Margot Weijnen tijdens de bijeenkomst op 29 maart 2018. © Aron Nijs

A2 Maastricht zet nieuwe standaard

Tijdens de bijeenkomst ter ere van de symbolische opening van de Groene Loper op 29 maart 2018 ging Margot Weijnen in op de maatschappelijke waarde van A2 Maastricht. Die is volgens de hoogleraar process and energy systems engineering aan TU Delft heel hoog. Daarmee heeft A2 Maastricht een nieuwe standaard gezet, waarop Nederland trots mag zijn. Tijdens een interview legde ze uit waarom.

Wat maakt dat A2 Maastricht zo'n hoge maatschappelijke waarde heeft?

‘Dat komt door een combinatie van de opgave en het proces. In de opgave heeft de maatschappelijke uitdaging centraal gestaan. Het ging niet in de eerste plaats om het realiseren van grijze infrastructuur, in de vorm van de tunnel, of groene infrastructuur, in de vorm van de Groene Loper. Centraal stond het verbeteren van de mobiliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid voor burgers en weggebruikers. Daarnaast vind ik het proces onderscheidend door de innovatieve aanpak van onder meer de aanbesteding, de samenwerking tussen de verschillende opdrachtgevers en de dialoog met omwonenden. Al die zaken samen maken A2 Maastricht tot een project dat we in Nederland zeker op deze grote schaal nog niet eerder hebben gezien.’

Het lijkt toch vrij logisch dat bij infrastructuur het maatschappelijk belang voorop staat?

‘Klopt, maar dat is veel minder vanzelfsprekend dan je denkt. Infrastructuurprojecten worden nog steeds vaak van bovenaf ingestoken, als een hoofdzakelijk technische operatie. Die aanpak is, zeker nu burgers steeds mondiger worden, niet meer houdbaar. Infrastructuur moet dienstbaar zijn aan de samenleving, onze sociale en economische ontwikkelingskansen verhogen en het leven voor ons beter maken. In A2 Maastricht heeft dat vanaf het begin voorop gestaan en het is door de goede aanpak ook werkelijkheid geworden. Daarmee heeft het project in Nederland een nieuwe standaard gezet.’

Niettemin is er geen reden om achterover te leunen. U zei in uw speech ook dat de opgave nu pas begint?

‘Nu de tunnel klaar is en de Groene Loper bijna klaar, bestaat het risico dat de goede samenwerking gaat versloffen en de verdere ontwikkeling uitsluitend op het bordje van de gemeente komt te liggen. De uitdaging is om in de volgende fase de kansen te benutten die er nu zijn om Maastricht daadwerkelijk sociaal inclusiever te maken. Zorgt de Groene Loper er voor dat iedereen (jong/oud, arm/rijk, etc.) gelijke kansen krijgt om mee te doen in de samenleving? En wordt de stad inderdaad weer één geheel? Daarvoor moet de gemeente nieuwe samenwerkingspartners zoeken, want de sleutel ligt ook hier in samenwerken.’

A2 Maastricht zet een nieuwe standaard. Moet Nederland het A2 Maastricht-model internationaal uitventen? 

‘Wat mij betreft wel. Volgens het World Economic Forum staat Nederland op plaats vier in de top-10 van meest concurrerende landen van de wereld. Op het gebied van infrastructuur staan we nummer drie na Hongkong en Singapore, twee kleine stadstaten met een centraal geleide economie. Nederland presteert dus bijzonder goed op infrastructuurgebied, onder meer door de ruimte die er is voor dialoog en samenwerking. A2 Maastricht scoort daarin nog eens extra goed. Dus ja, dit model zouden we internationaal moeten uitventen.’

Ter voorbereiding van uw speech las u het verhaal van A2 Maastricht in het geschiedenisboek. Wat viel u het meeste op?

 ‘Ik vond het best schokkend om te lezen hoe het bijna van toevalligheden heeft afgehangen of er geld kwam voor A2 Maastricht. Alsof dit maar een lokaal project was. Het is veel meer dan dat. A2 Maastricht is een Nederlands project waar we als land trots op moeten zijn en dat ons land ook nog eens beter verbindt met de rest van Europa.’
 

Top