2010

Start voorbereidingen

 

Het plan de Groene Loper wordt vertaald in een Ontwerp-Tracébesluit met milieueffectrapport en in Ontwerp-Bestemmingsplannen. Iedereen kan hierop reageren. Tegelijkertijd beginnen buiten de eerste voorbereidingen, zoals bodem- en archeologieonderzoek en het graven van proefsleuven om kabels en leidingen op te sporen.

 

 

 

Op verzoek van het Sint Maartenscollege wordt de eerste tijdelijke brug vervroegd aangelegd, zodat voor leerlingen een veilige oversteekplek ontstaat. Ten noorden van Kruisdonk gaat de aanleg van twee ecoducten van start, om de natuurgebieden aan weerszijden van de A2 met elkaar te verbinden en te zorgen dat dieren veilig  kunnen oversteken.

 

Aan het eind van jaar zet de minister van Infrastructuur en Milieu haar handtekening onder het Tracébesluit en stelt de gemeenteraad van Maastricht de Bestemmingsplannen vast. Daarmee  kan de uitvoering van het totaalplan de Groene Loper voor A2 Maastricht beginnen.

Februari 2010

Start grondonderzoek

Op verschillende plaatsen in het uitvoeringsgebied van A2 Maastricht wordt bodemonderzoek gedaan om meer te weten te komen over de opbouw en de kwaliteit van de grond. 

© Reen van Beek
© Communicatie A2 Maastricht
September 2010

Plaatsing eerste tijdelijke brug

Op verzoek van het Sint-Maartenscollege wordt één van de tijdelijke bruggen van project A2 Maastricht vervroegd aangelegd, namelijk de 'Maartensbrug' tussen het Koningsplein en de Prof. Cobbenhagenstraat. 

© Reen van Beek
© Communicatie A2 Maastricht
Oktober 2010

Start bouwwerkzaamheden ecoducten

In de eerste fase van de aanleg van de ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch worden voorbereidende grondwerkzaamheden uitgevoerd en pijlers (steunpunten) geplaatst.

© Reen van Beek
Oktober 2010

Opening tijdelijke Maartensbrug

Deze tijdelijke voetgangersbrug vormt tijdens de tunnelbouw een veilige oversteekplek voor leerlingen van het Sint Maartenscollege. De brug is versierd met ontwerpen van leerlingen.

© Paul Rutten
November 2010

A2-School Maastricht van start

Begin 2010 ondertekenden Avenue2 en gemeente Maastricht het convenant voor de A2-School. Vanaf het najaar worden uitkeringsgerechtigden met een geringe kans op de arbeidsmarkt volgens het leermeester-gezel principe geschoold in tunnelwerkzaamheden.

© Reen van Beek
November 2010

Archeologisch onderzoek

In Buitengoed Geul & Maas (dan nog de Landgoederenzone genaamd) begint het archeologisch vooronderzoek.

© Paul Rutten
November 2010

Uitvoering tunnel stap dichterbij

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekent het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Daarmee valt het officiële besluit om de tunnel en de verknoping van de A2/A79 aan te leggen.

© Paul Rutten
© FlyingEye
Top