Home / Ontwerp & Resultaat / Duurzaamheid
© Aron Nijs

Wat is de Gezonde Groene Loper?

De Groene Loper kent u al, maar wat bedoelen we eigenlijk met de Gezonde Groene Loper? De vele wandelaars,fietsers en hardlopers verraden het al een beetje: het barst hier van de gezonde initiatieven.


Van onder…

Doordat de auto’s de Koning Willem-Alexandertunnel in verdwenen, ontstond er bovenop een gebied waar het aangenaam vertoeven is. Het verblijfsklimaat verbeterde enorm. Bij de bouw van de tunnel werd al gelet op bepaalde gezondheidsaspecten: luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. Maar gezondheid is meer.

…naar boven

En dus werd er - samen met omwonenden, buurtnetwerken, woningcorporaties en de gemeente - gezocht naar de ideeën en initiatieven die er op en rondom de Groene Loper waren. Hoe kunnen we het hier nóg aangenamer maken? Er werden honderden bomen aangeplant, watertappunten geplaatst, het Vrijheidspark bloeide op. In Voortgangsrapportages leest u wat er allemaal gebeurt op en rond de Groene Loper. Vele verhalen zijn getuige van de gezonde kansen.

Positieve gezondheid

Tot slot: gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Door uit te gaan van positieve gezondheid* wordt er bij de Groene Loper gezorgd voor voldoende groen, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich veilig voelen en in beweging komen. En dat is wel te zien aan de moeders met kinderen op de bankjes, de sporters in het park en de wandelaar die geniet van de omgeving.

Mijn Gezonde Groene Loper & Stad en Spoor

In 2018 is de studie Stad en Spoor Maastricht uitgevoerd. Deze studie vloeit voort uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030. Door de ondertunneling werden de buurten aan weerszijden van de oude autoweg in Maastricht-Oost beter verbonden. In de verdere ontwikkeling is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad belangrijk. 
 
*In plaats van alleen aandacht voor klachten en het oplossen van gezondheidsproblemen, legt positieve gezondheid de nadruk op veerkracht, de eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Een betekenisvol leven staat centraal. Je gezond en fit voelen, vertrouwen hebben in de toekomst, je vrolijk voelen en genieten van het leven, contact hebben met anderen en goed voor jezelf kunnen zorgen. 

 

 

 

Top