verlegd. Een forse klus waarvan Projectbureau A2 Maastricht de coördinatie uitbesteedde aan bouwer Avenue2. De praktische uitvoering van het kabel- en leidingwerk gebeurde hoofdzakelijk door firma BAM, in het begin bijgestaan door firma HAK. 

REB_0112-1.jpg
Bij de Lourdeskerk werd een ondergrondse hoogspanningskabel maar liefst drie keer verlegd. © Reen van Beek

Vrijmaken van werkterreinen

Om ruimte vrij te maken voor de bouwwerkzaamheden, moest Avenue2 de volledige ondergrondse infrastructuur aanpassen. In 2010 begon het eerste kabel- en leidingwerk voor A2 Maastricht. Eerst nog in gebieden die grotendeels buiten de bebouwde kom lagen, maar daar kwam al snel verandering in. In de daaropvolgende jaren trok het kabel- en leidingwerk door Maastricht-Oost, in en rond het A2-uitvoeringsgebied. Tal van straten gingen – soms meermaals – op de schop voor het verleggen van onder andere gas- en waterleidingen, elektriciteitskabels en kabels voor glasvezel, telefoon, televisie en internet.

Afstemmen en samenwerken

Licht in huis, water uit de kraan, internet, een verwarming die aanspringt: het was een enorme uitdaging om er voor te zorgen dat al die voorzieningen tijdens de bouw probleemloos bleven functioneren. Zo kon bijvoorbeeld één fout bij het verleggen van een ondergrondse hoogspanningskabel tot gevolg kunnen hebben dat heel Maastricht-Oost lange tijd zonder stroom zat. Gelukkig is dat nooit gebeurd. Op een enkele (kleine) storing na hebben omwonenden voortdurend gebruik kunnen maken van alle nutsvoorzieningen. Dankzij zorgvuldige afstemming en uitgekiende samenwerking tussen bouwer, projectbureau, netwerkbedrijven én uitvoerders buiten. Een mega-prestatie!

Van oud naar nieuw

Projectmanager Theo Kleizen zorgde namens Avenue2 voor de aansturing van het kabel- en leidingwerk, Paul Satijn deed hetzelfde namens Projectbureau A2 Maastricht. Bestaande tracés werden in kaart gebracht, nieuwe tracés vastgesteld. Belangrijk bij het vaststellen van nieuwe tracés was vooruitkijken: er moest immers voorkomen worden dat kabels en leidingen tijdens de uitvoering opnieuw in de weg lagen. In de meeste gevallen lukte dat. Alleen bij de oversteek Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat waren meerdere verleggingen onvermijdelijk. Hier waren kabels en leidingen samengebracht in vier grote stalen mantelbuizen boven de tunnelbouwkuip. Naarmate het tunnelwerk vorderde, moesten de mantelbuizen – gevuld met kabels en leidingen – worden verplaatst van de noordkant van de oversteek naar de zuidkant. Daar bleven ze veilig en wel boven de tunnelbouwkuip hangen. Pas na de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel kregen de vier mantelbuizen hun definitieve plek bovenop het tunneldak.

 • Verleggen van kabels en leidingen bij de Voltastraat. © Reen van Beek Verleggen van kabels en leidingen bij de Voltastraat. © Reen van Beek
 • Kabel- en leidingwerk bij Oranjeplein-Oost. © Reen van Beek Kabel- en leidingwerk bij Oranjeplein-Oost. © Reen van Beek
 • Werkzaamheden rondom kabels en leidingen bij de Stadionweg. © Reen van Beek Werkzaamheden rondom kabels en leidingen bij de Stadionweg. © Reen van Beek
 • Kabel- en leidingwerk in de Kolonel Millerstraat. © Reen van Beek Kabel- en leidingwerk in de Kolonel Millerstraat. © Reen van Beek
 • Kabels en leidingen bij de Professor Kernstraat. © Reen van Beek Kabels en leidingen bij de Professor Kernstraat. © Reen van Beek
 • Verleggen van kabels en leidingen bij de Viaductweg. © Reen van Beek Verleggen van kabels en leidingen bij de Viaductweg. © Reen van Beek
 • In 2013 vond het laatste kabel- en leidingenoverleg voor de voorbereidende werkzaamheden plaats. © Reen van Beek In 2013 vond het laatste kabel- en leidingenoverleg voor de voorbereidende werkzaamheden plaats. © Reen van Beek

Uitvoering

2010 - 2013

Het kabel- en leidingwerk ging in 2010 van start. Voor omwonenden was het een zware tijd: lange, diepe sleuven maakten straten moeilijk bereikbaar. Bovendien was het kabel- en leidingwerk van lange duur, met als gevolg dat straten regelmatig wekenlang (deels) waren afgesloten. In het najaar van 2013 kon het tunneltracé functievrij worden verklaard. Dat wil zeggen dat alle kabels en leidingen waren omgelegd en het tunnel- en graafwerk niet meer in de weg zaten. In september 2013 werden de voorbereidende kabel- en leidingwerkzaamheden afgesloten met een laatste afstemoverleg tussen netwerkbedrijven en bouwer Avenue2.

2013 - 2017

Tijdens de tunnelbouw ging het kabel- en leidingwerk in een laag tempo door. Af en toe kwam firma BAM weer in actie, bijvoorbeeld om de dienstengebouwen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. Of om de stalen mantelbuizen bij de oversteek Voltastraat te verleggen.

20171209 - Fred Berghmans - _I4A5913-2-1.jpg
Eind 2017 was een groot deel van de nieuwe bovengrondse straatverlichting aangebracht. © Fred Berghmans

2017 - 2018

Na ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel begon team Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) met de aanleg van de bovengrondse Groene Loper. Vanaf dat moment ging ook het kabel- en leidingwerk weer volop van start. De mantelbuizen bij de Voltastraat kregen hun definitieve plek en er werden kabels aangelegd voor onder andere nieuwe straatverlichting en parkeerautomaten. Afhankelijk van de vastgoedplannen gaat het kabel- en leidingwerk nog een hele poos door in Maastricht-Oost: ook nieuw vastgoed moet immers worden aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Kabels en leidingen verlegd voor A2 Maastricht

 • Lage- en hogedrukgasleidingen (Enexis)
 • Laag- en middenspanningskabels (Enexis)
 • Hoogspanningslijnen (Tennet)
 • Hogedruk-gastransportleidingen (Gasunie)
 • Watertransport- en distributielijnen (Waterleiding Maatschappij Limburg)
 • Transportleidingen voor rioolwater (Waterschapsbedrijf Limburg)
 • Glasvezel, koper en coaxverbindingen (KPN, Ziggo Tele2 en Eurofiber)
Top