Home / Mensenwerk / Team Tunnel / Team Staal
Inhijsen van stempels bij Europaplein. © Reen van Beek

De mannen van staal

Drie jaar lang zorgden de stempels van firma Swanenberg ervoor dat de wanden van de tunnelbouwkuip stevig op hun plek bleven zitten. Maar de stempels waren méér dan alleen een versteviging: tijdens de tunnelbouwjaren bepaalden ze het aanzicht van Maastricht-Oost.

Mannen van staal - Bert Janssen.jpg
De mannen van staal bij het uithijsen van de laatste stempel. © Bert Janssen

Uitgekiende planning

Het in- en uithijsen van de zware stempels was één van de taken van het team Staal. Hun planning moest steeds gelijk oplopen met de werkzaamheden van de Bemalingscombinatie A2 Maastricht en team Grondverzet. Stempels konden immers pas worden ingehesen als het graafwerk ver genoeg was gevorderd.  Voor het uithijsen van de stempels waren ze afhankelijk van team Tunnel: naarmate het betonwerk vorderde, werden de stempels weer uitgehesen en op een andere locatie hergebruikt. Een logistieke uitdaging, die gesneden koek was voor de mannen van staal. In januari 2015 werd de allerlaatste stempel uitgehesen bij de Lourdeskerk van pastoor Mattie Jeukens. Projectleider Patrick van Tilborgh was maar wat trots op zijn mannen van staal!

Tijdcapsule voor de Nutsschool - Reen van Beek (3).jpg
Leerlingen van de Nutsschool plaatsen een tijdcapsule tussen tunnel- en bouwkuipwanden. © Reen van Beek

Stempels als tijdcapsule

In 2014 mochten leerlingen van de Nutsschool en de Lètterdoes elk een stalen stempel-tijdcapsule begraven in de tunnelbouwkuip. De tijdcapsule van de Nutsschool kwam terecht ter hoogte van de Regentesselaan, de tijdcapsule van de Lètterdoes bevindt zich tussen de tunnelmonden van Geusselt.

Van gordingen, groutzakken en stempels

Voor het plaatsen van stempels moesten eerst gordingen worden aangebracht aan de bouwkuipwanden. Gordingen zijn horizontale stalen balken waar de stempels op steunden. Na het inhijsen van de stempels werden groutzakken tussen de gordingen en stempels aangebracht. Groutzakken zijn zakken gevuld met krimpvast beton, oftewel mortel. De groutzakken zorgden ervoor dat de stempels letterlijk muurvast zaten en moesten vóór het uithijsen één voor één handmatig worden stukgebikt. 

  • In 2014 werd het aanzicht van Maastricht-Oost bepaald door stempels in de bouwkuip. © Peter Wijnands In 2014 werd het aanzicht van Maastricht-Oost bepaald door stempels in de bouwkuip. © Peter Wijnands
  • De gordingen waar de stempels op rustten. © Reen van Beek De gordingen waar de stempels op rustten. © Reen van Beek
  • Het inhijsen van stempels bij Europaplein. © Reen van Beek Het inhijsen van stempels bij Europaplein. © Reen van Beek
  • Het uithijsen van de laatste stempel. © Bert Janssen Het uithijsen van de laatste stempel. © Bert Janssen
  • Het uithijsen van de laatste stempel. © Bert Janssen Het uithijsen van de laatste stempel. © Bert Janssen
Top