2012

Eerste echte tunnelwerk

 

Na verlening van de omgevingsvergunning start het échte tunnelwerk. Eerst bij Europaplein Geusselt, later halverwege het tracé. Daarvoor zijn aanpassingen aan het bestaande wegennet nodig. Straten en zelfs complete kruispunten schuiven op of krijgen een andere inrichting.

 

In de wijken ontstaat overmijdelijke overlast, door veel werkzaamheden die tegelijkertijd gebeuren. Luisteren en elkaar informeren is dan heel belangrijk. Daarom worden drie A2-Stewards aangesteld. Zij zijn de ogen, oren en handen van het project in de wijken.

 

Bij Kruisdonk wordt gebouwd aan nieuwe kunstwerken. De verplaatsing van het ‘vliegend viaduct’ is een bijzondere gebeurtenis. Het wordt op een tijdelijke locatie gebouwd en moet 50 meter verderop definitief landen. 400 mensen zijn getuige van deze verhuisoperatie.

 

Januari 2012

Eerste ombouw kruispunt Geusselt

Om ruimte te maken voor de bouw van de noordelijke tunnelmonden, schuift kruispunt Geusselt zo’n 20 meter op. De operatie gebeurt in één weekend en is onderdeel van een reeks wegverleggingen.

© Reen van Beek
Februari 2012

Publicatie ontwerp-omgevingsvergunning

Het ontwerp wordt op 17 februari gepubliceerd en ligt vanaf 20 februari zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen. De vergunning is een belangrijke stap voor Avenue2 om voor de zomer te kunnen starten met o.a. de definitieve tunnelconstructie.

© Reen van Beek
Februari 2012

Start ontgraven tunnelbouwkuip Europaplein

Bij Europaplein zijn de damwandplanken ingetrild. Op 29 februari start team Grondverzet met het uitgraven van de tunnelbouwkuip.

© Reen van Beek
© Reen van Beek
© Peter Wijnands
Maart 2012

Sloop woningen Burgemeester Bauduinstraat

De huisnummers 10 t/m 42 in de Burgemeester Bauduinstraat worden gesloopt om ruimte te maken voor de bouwkuip Geusselt-Zuid en de bouwweg.

© Reen van Beek
© Reen van Beek
Maart 2012

Start bouw Spoorviaduct Vaeshartelt

De toekomstige verbindingsweg met bedrijventerrein Beatrixhaven (de Nieuwe Limmelderweg) kruist het spoor bovenlangs. Daarom wordt een viaduct over het spoor aangelegd. 

© Reen van Beek
Maart 2012

Symposium: zijn procedures anders te plannen?

Tijdens een symposium werd teruggeblikt op de planprocedures voor A2 Maastricht. Ruim 90 professionals uit het hele land waren aanwezig. Aan voorzitter Peter Elverding de vraag: heeft de aanpak van A2 Maastricht voor versnelling gezorgd?

April 2012

Opening archeologietentoonstelling

De tentoonstelling van belangrijke vondsten uit het A2-uitvoeringsgebied wordt geopend door Gerdo van Grootheest (wethouder), Louis Prompers (directeur Projectbureau A2 Maastricht) en kinderen van basisschool De Lètterdoes en kunsteducatie ’t Brede Spoor.

© Bert Janssen
© Reen van Beek
April 2012

Start tunnelwerk bij Geusselt-Zuid

De sloop van woningen aan de Burgemeester Bauduinstraat zit erop en oude kabels, leidingen en rioleringen zijn verwijderd: het tunnelwerk bij Geusselt-Zuid kan beginnen!

© Reen van Beek
April 2012

Start bouw viaduct Mariënwaard

De nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven (Nieuwe Limmelderweg) kruist de weg Mariënwaard bovenlangs. Daarom wordt hier een viaduct gebouwd.  

© Bert Janssen
Mei 2012

Viering Heilige Barbara

Op initiatief van pastoor Mattie Jeukens vindt in de Lourdeskerk een eerste bijeenkomst voor bewoners, bouwers en bestuurders plaats. Pastoor Mattie roept daarbij de hulp in van de Heilige Barbara, de beschermheilige van onder andere mijnwerkers en tunnelbouwers.

© Paul Rutten
© Reen van Beek
Juni 2012

Verleggen van Terblijterweg over Paardentunnel

De Terblijterweg schuift over de Paardentunnel heen. De ‘oude’ Terblijterweg wordt vrijgemaakt, zodat vrachtverkeer door de Paardentunnel kan rijden. Het tunneltje is tijdens de bouw onderdeel van de bouwweg voor tunneltransporten.

Juni 2012

Ombouw Scharnerweg tot koude kruising

Om ruimte te maken voor de tunnelbouw wordt de Scharnerweg 'koud' gemaakt. Dit betekent dat alleen rechtdoorgaand verkeer nog is toegestaan. Afslaan kan niet meer.

