Home / Ontwerp & Resultaat / Hefboom voor vernieuwing
© Aron Nijs

Een nieuw kernkindcentrum aan de Groene Loper

Met de komst van 1.000 nieuwe woningen en alle onderwijsontwikkelingen in het gebied, moest er ook nagedacht worden over onderwijsvoorzieningen aan de Groene Loper. De komst van een nieuwe kernkindcentrum is hier een onderdeel van.

Gemeentelijk besluit in 2019

In 2019 heeft de gemeenteraad van Maastricht samen met alle schoolbesturen Primair Onderwijs en VVE-gecertificeerde kinderopvangorganisaties in de stad met de vaststelling van het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ bepaald dat er een kernkindcentrum wordt ontwikkeld op het gebied van en rondom het Leeuwenpark. Dit ligt op steenworp afstand van de Groene Loper. 

Wat is een kernkindcentrum?

Een kernkindcentrum is een ‘hoofd-kindcentrum’ in een gebied met onderwijs, opvang en extra (zorg)ondersteuning om passend onderwijs en passende kinderopvang mogelijk te maken. Daarnaast kunnen er in het gebouw ook andere voorzieningen worden gehuisvest zoals jeugdgezondheidszorg en (school)maatschappelijk werk. Nauwe samenwerking met buurtnetwerken en andere maatschappelijke organisaties behoort ook tot de mogelijkheden. Vanuit het kernkindcentrum kan dienstverlening aan meerdere wijken worden geboden.

Interactie met experts en omgeving

Het Projectbureau A2 Maastricht faciliteerde de interactie met experts en de omgeving om vanuit verschillende invalshoeken naar kansen en ideeën voor ‘de beste locatie’ van het kindcentrum te kijken. 

 

Dat begon in het voorjaar van 2020 met een grote inspiratiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit allerlei hoeken (denk aan schoolbesturen, gemeenteambtenaren, buurtnetwerken, Trefcentrum, kerkbestuur, Trajekt en woningcorporaties). Tijdens deze bijeenkomst zijn vier ruimtelijke modellen met elkaar gedeeld. 

 

Het plan was om gedurende 2020 meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren. Door corona was dit helaas onmogelijk. Daarom is gekozen om de omgeving via een enquête te betrekken. 

Voormalige Theresiaschool meest kansrijk

Om ‘de beste, meer definitieve’ locatie van het nieuwe kernkindcentrum aan de Groene Loper te bepalen, konden huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied eind 2020 hun ideeën en wensen laten weten via een omgevingsenquête, opgesteld en geëvalueerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher. Naast de enquête is in vier expertsessies gekeken naar de voorkeurslocatie. Daarbij werden experts betrokken op het gebied van o.a. ruimtelijk ontwerp en financiën. De locatie van de voormalige Theresiaschool kwam naar voren als meest kansrijk. 

Over de omgevingsenquête

In totaal hebben 602 (toekomstige) inwoners en/of ouders/verzorgers de enquête ingevuld. 76% van de respondenten stond positief tegenover de plannen voor het kernkindcentrum. Uit de enquête zijn eveneens diverse zorgen en signalen gekomen. De Gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht hebben hier aandacht voor en gaan er actief mee aan de slag. 

Het vervolg

In 2022 zijn de businesscase en het Programma van Eisen opgesteld. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad waarna een selectie volgt van een architect. Naar verwachting opent De Loper eind 2024 haar deuren. In september 2022 werd de naam bekend: De Loper. Dit verwijst naar de Groene Loper én een loper, een sleutel die altijd past. 

Top