2011

Project in uitvoering

 

2011 staat in het teken van voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het verleggen van kabels, leidingen en riolering en bodem- en archeologisch onderzoek. Maar ook bomenkap en sloop van de eerste flats. Tegelijkertijd richt Avenue2 bouwterreinen en ketenparken in. Het aanzicht van Maastricht-Oost verandert snel.

 

Bij Geusselt en Europaplein wordt ruimte gemaakt voor de bouw van de tunnelmonden. Weggebruikers krijgen te maken met nieuwe situaties. Op 30 november geeft de Raad van State definitief groen licht voor de uitvoering, door ingediende beroepen tegen het Tracébesluit en de bestemmingsplannen ongegrond te verklaren.

 

 

Eind 2011 start het eerste échte tunnelwerk bij knooppunt Europaplein. Daar trilt firma Züblin de eerste stalen damwandplanken de grond in voor de tunnelbouwkuip. Ook halverwege het tracé – waar de werkruimte heel krap is – gaan de tunnelbouwers aan de slag. Met een speciale bouwmethode: de wanden-dakconstructie.

 

 

Januari 2011

Start verleggen kabels en leidingen

Om ruimte te maken voor de tunnel en de tijdelijke autoweg, moeten duizenden kabels en leidingen in de straten rondom het tracé worden verlegd. De verleggingen gaan door tot in 2013.

© Paul Rutten
© Robert Lambrix
© Huub Giesbertz
© Reen van Beek
April 2011

Overeenkomst Infopunt Schade A2 Maastricht

Bij het infopunt kunnen burgers terecht voor onafhankelijk advies bij eventuele schade door werkzaamheden voor A2 Maastricht. Dit op verzoek van het A2-Buurtenplatform.

© Reen van Beek
© Paul Rutten
© Archief Projectbureau A2 Maastricht
© Reen van Beek
© Communicatie A2 Maastricht
Augustus 2011

Ombouw Europaplein

Van 22 t/m 25 augustus wordt knooppunt Europaplein omgebouwd om ruimte vrij te maken voor de bouw van de zuidelijke tunnelmonden, oftwel de in- en uitgangen van de tunnel.

© Reen van Beek
September 2011

Verplaatsen flora en fauna Geusseltvijver

De Geusseltvijver wordt aangepast voor de bouw van de noordelijke tunnelmonden. Beschermde bittervoorns en zwanenmosselen krijgen een plekje in de naastgelegen Olympiavijver.

© Reen van Beek
September 2011

Inrichting ketenpark Kruisdonk

Naast de Ambyerweg in Rothem wordt een ketenpark ingericht. Bouwkeet Kruisdonk is lange tijd de werkplek van team Grond-, Weg- en Waterbouw.

© Reen van Beek
© Reen van Beek
© Reen van Beek
Oktober 2011

Ontgraven nieuwe beekloop Kanjel

Het verleggen van het bestaande beekje de Kanjel is nodig voor de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg. Onder de nieuwe beekloop zijn ecoduikers en een ecopassage aangebracht.

© Reen van Beek
© Reen van Beek
© Paul Rutten
November 2011

Sloop flat Dr. Schaepmanstraat

Eind 2011 gaat de sloop van de hoekflat bij de Dr. Schaepmanstraat van start. Korte tijd later gaat ook het voormalige Informatiecentrum A2 Maastricht tegen de vlakte.

© Reen van Beek
November 2011

Tracébesluit en bestemmingsplannen onherroepelijk

Het Tracébesluit 2010 en 2011 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht zijn in juridische termen onherroepelijk. Dit betekent dat er na een zorgvuldige voorbereiding van 8 jaar definitief groen licht is voor de uitvoering.

© Reen van Beek
December 2011

Start fase 1 wanden-dakconstructie

Halverwege het tunneltracé – bij de Koningsresidentie (beter bekend als de ANWB-flat) – is er heel weinig werkruimte. Daarom gebeurt de tunnelbouw hier volgens het principe van de wanden-dakconstructie.

© Paul Rutten
Top