Juni 2012

Start bouw de Wielerbaan

De fiets- en voetgangersbrug over de A2 ten noorden van de Severenstraat wordt in twee fases gebouwd. Team Kunstwerken bouwt eerst de oostzijde af, in 2013 is de westzijde aan de beurt.

© Reen van Beek
Juni 2012

Inhijsen elementen tunneltje Beukenlaan

De toekomstige verbindingsweg naar Beatrixhaven kruist het fiets- en wandelpad de Beukenlaan bovenlangs. Daarom wordt hier een tunnel gebouwd. De tunnel bestaat uit losse, betonnen prefab elementen die  één voor één worden ingehesen en elkaar gekoppeld.

© Reen van Beek
Juni 2012

Betonstort brugdek viaduct A2/A79

Eind juni vindt de betonstort plaats voor het dek van het nieuwe viaduct A2/A79 (dat op een tijdelijke locatie wordt gebouwd). Er is 1.500 m3 beton nodig voor het dek van 120 meter lang en 15 meter breed.

© Reen van Beek
© Peter Wijnands
Juli 2012

Verleggen tijdelijke N2 bij Pr. Rooseveltlaan

Om ruimte vrij te maken voor de tweede fase van de wanden-dakconstructie bij de Gemeenteflat wordt de tijdelijke N2 tussen de Lourdeskerk en het Oranjeplein naar het westen (richting Koningsresidentie, beter bekend als ANWB-flat) verlegd. 

© Reen van Beek
© Reen van Beek
Augustus 2012

Start bouw viaduct Gelei

Bij knooppunt Kruisdonk loopt de nieuwe verbindingsweg met Beatrixhaven onder de A2 door. Hiervoor wordt het viaduct Gelei gebouwd. Dat gebeurt in twee fasen: eerst het westdeel, daarna het oostdeel.

© Reen van Beek
© Aron Nijs
© Reen van Beek
Augustus 2012

Start sloop voortuinen Oranjeplein-Oost

De voortuinen van de woningen en appartementencomplexen bij Oranjeplein-Oost zijn deels nodig voor de aanleg van een tijdelijke bouwweg. Avenue2 heeft met elke eigenaar een tijdelijk huurcontract afgesloten.

© Reen van Beek
Augustus 2012

Definitieve verlegging Ambyerstraat-Noord

Het gedeelte tussen de Westrand en de brug over de A79 wordt naar buiten gelegd om ruimte te maken voor een nieuwe afrit van de A79. Ook komt er een fietsoversteek vóór het bestaande doseerlicht aan de Ambyerstraat-Noord.

© Reen van Beek
Augustus 2012

Start bouw Kolonel Johnsontunnel

De bouw van de voetgangers- en fietstunnel vindt in twee fases plaats. Allereerst wordt gewerkt aan het noordelijke deel. In de loop van 2013 wordt de Viaductweg verlegd en start de bouw van het zuidelijke deel. 

September 2012

Eerste gesloten tunneldeel

Avenue2 stort op 6 september bij Europaplein het eerste dak van de onderste tunnelbuizen (A2). Het allereerste gesloten tunneldeel is een feit!

© Reen van Beek
© Reen van Beek
© Laurens Tummers
Oktober 2012

Opening uitkijktoren Burg. Bauduinstraat

Op 4 oktober wordt de uitkijktoren bij de Burgemeester Bauduinstraat officieel geopend in aanwezigheid van Jim McConnell (hoofduitvoerder Avenue2), Albert Nuss (wethouder), Esther Janssen (Noord-Oostkunst) en Jo Rodolf (namens de buurt). 

© Reen van Beek
© Reen van Beek
© Reen van Beek
Oktober 2012

Inrijden van het 'vliegende viaduct'

120 meter lang, 15 meter breed en 3500 ton zwaar: dat is het nieuwe viaduct A2/A79. 400 belangstellenden bemachtigen een kaartje en trotseren de vrieskou om te zien hoe het viaduct over een afstand van 50 meter naar zijn definitieve plek wordt gereden.

© Robert Lambrix
Oktober 2012

Resten Oermaas voor CNME

Op 31 oktober schenkt Avenue2 enkele zwerfkeien uit de bouwkuip aan de Natuurtuinen van het CNME. Een stukje geologische geschiedenis krijgt zo een vaste plek aan de Drabbelstraat.

© Reen van Beek
© Bjorn Vink
© Huub Giesbertz
December 2012

Ruwbouw viaduct Mariënwaard gereed

Het viaduct Mariënwaard is één van de vier kunstwerken die nodig zijn voor de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg: de verbindingsweg tussen de A2/A79 bij Kruisdonk en bedrijventerrein Beatrixhaven. 

© Reen van Beek
December 2012

Bouw van de hoogste tunnelwand

Een team van 10 man werkt hard aan de hoogste tunnelwand. Die is zo’n 11,5 meter hoog en ligt bij moot 100 (Geusselt-Noord), op de plek van de noordelijke tunnelmonden.  

© Reen van Beek
Top