Waterkelder in aanbouw. © Huub Giesbertz

Waterkelders vangen regenwater op

Over het hele tracé genomen, ligt de tunnel gemiddeld zo’n 17 meter diep. Behalve ten zuiden van Geusselt ter hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat (tunnelmoot 85) en bij het Oranjeplein (tunnelmoot 43). Op deze locaties is dieper gegraven om onder de tunnelvloer ruimte te maken voor een waterkelder, die zorgt voor de afvoer van regenwater. 

Waterafvoer

De twee waterkelders zijn nodig om het regenwater op te vangen dat via de in- en uitritten de tunnel instroomt. Via een speciale afvoersleuf in de tunnel stroomt het regenwater naar de waterkelders. Daarvoor zit een klein ‘dipje’ in de tunnelvloer, waarvan automobilisten nauwelijks iets merken. 

bouw waterkelder - Huub Giesbertz (4).JPG
Aanleg van de buizen voor waterafvoer. © Huub Giesbertz

Indeling waterkelders

De kelders zijn opgedeeld in verschillende ruimtes. Zo zijn er acht zogenaamde ‘zandvangen’, is er een kleine ruimte voor vuil water en een grote ruimte voor schoon water. Verder is er een technische ruimte voor de pompinstallaties. Het regenwater dat de tunnel instroomt gaat eerst naar de zandvangen. Hier bezinkt rotzooi zoals bladeren, steentjes of modder. Het schonere water stroomt door naar de grotere opvangruimte. Van hieruit wordt het water weggepompt naar het riool.

Toegang waterkelder - Pieter van Heeswijck.jpg
Toegang tot de waterkelder. © Reen van Beek

Toegankelijkheid

In het wegdek van de onderste tunnelbuis werden luikjes aangebracht. Via deze luikjes zijn de verschillende compartimenten van de waterkelder toegankelijk. De technische ruimte met daarin alle installaties, is via het middentunnelkanaal van de onderste tunnelbuizen (A2) bereikbaar.

Wat is een middentunnelkanaal?

Het middentunnelkanaal is de ruimte tussen de twee naastgelegen tunnelbuizen. Elk tunnelniveau (A2 en N2) heeft z’n eigen middeltunnelkanaal. Dit kanaal bestaat vervolgens weer uit twee verdiepingen: bovenin de dienstgang en beneden de vluchtgang. De dienstgang is een technische ruimte, met langs beide wanden tal van kabels en verdeelkasten voor de verschillende tunnelinstallaties. De dienstgang is alleen toegankelijk voor monteurs. De vluchtgang is de noodroute voor weggebruikers om de tunnel veilig te kunnen verlaten.

Extra diep graven

Op de locaties van de twee waterkelders moest team Grondverzet van Avenue2 dieper graven. Bij Geusselt zelfs tot 22 meter, het diepste punt van de Koning Willem-Alexandertunnel. Bij Oranjeplein tot zo’n 20 meter. De extra diepte betekende ook dat een vierde laag stempels nodig was om de damwanden te verstevigen. 

Diepste punt graafwerk + 4 lagen stempels op de plek van de waterkelder  - Bjorn Vink.jpg
Voor het bereiken van het diepste punt, waren vier stempellagen nodig. © Bjorn Vink
Henk Vestjens en Johan Pelzer.jpg

"Als je daar naar boven keek, leek het wel een kathedraal. Zo groots, zo overweldigend. Imponerend, dat we die put hadden uitgegraven."

Lees het interview met Henk Vestjens en Johan Pelzer over het uitgraven van de bouwkuip.

Top