Home / Mensenwerk / Inzet buitenlandse werknemers / Vraag en antwoord (2013)
© Reen van Beek

Vraag en antwoord: buitenlandse werknemers

Deze vragen en antwoorden maken onderdeel uit van het archief en dateren uit 2013.

Waarom zet Avenue2 buitenlandse werknemers in?

Na de keuze voor de Groene Loper voor A2 Maastricht in 2009, sloot Avenue2 in 2010 en 2011 contracten af met gespecialiseerde onderaannemers. Zij waren in de gelegenheid om Europese werknemers in te zetten. Binnen Europa is er immers vrij verkeer van personen. Uiteindelijk gingen via deze gespecialiseerde onderaannemers Ieren en Portugezen, maar óók Duitsers, Polen en Grieken aan het werk. Tunnelwerkzaamheden, zoals beton- en vlechtwerk, zijn relatief zwaar en gebeuren onder tijdsdruk. Geoefende werknemers die bovendien al langer met elkaar samenwerken en goed op elkaar zijn ingespeeld, zijn dan belangrijk.

 

Ook bij vergelijkbare projecten zoals HSL, Betuweroute en Noord/Zuidlijn zijn buitenlandse ploegen ingezet. De Europese werknemers werken volgens bepalingen van de Nederlandse CAO Bouwnijverheid. Ook de Arbeidstijdenwet is voor hen van toepassing.

Om hoeveel Europese werknemers gaat het?

In 2013 zijn er zo'n 500 werknemers aan de slag voor Avenue2. Waarvan 250 op kantoor (denk o.a. aan (hoofd)uitvoerders en planners) en 250 op de verschillende werkterreinen in de stad (denk o.a. aan voormannen en bouwvakkers). Tot deze laatstgenoemde groep behoren ± 150 Europese werknemers.

Waarom geen Nederlandse werknemers? Waarom geen werklozen?

In het algemeen is er in de regio Maastricht een tekort aan goedgeschoolde bouwvakkers. Dat is een van de redenen waarom mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via de A2-school de mogelijkheid krijgen mee te werken aan de Groene Loper voor A2 Maastricht. Avenue2, en daar waar mogelijk ook onderaannemers, bieden leerplekken aan en helpen op die manier mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.

 

Zo ontwikkelt de A2-school bijvoorbeeld in samenwerking met het UWV een opleidingstraject tot betontimmerman voor jongeren. Zij kunnen vervolgens aan de slag bij Avenue2. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het perspectief op werk. Zo heeft het geen nut om zeventig betontimmermannen op te leiden, omdat er na realisatie van de Koning Willem-Alexandertunnel eind 2016 geen werk meer voor hen zal zijn. Daarvoor is het werk te specialistisch, aldus de A2-school.

Is er wel gezocht naar Nederlandse werknemers?

A2 Maastricht werkt samen met de A2-school, waarvan het UWV partner is. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via de A2-school de mogelijkheid mee te werken aan de Groene Loper voor A2 Maastricht. In samenwerking met de A2-school wordt gekeken naar geschikte mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld ook op de bouwplaats voor de A2-tunnel zijn. Het streven van de A2-school is om tien jaar lang gemiddeld 75 fte aan leer-werkplekken per jaar in te vullen. In 2011 werden 36 fte aan leer-werkplekken ingevuld en in 2012 90 fte.*) In 2013 werden er tot en met augustus 74 fte aan leer-werkplekken gerealiseerd. Er werd daarbij zo breed mogelijk gekeken naar werkzaamheden binnen het team, zowel op de bouwplaats als in alle zaken om het bouwproject heen.

*) De A2-school is zeer tevreden met 36 fte aan leer-werkplekken in het 2011, omdat Avenue2 dat jaar is opgestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van A2 Maastricht.

Waar zijn de buitenlandse werknemers in dienst?

De medewerkers zijn in dienst van een buitenlands bedrijf.

Werken de buitenlandse medewerkers volgens de Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Alle medewerkers werken volgens de Nederlandse CAO Bouwnijverheid en conform de Arbeidstijdenwet. Ze werken gemiddeld 48 uur in de week. De buitenlandse medewerkers betalen sociale lasten in hun land van herkomst.

Is de arbeidsinspectie betrokken?

Net zoals bij elk project voert de Arbeidsinspectie ook bij A2 Maastricht regelmatig controles uit. Hiervoor werken onder andere het ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen in een Team Grote Bouwprojecten Nederland, onder leiding van de Belastingdienst. Avenue2 hanteert een strikte bouwplaatsprocedure. Medewerkers mogen de bouwplaats alleen op, als zij geregistreerd zijn en een pasje hebben.

Hoe lang blijven de buitenlandse werknemers werkzaam op het project?

De buitenlandse werknemers bouwen tot en met 2014 mee aan de A2-tunnel. Tussentijds wisselen ploegen elkaar af.

Top