Home / Mensenwerk / Team Tunnel / Bemalingscombinatie A2 Maastricht
Grondwater in de bouwkuip bij Geusselt. © Reen van Beek

Bemalingscombinatie A2 Maastricht

Circa 156 weken – oftewel drie jaar lang – stonden de pompen aan in en rondom de tunnelbouwkuip. Met meer dan 500 geboorde bronnen en ruim 12,5 kilometer aan leidingen heeft de Bemalingscombinatie A2 Maastricht ervoor gezorgd dat de natuurlijke grondwaterstanden in Maastricht-Oost tijdens de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel niet werden verstoord.

Grondwaterretourveld Koningsplein - Frans Senden.jpg
Een retourveld in het grasveld van het Koningsplein. © Frans Senden

Vanaf het prille begin…

Firma Henk van Tongeren bronbemaling en Reinders-Wessemius vormden samen de Bemalingscombinatie A2 Maastricht. Hun werkzaamheden begonnen in september 2011. Dat was nog voor het verleggen van rioleringen. Begin 2012 startte het boren van bronnen en de aanleg van retourvelden voor de bemaling van de tunnelbouwkuip. Deze waren nodig om de tunnel droog te kunnen bouwen. De pompen haalden het grondwater uit de bouwkuip en voerden dit via een stelsel van leidingen af naar andere plekken buiten de bouwkuip, zogenaamde retourvelden. Na afronding van de ruwbouw van de Koning Willem-Alexandertunnel was bemaling niet langer nodig. Begin 2015 zette de Bemalingscombinatie A2 Maastricht de laatste pomp uit.

"Mijn absolute hoogtepunt was het bereiken van het diepste punt bij Geusselt. Als je daar beneden nog steeds droge voeten houdt… dat is echt wel kicken hoor!"

Allard van Tongeren, Bemalingscombinatie A2 Maastricht

Retourbemaling in Geusseltvijver-Reen van Beek.jpg
Grondwater werd o.a. in de vijver bij Geusselt teruggebracht. © Reen van Beek

Geoliede machine

Tijdens het ontgraven van de tunnelbouwkuip werden zowel bouwkuip als de directe omgeving voortdurend in de gaten gehouden. 24 uur per dag en 365 dagen per jaar stonden mensen klaar om storingen en calamiteiten op te lossen. Bijvoorbeeld als er een pomp of aggregaat was uitgevallen of als er een kabel was gestolen. De werkzaamehden werden steeds afgestemd met het Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Maastricht. Zo ontstond tijdens de bouw een geoliede machine waarin iedereen goed op elkaar was ingespeeld.

9L0A9109.jpg

"We moesten in deze bouwput vooral spelen met water. Grootste vraag was vooraf ook niet of de tunnel van Maastricht niet weg kon zakken, maar door het water naar boven kon komen."

Lees het interview met Eduard van Herk en Bjorn Vink.

Limburgering

Namens de Bemalingscombinatie A2 Maastricht stond Allard van Tongeren regelmatig voor de camera’s van A2 Actueel. En tijdens de opeenvolgende Dagen van de Bouw was Allard er altijd bij om gratis flesjes water en ijsjes uit te delen aan bezoekers. Maar ook in zijn vrije tijd liet Allard zich niet onbetuigd: met bemalingscollega’s van firma Van Tongeren liep Allard verschillende keren mee in de carnavalsoptocht van Borgharen. “Ik noem het onze Limburgering”, vertelde Allard met een knipoog voor vertrek uit Maastricht.

januari - bemaling wordt opgeruimd - fotograaf onbekend.jpg
Allard van Tongeren met collega Patrick van den Boogaard © Huub Giesbertz
Top