© Reen van Beek

Slimme logistiek

Een tunnel bouwen midden in de stad bracht ook een logistieke uitdaging met zich mee. Want hoe zorg je ervoor dat alle werkzaamheden met bijbehorende transporten vlot kunnen doorgaan? Zonder dat het reguliere verkeer daar erge last van heeft? Avenue2 maakte gebruik van slimme logistieke oplossingen. Zo werden een speciale transportroute voor bouwverkeer aangelegd en ‘hijskranen op rails’ ingezet. 

Kranengeweld - Reen van Beek.jpg
Kranengeweld bij de bouwkuip. © Reen van Beek

Bouwweg voor tunneltransporten

Voor de ruwbouw van de dubbellaagse tunnel waren heel wat transporten nodig. Voor de afvoer van grond uit de bouwkuip én voor de aanvoer van materialen, zoals wapeningsstaal en beton. Om het gewone verkeer op de N2/A2 zo min mogelijk te hinderen, heeft Avenue2 een speciale transportroute voor bouwverkeer aangelegd. Oostelijk van de bouwkuip, vanaf de Nassaulaan tot aan de Wielerbaan ten noorden van Geusselt. Behalve over de bouwweg, reden grond- en betontransporten ook door de bouwkuip, bijvoorbeeld via de wanden-dakconstructie. 

Tunneltransport onder wanden-dak - Reen van Beek.jpg
Transportroute door de bouwkuip. © Reen van Beek

Passen en meten

De ruimte voor de tunnelbouw was beperkt in Maastricht-Oost. De bouwweg, tunnelbouwkuip en de tijdelijke N2/A2 lagen vlak naast elkaar. Via werkin- en uitvoegers op verschillende locaties konden vrachtwagens de bouwweg oprijden of juist verlaten. Afhankelijk van de beschikbare ruimte was de bouwweg geschikt voor één- of tweerichtingsverkeer. In het zuiden was de bouwweg smaller dan in het noorden. Waar nodig, bewaakten verkeersregelaars de voorrangsregeling. Op die punten waar de bouwweg een bestaande weg kruiste, werden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. 

Voortuinen in de verhuur

Ter hoogte van Oranjeplein was de beschikbare ruimte bijzonder krap. Om voldoende ruimte vrij te maken voor zowel de tunnelbouwkuip als de bouwweg, huurde Avenue2 van 2012 tot medio 2016 de voortuinen van woningen en appartementencomplexen aan Oranjeplein-Oost. Na afronding van de tunnelbouw werden de voortuinen hersteld en teruggegeven aan de eigenaren.

huur tuinen Oranjeplein - Reen van Beek.jpg
De voortuinen van woningen aan het Oranjeplein waren tijdelijk nodig als werkruimte voor de tunnelbouw. © Reen van Beek

Hijskranen op rails

Op het grootste deel van het tunneltracé was de werk- en manoeuvreerruimte heel krap. Tussen de Nassaulaan en de Bauduinstraatbrug kon bouwverkeer door over de bouwweg, maar er was geen plek om ook nog een hijskraan op te stellen. Die hijskranen waren wel nodig voor het hijsen van allerlei materialen (zoals wapeningsstaal en stempels) in of uit de bouwkuip. En dus werden door Avenue2 van medio 2013 tot zomer 2014 zogenaamde traverses ingezet: verrijdbare platforms bovenop de bouwkuipwanden. In totaal drie stuks, elk van meer dan 100 ton. Echte zwaargewichten dus. 

  • Inhijsen van de traverse. © Reen van Beek Inhijsen van de traverse. © Reen van Beek
  • Monteren van de traverse. © Reen van Beek Monteren van de traverse. © Reen van Beek
  • Hijsen van kraan op het traverseplatform. © Reen van Beek Hijsen van kraan op het traverseplatform. © Reen van Beek
  • Traverse met hijskraan op de bouwkuip. © Reen van Beek Traverse met hijskraan op de bouwkuip. © Reen van Beek
  • Hijsen van stempels via de traversekraan. Hijsen van stempels via de traversekraan.

Tring tring

Via elektrisch aangedreven wielen konden de platforms over de rails rijden die bovenop de bouwkuipwanden lagen. Met een maximale snelheid van zes kilometer per uur. Bovenop het platform stond een hijskraan voor het tilwerk in en uit de bouwkuip. Tijdens het op en neer rijden mocht niemand onder de traverse door lopen. Daarom lieten de traverses overdag een rinkelende bel horen als ze in beweging kwamen. Om geen geluidsoverlast voor omwonenden te veroorzaken, werden ’s avonds en ’s nachts lichtsignalen gebruikt.

Torenkranen van Geusselt

De skyline bij Geusselt werd ruim twee jaar gedomineerd door drie torenkranen in rood, geel en blauw. De ranke, hoge gevaartes met lange armen van 40 tot ruim 50 meter werden bij de noordelijke tunnelmonden ingezet voor allerlei hijsklussen. Ze hadden ook ‘nevenfunctie’, onder meer als rustplaats voor spreeuwen. Naarmate de ruwbouw vorderde, nam het til- en takelwerk af. De traverses en torenkranen verdwenen één voor één. In het najaar van 2014 zat het werk van de laatste overgebleven krachtspatsers erop.  

Uithijsen stempels - Reen van Beek.jpg
Het hijsen van stempels gebeurde 's avonds en 's nachts. © Reen van Beek

Nachtelijk vervoer

Ook voor het plaatsen of verwijderen van stempels - de stalen buizen om de bouwkuip mee te verstevigen -  was er nauwelijks ruimte. De grote exemplaren waren tot wel 30 meter lang. Geregeld moest dit hijswerk daarom vanaf de tijdelijke N2 gebeuren. In die gevallen moest de N2 richting Eindhoven tussen Europaplein en Geusselt voor het reguliere verkeer worden afgesloten. En dus vond het plaatsen of verwijderen van stempels regelmatig plaats in de late uren: ’s avonds en ‘s nachts. Dan is er namelijk minder verkeer op de weg. 

 

"Technisch was het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld wat we hier deden, de logistiek was lastiger."

Lees het interview met Joris Beerepoot en Jim Mc Connell over de betonnen ruwbouw. 

Rijden door de wijken

Soms moest een betonstort voor een tunneldeel plaatsvinden vanaf de bouwweg, omdat er simpelweg geen ruimte was in de bouwkuip of erbuiten. In dat geval was de bouwweg tijdelijk geblokkeerd, en moest bouwverkeer een andere route nemen. Daarnaast werd ook in de wijken zelf gewerkt. Denk aan het verleggen van kabels, leidingen en riolering en de sloop van flats. Ondanks de bouwweg, was het dus onvermijdelijk dat vrachtauto’s door de wijken moesten rijden.

Top