Home / Ontwerp & Resultaat / Hefboom voor vernieuwing
© Aron Nijs

Wittevrouwenveld gedijt door Groene Loper

Woningcorporatie Servatius is hard aan het werk om Wittevrouwenveld beter te maken voor de mensen die er wonen. De woningvoorraad van Servatius in de wijk was hieraan toe en de Groene Loper gaf de operatie een extra impuls. Die trekt heel Wittevrouwenveld mee, zegt Vivian Eussen, directeur Vastgoed bij Servatius. Een belangrijk maatschappelijk doel van het project A2 Maastricht – het bieden van een nieuw toekomstperspectief voor de bestaande wijken langs de Groene Loper – wordt daarmee in de praktijk waargemaakt.

 

Vivian Eussen begeleidt ons op een fietstocht langs de projecten van Servatius in Wittevrouwenveld. Vertrekkend vanuit de Theresiaschool beginnen we natuurlijk op de Groene Loper. Die heeft een duidelijke invloed op de aangrenzende wijk Wittevrouwenveld, aldus Vivian. ‘De bewoners merken dat er iets gebeurt, dat de wijk zelfs weer een beetje hip wordt, zonder dat de oorspronkelijke identiteit verloren gaat. Ze ondervinden dat ze dichter bij de stad zijn komen te wonen en worden weer trots op Wittevrouwenveld. Wij zijn daar blij mee. Uiteindelijk doen we ons werk voor de mensen die in onze huizen wonen. Onze investeringen in stenen zijn slechts een middel om maatschappelijk iets te bereiken. Net zoals ook de tunnel niet in de eerste plaats een infrastructurele ingreep is, maar een middel om wijken weer aan elkaar te verbinden. Die verbinding, tussen Wittevrouwenveld en Wyckerpoort maar ook tussen de nieuwbouw langs de Groene Loper en de bestaande bebouwing, staat bij ons hoog in het vaandel.’

Verduurzaming 110 woningen

Vanaf de Groene Loper fietsen we via de Schepen Roosenstraat de Burgemeestersbuurt in. Overal wordt hard gewerkt. In deze buurt worden 110 eengezinswoningen veiliger, comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. De woningen hebben na de ingreep allemaal een energielabel A; de energielasten gaan met gemiddeld € 38 per maand omlaag. Van dat voordeel blijft na de huurverhoging minimaal een derde over, bewoners met huurtoeslag gaan er maandelijks meer op vooruit. De veertien woningen aan het Burgemeestersplein worden daarbij extra verfraaid. ‘We brengen de originele elementen terug’, vertelt Vivian. ‘Met de Schepen Roosenstraat en Professor Quixstraat is dit een belangrijke verbinding tussen Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Dat onderstrepen we door het monumentale karakter van het Burgemeestersplein terug te brengen.’

   

AronNijsFotogr_MGL-RenovatieWVV1juli2019KL-004.jpg
© Aron Nijs

67 nieuwe sociale huurwoningen

Het tweede grote project van Servatius is de nieuwbouw in en rond de Tillystraat. Hier zijn 75 eengezinswoningen gesloopt. Ze worden vervangen door 87 nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting, verdeeld over 29 appartementen met lift voor senioren, 14 portieketagewoningen zonder lift voor starters, 14 patiowoningen voor senioren en 10 eengezinswoningen. De huren liggen allemaal onder de eerste of tweede aftoppingsgrens in de regeling voor huurtoeslag; de portieketagewoningen zijn extra goedkoop met een aanvangshuur van bijna € 425. Daarnaast komen er twintig woningen die worden verkocht door een ontwikkelaar. En er worden volgens plan 17 kluswoningen verkocht, bestaande woningen die de kopers aan de binnenkant zelf moeten opknappen. ‘Met dit woningprogramma voldoen we aan de behoefte bij onze woningzoekenden. De kluswoningen knappen we voor een deel zelf op, zodat ze aan de voorkant allemaal dezelfde uitstraling krijgen’, aldus Vivian. ‘Opvallend is dat de nieuwe woningen straks voor een groot deel worden bewoond door mensen die weer terugkomen naar Wittevrouwenveld. De wijk wordt dus weer aantrekkelijker om in te wonen. De nieuwbouw in de Tillystraat en omgeving heeft natuurlijk ook een goede ligging. Het winkelcentrum van Wittevrouwenveld ligt letterlijk om de hoek.’

AronNijsFotogr_MGL-RenovatieWVV1juli2019KL-012.jpg
© Aron Nijs

Werk gaat door

De investeringen van Servatius zijn doorgesproken met de bewoners in de wijk, vertelt Vivian. ‘De verduurzaming en nieuwbouw doen we echt samen. We hebben deze voorbereid met de complexcommissies, de nieuwbouw met de Bewonerskrachten in Wittevrouwenveld. Zij zien het echt als hun project en hun inzet toont aan dat er weer meer samenhang komt in de wijk. Daarbij is het werk nog zeker niet klaar. We ronden de verduurzaming af in de Burgemeestersbuurt en van 51 woningen in de Frankenstraat. Verder moeten we nog goed studeren op de aansluiting tussen de nieuwbouw langs de Groene Loper en de achterliggende bebouwing. Zodat we ook daar van het hele gebied één nieuw geheel kunnen maken.’

Maatschappelijke opgave

Dit streven past volgens Jos Geurts, manager gebiedsontwikkeling bij het Projectbureau A2 Maastricht, naadloos in het doel van het project A2 Maastricht. ‘Hierin staat vanaf de start de maatschappelijke opgave centraal. Een kerndoel is om het totale gebied, niet alleen de zone van de Groene Loper maar ook de aanliggende wijken, een nieuw toekomstperspectief te geven. Al in 2015 hebben we met de corporaties de kansen daartoe in kaart gebracht. We kijken in de planuitwerking dus heel bewust naar mogelijkheden om de nieuwe woningen met de bestaande buurten te vervlechten, om bestaande en nieuwe woningen harmonieus te verbinden. Het is erg motiverend om in de overgang van papier naar praktijk te zien dat dit lukt en dat Servatius en het project A2 Maastricht elkaar blijven enthousiasmeren.’

Top